Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Znáte se?

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Ulrika Bezděková
Příspěvek popisuje aktivitu realizovanou v samostatném vyučovacím předmětu Osobnostní a sociální výchova. Aktivitu lze realizovat i v třídnické hodině nebo v rámci samostatného bloku OSV ve vyučovacím předmětu. Aktivita je zaměřena na poznávání ostatních spolužáků a jejich soukromí.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Metodika je jednou ze závěrečných prací pedagogů - účastníků kurzu Osobnostní a sociální výchovy C, který byl součástí projektu „Dokážu to?".

Cíle pro oblast osobnostní a sociální výchovy
(střední úroveň obecnosti cílů)

  • poznávání soukromí spolužáků
  • dovednost popisovat a prezentovat
  • zážitek sdílení shodných jevů s ostatními
  • vizuální představy partnerova prostoru

Bylo dosaženo cílů?

Při první aktivitě, která byla společná, si děti uvědomily, že se vlastně téměř neznají. Bylo tedy naším cílem toto alespoň trošku změnit. Děti pracovaly v náhodně vytvořených dvojicích a navzájem se představovaly.

Co se osvědčilo?

Osvědčilo se střídání činností i prostor. Velmi se mi osvědčila motivace a povzbuzení, zvlášť u dětí, které mají problém se v kolektivu prosadit a měly strach z nezvládnutí úkolu.

Jakých jsme se dočkali překvapení?

Přestože jsou to děti poměrně malé a nemají téměř žádnou zkušenost s OSV, daly se (i přes počáteční rozpaky s rozdělením dvojic, které se navzájem znají) s nadšením do všech činností a dovedly spolu komunikovat.

Která naše zkušenost může platit obecně?

Pro děti je důležité mít možnost se ke každé aktivitě vyjádřit. S prvky OSV lze začít i u takto malých dětí.

Cíl vyučujícího

Činnost

Organizační forma

Pomůcky

Čas

1. Poslech, soustředění pozornosti.

Základní otázka pro odpovědi: Znáš své spolužáky? Pak dle odpovědi učitel klade otázky další.

Všichni sedí v kruhu, odpovídá ten, kdo má kamínek.

Kamínek

5 min.

2. Vytvořit náhodné dvojice.

Neverbální komunikace - dotyky.

Ruce - děti zavřou oči a hmatem hledají příjemné ruce, vytvoří dvojice.

2 min.

3. Naslouchání, představivost, koordinace těla se zavřenýma očima.

Autíčka - jeden vede, druhý má zavřené oči. Téma: Návštěva v mém dětském pokoji.

Dvojice procházejí prostorem, ten, co vede, slovně popisuje svůj pokoj, druhý se snaží si vytvořit představu. Po vymezeném čase (5 minut) se role vystřídají.

10 min.

4. Ztvárnění představy barevnými křídami, kresba na čtvrtku.

Kresba toho, co tě při návštěvě nejvíce zaujalo.

Každý z dvojice kreslí svou představu, vzájemně si své práce představí a přidají další informace o svém pokoji a o využití jeho prostoru atd.

Čtvrtky, křídy

15 min.

5. Schopnost reprodukce zjištěných informací o spolužákovi, předání celé skupině.

Představení dětského pokoje a toho, kdo tam bydlí.

Děti si sednou do kruhu, dvojice, které spolu pracovaly, si sednou k sobě. Celé skupině řeknou to, co ještě nevíme, např. co mají v dětském pokoji, s čím si rád hraje apod.

7-10 min.

6. Spolupráce, komunikace.

Vernisáž obrázků z dětského pokoje.

Společně dáme na koberec všechny obrázky. Děti hledají obrázky, které mají něco společného. Tvoříme skupiny obrázků, které jsou si něčím podobné. Tvoří skupinky obrázků. Učitel vyzve děti, aby se postavily ke svému obrázku. Vzniklé skupiny mají prostor k diskusi, mají-li něco společného.

10 min.

7. Hodnocení společné práce.

Otázky - reflexe.

Všichni sedí v kruhu a zamýšlíme se nad tím, co nového a zajímavého jsme se dověděli o svých spolužácích. Mluví ten, kdo má kamínek.

Kamínek

10 - 15 min.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek