Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projekt ESF – komunikativní dovednosti žáků...

Projekt ESF – komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích

Propagační článek o probíhajícím evropském grantu v ZŠ Novoborská v Praze 9, který je zaměřený na komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích, na práci na nových metodách a způsobech výuky.

Od září 2006 probíhá v Základní škole Novoborská v Praze 9 pilotní projekt Příprava, realizace a ověřování Školního vzdělávacího programu v rámci RVP zaměřený na komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích. Cílem je zvýšit kvalitu jazykových znalostí žáků 2. stupně v anglickém i německém jazyce aplikací Evropského jazykového portfolia (EJP).

Ve snaze o motivaci žáků učit se intenzivně jazyk zavádíme Projekt nové metody a formy výuky, který zahrnuje aktivní zpracování samostatných projektů, účast v tematické soutěži a v koordinační skupině, výjezd žáků do partnerské školy v Německu a dopisování si s jejími žáky. Společnou prací učitelů s koordinační skupinou žáků dojde také k vytvoření nového didaktického materiálu. Půjde o výsledek dvouleté práce na nových aktivitách, které umožňují rozvíjet komunikativní dovednosti a bude sloužit i ostatním učitelům německého i anglického jazyk.  Sborník bude obsahovat jednotlivá témata ze života s doplňujícími aktivitami pro procvičení konverzačních schopností, zlepšení slovní zásoby a zároveň posílení počítačových dovedností.

Ve třídě nad dopisy kamarádů ze zahraničí...
1. Ve třídě nad dopisy kamarádů ze zahraničí...

Angličtina je v této škole vyučována od 3. ročníku, v 7. ročníku přibývá i druhý cizí jazyk - němčina. Celkově jde o 3 hodiny týdně a v 6. ročníku dokonce 5 hodin týdně. Na konci 9. ročníku, po sedmi letech angličtiny, by žáci měli umět už docela slušně ovládat tento jazyk.

Zhruba jednou za měsíc navštíví studenty 2. stupně během hodin angličtiny rodilý mluvčí. V hodinách německého jazyka působila intenzivně v březnu, před konverzační soutěží, celý týden lektorka z Drážďan. Největším přínosem v těchto hodinách byla pro studenty práce s výslovností a použití každodenních frází.

Projekt „Výměna forem a metod výuky podporující zejména komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích" probíhá již dva roky. Účastní se ho žáci 6. - 9. ročníků. Loňští deváťáci po sobě zanechali kus poctivě odvedené práce a inspiraci pro mladší ročníky. Žáci pracovali na různých tématech ze života, např. „moje město", „země, kterou jsem navštívil/a" a podobně. Tato témata zpracovali s pomocí učitelů na počítači, přidali několik obrázkových příloh a výsledek potom prezentovali před svou třídou. Ke svému dílu každý žák ještě vytvořil další doplňující materiály, jako například křížovky, kontrolní otázky, pravdivé a nepravdivé vět, nebo i velice originální metodické hry. Vše samozřejmě v cizím jazyce.

Největší obavy žáci měli z ústních prezentací, tedy z předvádění svých zpracovaných témat.  Svůj výkon před ostatními spolužáky a svým učitelem měli možnost později vidět i na videozáznamu. Za svou odvedenou práci byli žáci odměněni určitým počtem bodů, a to zvlášť za písemnou a zvlášť za ústní část. Ti, kteří v třídním kole získali vyšší počet bodů, postoupili do školního kola a zúčastnili se v dubnu konverzační soutěže, kde porovnávali své znalosti s žáky z ostatních jazykových skupin.

Při prezentacích byli žáci hodnoceni i mezinárodní porotou. Pozvání na soutěž přijala i zástupkyně ze spolupracující školy v Německu, která je učitelkou angličtiny, takže zhodnotila úroveň prezentací a obratnost v konverzaci z obou jazyků. Pět nejlépe připravených a nejpohotovějších žáků z angličtiny a pět z německého jazyka získalo týdenní zájezd do Německa, do města, kde sídlí naše spolupracující škola. Studenti se zde sešli se svými e-mailovými kamarády. Vzájemná komunikace sehrává důležitou roli nejenom v rovině ověření a získání znalostí, ale také ve smyslu pochopení důležitosti a významu používání cizího jazyka.

 Žáci na návštěvě partnerské školy v Německu v městečku Edewecht v květnu 2007.
2. Žáci na návštěvě partnerské školy v Německu v městečku Edewecht v květnu 2007.

V dubnu letošního roku se konal už druhý ročník konverzační soutěže. Žáci opět museli obstát před pedagogy zdejší školy, ale i učitelkou angličtiny z Vídně. Této soutěže se zúčastnilo 34 žáků, 10 z nich vyhrálo zájezd do Vídně a Salzburgu. Ostatní žáci si odnesli věcné ceny jako např. cizojazyčnou literaturu, slovníčky a jiné pomůcky k dalšímu studiu.

Více informací na: www.novoborska.cz

 

Tento projekt spolufinancují Evropský sociální fond, Česká republika a hlavní město Praha.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám