Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Aktivity na podporu OSV - Úvod

Aktivity na podporu OSV - Úvod

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Aisis o.s.
Článek je úvodním textem pro šest praktických příspěvků, které obsahují aktivity zaměřené na témata osobnostní a sociální výchovy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Publikace Josefa Valenty Učit se být vznikla v roce 2000 jako podpůrný materiál projektu Dokážu to?. V roce 2003 ji knižně vydalo občanské sdružení AISIS Kladno. Kniha obsahuje soubor témat osobnostní a sociální výchovy s ukázkami metod (aktivit, her apod.) pro školní praxi. Nabízí podněty pro implementaci OSV jako vyučovací předmětu, zájmového kroužku, kurzu, časových bloků v třídnické hodině atd. Některé aktivity však nevylučují využití i v jiných předmětech. Struktura témat je téměř identická s tématy OSV v RVP ZV. Směřuje k životním dovednostem, účinné slovní a mimoslovní komunikaci, řešení konfliktů ve školních kolektivech apod. Kniha byla studijním manuálem kurzů osobnostně sociální výchovy, které pořádalo o.s. AISIS Kladno v letech 2000-2006. Byla první v ediční řadě dalších textů k OSV (další texty viz www.aisis.cz).

Vstupní témata
 1. Vstupní informace
  • Netradiční pozdrav
 2. Uvolnění bariér, navození příjemné a otevřené atmosféry
  • Místa si vymění...
  • Přetržitý řetěz
  • Upíři
 3. Základní vzájemné poznání
  • Seznamování s pomocí balónku
  • Interview
  • Seskupování
 4. Očekávání a obavy
  • Workshop očekávání
Témata opakující se v určitých fázích kurzů a lekcí
 1. Pohybová - rozhýbávací aktivita
  • Lidi a lišky
 2. Zklidňující aktivita
  • Relaxační vizualizace (... představování si)
  • Jak já to vlastně stojím?
 3. Koncentrativní aktivita
  • Koncentrace
 4. Počáteční debata
  • První >>STOP<< - počáteční zastavení
 5. Závěrečná reflexe
 6. Ukončení lekce
Témata OSV - osobnostní rozvoj
 1. Sebepoznání
  • Vlastnosti
  • Já - pantomima
 2. Zdokonalení základních funkcí
  • Hmatové zážitky
  • Předávání tužky
 3. Seberegulace, sebeorganizace
  • Kočička
  • Vytvářet tlak
  • Cíle
  • Kolečko pozitivních zpráv
 4. Kreativita (s akcentem na sociální a estetickou)
  • Země ...iků
  • Nedokončené příběhy
  • Proměňované scény
Témata OSV - sociální rozvoj
 1. Poznávání lidí
  • Lovci lidí
  • Co máme společného a co ne
  • Postavy z obrázků
 2. Mezilidské vztahy
  • Seznam pochval
  • Místo po mé pravici je volné
 3. Komunikace (sémiotika, technika, pragmatika...)
  • Pocitové škály
  • Non verbum
  • Jednosměrná komunikace
  • Naslouchání
  • Hra na konflikt
 4. Kooperace
  • Pohyb se špejlemi
  • Společná kresba
  • Divadlo
  • Stavění věže
Témata OSV - morální rozvoj
 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  • Problémové situace
  • Nový svět I.
  • Nový svět II.
 2. Hodnoty, postoje, praktická etika
  • Hodnoty
  • Dilema
  • Zloděj/ka
Aplikační témata
 1. Jednání v různých sociálních rolích
  • Čím vším jsem...
  • Scénky
  • Skupinové role
 2. Jednání v různých situacích
  • Obtížné situace v (mém) životě
  • Prosazení oprávněného požadavku a odmítání
  • Pevnost
  • Kantorská improvizace
  • Personální pohovor
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek