Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Skupinová dynamika – interaktivní hry Soni...

Skupinová dynamika – interaktivní hry Soni Hermochové

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Aisis o.s.
Článek je úvodním textem pro šest praktických příspěvků, které obsahují aktivity zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Ti, kteří se ve své práci zabývají praktickou prací se třídou též jako se sociální skupinou, mohou z textu čerpat náměty k navozování procesů skupinové dynamiky. Jde o průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v RVP ZV viz subtéma: „Práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny", ale i řada dalších témat jak z oblasti rozvoje osobnostního (např. sebepoznávání), tak i sociálního (komunikace; kooperace apod.) a morálního (např. oblast skupinových hodnot; komunikačně etického jednání apod.). Podobně text vychází vstříc tématům osobnostní a sociální výchovy v RVP G.

V předložené sbírce je uvedena řada možností, které jsou jednak výsledkem vlastní práce autorky, jednak byly přiřazeny osvědčené hry již známé. Hry jsou zaměřeny na ty oblasti lidského chování, které lze hrami navodit a hravě prožívat.

Aktivity jsou především z oblasti sociálně psychologického výcviku (jeden ze systémů věnujících se prakticky rozvoji osobnosti a sociálních kompetencí; jak jeho název ukazuje, má zázemí především v psychologii a věnují se mu převážně psychologové). Autorka však vybírá takové aktivity, s nimiž mohou pracovat i pedagogové. Aktivity jsou vhodné pro OSV jako samostatný časový blok (vyučovací předmět; zájmový kroužek; bloky v třídnických hodinách apod.). Některé však nevylučují využití i v jiných vyučovacích předmětech.

Aktivity jsou rozděleny do těchto základních kapitol (ty se pak dále dělí na subkapitoly):

Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek