Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních...

Ikona prakticky

Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií – úvod

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Aisis o.s.
Anotace: Článek je úvodním textem pro dva praktické příspěvky, které obsahují aktivity zaměřené na inkluzívní a kooperativní strategie – začleňování žáků různých kultur a etnik do kolektivu třídy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, OSV, sociální dovednost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Soubor kooperativních her pochází ze studie Pavly Polechové - Inkluzívní a kooperativní strategie - přehled. Autorka se v ní zabývá tématem včleňování dětí různých kultur a etnik do kolektivu třídy. Ačkoli toto téma náleží též do multikulturní výchovy, uvádíme vybrané aktivity vzhledem k jejich možnému využití při práci s tématem OSV „kooperace".

Úvod

Podmínkou týmové práce je pozitivní vzájemné propojení. Ve struktuře cílů, metod a technik stojí nejvýše - je základním principem a předpokladem efektivní spolupráce. Možností, jak podpořit pozitivní vzájemné propojení, je celá řada. Patří k nim rozdělení úkolu mezi členy týmu, rolí, sdílení materiálů a pomůcek, hodnocení obsahující osobní a týmovou složku.

Část předkládaných technik tvoří kooperativní hry, které jsou založeny na pravidle "pokud budeme soutěžit, prohrajeme všichni, pokud budeme spolupracovat, všichni budeme úspěšní".

V reflexích se obvykle věnujeme těmto tématům:

 • vzájemná podpora, smysl pro humor
 • uznávání kvality druhých
 • nesmějeme se někomu, ale smějeme se s někým
 • žádné ponižování
 • povzbuzování k účasti
 • vzájemné jištění
 • poskytování pomůcek, podílení se o pomůcky
 • sledování procesu i cíle
 • dodržování pravidel
 • kritika nápadu, ne osoby
 • přispívání nápady

Použitá literatura:

Zlaté aktivity. Kladno: Aisis, 2000.

Další články na dané téma

Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií I.
Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií II.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 07. 2008
Zobrazeno: 5779krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Aktivity pro naplňování inkluzívních a kooperativních strategií – úvod. Metodický portál: Články [online]. 04. 07. 2008, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2423/AKTIVITY-PRO-NAPLNOVANI-INKLUZIVNICH-A-KOOPERATIVNICH-STRATEGII---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.