Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Jak napsat haiku

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Zdeněk Sotolář
Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.

Aktivitu Jak napsat haiku je možné zařadit kdykoliv, když pracujeme s lyrikou. Pracujeme-li se Soukalovou učebnicí pro devátý ročník, vyjdeme z textů v oddílu Poezie, Drobnosti a miniatury. Nutným předpokladem této aktivity je předcházející znalost (zopakování) pojmů lyrika, verš, slabika, rým.

Nejdůležitějším cílem aktivity je rozvoj žákovské tvořivosti (OSV). Právě velmi zjednodušené schéma a vedení žáka krok za krokem k vytvoření vlastního textu pomůže odstranit některé blokády při psaní, které mohou vzniknout při zadání typu „žáci, napište báseň o podzimu".

Dalšími cíli (samozřejmě pro další hodiny) mohou být otázky a úkoly zaměřené na:

  • bližší, podrobnější seznámení s významným představitelem tohoto žánru Macuo Bašóem (1644 - 1694), můžeme ho představit také jako prozaika;
  • srovnání umění a básnické tvorby 17. století v Česku (období baroka) a v Japonsku (doba Genroku), nebo dokonce historické situace (v Čechách končí třicetiletá válka a země se sjednocuje pod nadvládou Habsburků, v Japonsku končí období občanských válek sjednocením země pod nadvládou Tokugawů)
  • práci překladatele (doplnění rýmu, který japonská poezie nezná), srovnání češtiny a japonštiny, která je evropským jazykům daleko blíže než amorfní a tónová čínština

Jádrem aktivity je pracovní list, který žáci pod vedením učitele vyplňují a směřují od pozorování vzorového textu (počítání slabik) k vytvoření vlastního básnického textu - haiku.

Z jednotlivých kroků lze také vyvodit kritéria pro hodnocení:

  1. Má text požadovaný počet slabik?
  2. Jsou slabiky správně rozvrženy?
  3. Obsahuje text rým?
  4. Odpovídají motivy ročnímu období?

V pracovním listu je k podzimu vybrán výchozí motiv havrani, ten může být samozřejmě nahrazen motivy jinými. Při hledání typických motivů můžeme využít např. techniku řízených asociací, čili clusteru, který popisuje Fišer. Při četbě japonských haiku nacházíme samozřejmě motivy, které by naši žáci nepoužili (např. v Bašóově textu sakury).

Pokračováním aktivity pak mohou být i další samostatné texty, které budou vycházet z typických motivů pro jednotlivá roční období, nebo dokonce jednotlivé měsíce. Můžeme rozšířit mezioborové přesahy a vytvořit s žáky také jednoduchý kalendář (ITC), kdy texty doprovodí vlastními ilustracemi (výtvarná výchova).

Dalším úkolem může být zpracování stejných pocitů prozaickou formou (lyrickým popisem) a následné srovnání obou textů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf41 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek