Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > V Praze se cestovalo blaze?

V Praze se cestovalo blaze?

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Žáci na základě exkurze do Muzea městské hromadné dopravy v Praze vyplní pracovní list a s jeho pomocí sestaví příručku o historii cestování po Praze. Nakonec si vyrobí i papírový model autobusu.
Cíle:
 • seznámit žáky s expozicí Muzea městské hromadné dopravy v Praze
 • naučit žáky vyhledávat informace v expozici muzea
 • pokusit se vytvořit informační brožuru
 • rozvíjet komunikační dovednosti a práci ve skupině
 • vyrobit papírový model autobusu
Úvod

V rámci několika - obvykle tří - projektových dnů, které se během školního roku v naší škole konají, jsem spolu se žáky vypracovala projekt, který jsem nazvala „V Praze se cestovalo blaze?". Protože bylo jako zastřešující určeno téma Moje město Praha a protože učím mimo jiné i pracovní činnosti, směrovala jsem výstup projektu tímto směrem.

K výstupům projektu patří i výroba papírového modelu autobusu a tvorba informační brožurky. Dále jsem chtěla prostřednictvím projektu ukázat žákům, jak se orientovat v muzejních expozicích, a předvést jim, že návštěva muzea nemusí být nudnou záležitostí.

Realizace

Asi týden před stanoveným projektovým dnem se naši žáci měli možnost přihlásit k jednotlivým vyučujícím na projekt, který je zaujal. Já jsem jako upoutávku použila plakát. Žáci, kteří se chtěli projektu zúčastnit, se pak zapisovali do tabulky.

Následně jsem objednala exkurzi v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze. I když bylo muzeum v době konání projektového dne otevřené jen o víkendu, byli jeho pracovníci velmi vstřícní a umožnili nám prohlídku během všedního dne i s průvodcem. Objednávku jsem realizovala na telefonním čísle 296 124 900-5. Webové stránky muzea jsou na adrese.

Na základě informací o muzeu - viz webové stránky Dopravního podniku hl. m. Prahy - jsem sestavila pracovní list. Každý žák dostal jeden po přihlášení se do projektu. Po příjezdu do muzea jsme jako celá skupina vyslechli výklad průvodce a žáci si dělali poznámky, kterých potom využili při vyplňování pracovního listu. Pak se žáci rozdělili do skupinek - víceméně spontánně - a znovu si prošli muzeum, vyfotografovali exponáty, některé si mohli i sami vyzkoušet, a pokud potřebovali, ptali se i průvodce, který velmi ochotně na vše odpovídal.

foto
Co najdeme v tramvaji...

foto
Kdy a kam to pojede?

Jako domácí úkol měli žáci zpracovat zapsané informace a přemýšlet, které kapitoly bychom mohli do naší informační brožury uvést.

Projektový den

Všichni jsme se sešli v jedné volné třídě. Nejprve jsme diskutovali o kapitolách, které bychom v naší brožurce chtěli mít. Tak např. jako úvod jsme zvolili historii samotného muzea, další kapitolou byla významná data v historii pražské hromadné dopravy, jinou pak kapitola Kolejová vozidla, Autobusy a další. Tím jsme vlastně stanovili určitou strukturu brožurky. Dále se žáci rozdělili do dvojic a podle připravených pracovních listů (pokud někdo udělal i domácí přípravu, tak také podle ní) začali psát zvolenou kapitolu. Každou kapitolu jsme se snažili doprovodit fotografiemi, náčrtky a kresbami. Když byly všechny kapitoly hotové, použili jsme rychlovazačku a knihu upravili do finální podoby. Všichni jsme byli překvapeni, jak moc se výsledek podobá opravdové knize.

Pak už každý z žáků dostal list s modelem autobusu a snažil se vyrobit co nejpřesnější model Karosy. Použila jsem jeden z modelů uveřejněných na www.minibox.webz.cz/RNH_Karosy.html. Ke konci projektového dne se každý z žáků mohl chlubit nějakým papírovým modelem, více či méně zdařilým. Závěrečná reflexe byla vedena formou rozhovoru.

Přínos pro zúčastněné žáky:
 • tvorba vlastního textu
 • obohacení tradiční výuky
 • seznámení se s expozicí Muzea městské hromadné dopravy v Praze
 • všichni žáci v závěrečné reflexi velmi oceňovali, že se naučili pracovat s rychlovazačkou (tento přínos byl pro mě překvapením)
Překážky v práci na projektu:
 • technické vybavení (je třeba zajistit barevnou tiskárnu pro výsledný efekt)
 • čas (například jsme nestihli v průběhu projektového dne umístit výsledky projektu na internet)
Poznámky:
 • finančně náročnější alternativou (samozřejmě časově úspornější) je zakoupení modelu autobusu přímo v prostorách muzea
 • náklady pro žáky (doprava do muzea, vstupné - skupiny více než 15 žáků ve věku 6 - 15 let je vstupné 16,- Kč, při menším počtu 20,- Kč)
Možná rozšíření projektu:
 • namalovat model dopravního prostředku budoucnosti
 • brožurku by také bylo možné zpracovat na PC
 • následně po projektu vyvolat diskusi o volbě povolání (která povolání souvisí s dopravou?)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf37 kBUpoutávka
pdf39 kBPrezence
pdf21 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek