Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata

Aktivity na podporu OSV - Vstupní témata

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Aisis o.s.
Příspěvek obsahuje několik námětů na různé krátké hry, zaměřené na navázání kontaktu, na prolomení ledů, na uvolnění bariér, na vzájemné poznání a na navození příjemné atmosféry.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Vstupní informace - netradiční pozdrav

Zaměřeno na navázání kontaktu.

Hráči vstanou, vejdou do prostoru, a tak jak se setkávají, častují se originálními pozdravy (buď jen neverbálními nebo i verbálními). Další možnosti pro oblast komunikace: hráči postupně ukazují každý svůj pozdrav, ostatní jej vždy zopakují a snaží se vyložit možnou symboliku takového pozdravu; nakonec hovoří autor.

Uvolnění bariér, navození příjemné a otevřené atmosféry - místa si vymění...

Zaměřeno na koncentraci, pohybové uvolnění a sběr informací.

Hráči s výjimkou jednoho (může to být učitel) se sesednou v kruhu na židle. Zbývající hráč stojí vprostřed a říká: „Místa si vymění ti, kteří... „ a doplní konkrétní společnou věc, např. „... mají rádi kakao" nebo „... byli někdy v noci sami na hřbitově" nebo „... se už s někým líbali" nebo - směrem k dalšímu vzájemnému poznávání: „... stejně jako já milují matematiku" apod.

Přetržitý řetěz

Zaměřeno na prolamování bariér a fyzické uvolnění.

Hráči začnou rychle chodit prostorem a snaží se stále držet alespoň jednoho jiného hráče za ruku (tedy držím se hráče A a sahám po ruce hráče B, když B chytím, sahám po ruce C a pouštím B apod.). Hráči A, B, C samozřejmě dělají totéž.

Upíři

Zaměřeno na prolamování bariér, koncentraci a orientaci v prostoru.

Všichni hráči chodí prostorem se zavřenýma očima. Teprve v této době se učitel jednoho z nich dotkne a pošeptá mu, že je upír. Z instrukce hráč ví, že upír má za úkol se dotknout jiného hráče, který se namane (všichni stále zavřené oči) a „strašidelně" se zasmát. Hráč, kterého se upír dotkl, silným hlasem zanaříká a současně se stává upírem i on. Nyní tedy chodí upíři dva (oba se při polapení další oběti chechtají, zatímco oběť zanaříká, aby se opět sama stala upírem, a tak dále) a za chvíli je upírů stále více. Učitel sleduje, kterému z hráčů se podaří zůstat nejdéle člověkem.

Základní vzájemné poznání - seznamování s pomocí balónku

Hráči sedí v kruhu. Jeden obdrží balónek, který hodí jakémukoli dalšímu hráči. Ten, jakmile jej chytí, řekne hned své křestní jméno a hází balónek dalšímu, ten opět chytí a řekne své jméno. Až se vystřídají v chytání všichni, házení pokračuje, ale tentokrát ten, který hází, říká jméno toho, komu hází. Pokud házející neuhodne, špatně oslovený hráč balónek chytí a hází beze slova zpět mýlícímu se.

Až si hráči jména zapamatují, lze rozvíjet dál: hráč hodí balon a ptá se na něco toho, komu hodil: „Heleno, jakého máš koníčka?", „Petře, kam rád jezdíš na kole?" apod.

Interview

Dvojice hráčů se vzájemně zpovídají vždy 5 a 5 minut. Pak o sobě navzájem referují před ostatními. Pokud se hráči již více znají, lze jejich dialogy tematizovat, např. „co máme společného a v čem se velmi lišíme"«.

Seskupování

Zaměřeno na seznamování, vzájemnou komunikaci a sběr informací.

Hráči se rozdělí podle daného klíče (např. znamení zvěrokruhu, podle oblíbeného ročního období apod.) do skupin, v nichž hovoří o své volbě, o výhodách a nevýhodách daného znamení zvěrokruhu nebo vztahu k ročnímu období, a pak obsah své skupinové debaty sdělují druhým a diskutují s nimi.

Workshop – očekávání

Účastníci mají možnost vypsat na jednotlivé připravené kartičky svá pozitivní i negativní očekávání (resp. obavy) - dobré je karty pro to či ono barevně odlišit. Jedna karta = jedno očekávání. Počet očekávání lze limitovat (např. + i -, celkem max. 5 karet). Následuje rozřazení karet do tematických skupin. To lze dělat různě (podle celkového počtu vypsaných karet) - například buď karty skládá celá třída/skupina nebo se rozdělí plus - karty na polovinu a minus - karty též a dají se zpracovat čtyřem skupinám, které si nejprve karty rozřadí každá dle svého mínění a pak se sejde s další skupinou pracující na kartách stejného typu; snaží se uvést v soulad svá třídění. Z jejich společné práce by měla vzejít zpráva pro zbytek třídy a pro učitele. Učitel pak v diskusi porovnává očekávání účastníků se svými plány a možnostmi a témata se dále zpřesňují.

Další články na dané téma

Aktivity na podporu osobnostní a sociální výchovy - úvod
Témata opakující se v určitých fázích kurzů a lekcí
Témata OSV - osobnostní rozvoj
Témata OSV - sociální rozvoj
Témata OSV - morální rozvoj
Aplikační témata

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek