Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Osobní

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Ústav pro informace ve vzdělávání
Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho především jako inspiraci pro práci se žáky při rozvoji dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti.

 Výrobní podnik
Osobní oddělení

Středisko vnější a vnitřní mobility

Co je SVVM?
SVVM znamená Středisko vnější a vnitřní mobility. Jedná o iniciativu osobního oddělení. Ve SVVM pracuje celá řada pracovníků osobního odděleni společně se zaměstnanci jiných oddělení a externími poradci pro věci profesního vývoje.
SVVM nabízí pomoc zaměstnancům při hledání jiné práce v rámci nebo mimo rámec výrobního podniku CANCO.
Čím se SVVM zabývá?
SVVM pomáhá zaměstnancům, kteří vážně uvažují o změně práce, následujícími aktivitami:

 • Databanka volných míst
  Po pohovoru se zaměstnancem je informace vložena clo databanky, ve které jsou vedeni uchazeči o nová místa a seznam volných míst v CANCO a v dalších podnicích.
 • Poradenství
  Potenciál zaměstnance se zjišťuje na základě diskuse s poradci pro výběr povolání.
 • Kurzy
  Jsou organizovány kurzy (ve spolupráci s oddělením pro informace a výuku), které se týkají hledání práce a plánování profesního vývoje.
 • Projekty pro změnu povolání
  SVVM podporuje a koordinuje projekty, jejichž cílem je pomocí zaměstnancům v přípravě na nová povolání a nové perspektivy.
 • Zprostředkování
  SVVM vystupuje jako prostředník zaměstnanců, kteří jsou ohroženi propuštěním v důsledku reorganizace, a v případě potřeby jim pomáhá s nalezením nového místa.

Jaké jsou ceny za služby SVVM?
Cena je stanovena na základě konzultace s oddělením, ve kterém pracujete. Celá řada služeb SVVM je bezplatná. V některých případech však můžete být požádáni o úhradu poskytnuté služby.

Jak SVVM funguje?
SVVM pomáhá zaměstnancům, kteří vážně uvažují o jiné práci v rámci nebo mimo rámec podniku.
Tento proces začíná podáním žádosti. Užitečný může být také pohovor s poradcem pro otázky personalistiky. Je zřejmé, že pokud jde o váš profesní vývoj, měli byste s poradcem nejprve hovořit o svých přáních a možnostech podniku. Poradce zná vaše schopnosti a také situaci na vašem pracovišti.
Ke styku se SVVM v každém případě dochází prostřednictvím poradce pro otázky personalistiky. Poradce vám pomůže zpracovat žádost. Po jejím podání budete vyzváni k pohovoru se zástupcem SVVM.

Chcete-li získat více informací
Více informací vám poskytne osobní oddělení.


Otázka 1

* Kde lze podle oznámení získat informace o SVVM?

Otázka 2

* Uveď dva způsoby, jakými SVVM pomáhá lidem, kteří ztratí zaměstnání v důsledku reorganizace.


Vyhodnocování otázek

Vyhodnocení otázky 1

Obtížnost: úroveň 1
Dovednost: získávání informací
Obsah: souvislý text (popis)
Situace: pracovní
Otázka: uzavřená

Úplná odpověď
Kód 1: Zmiňuje minimálně JEDNU z následujících možností:
(1) Na osobním oddělení
(2) Od zaměstnance osobního oddělení

 • Osobní oddělení
 • Zaměstnanec osobního oddělení vám poskytne více informací.

Nevyhovující odpověď

Kód 0: Jiné odpovědi

 • CANCO Výrobní podnik

Mezinárodní
úspěšnost

Úspěšnost
českých žáků

celkem

85,5 %

73,7 %

chlapci

82,9 %

71,6 %

dívky

88,2 %

76,0 %

Vyhodnocení otázky 2

Obtížnost: úroveň 5
Dovednost: získávání informací
Obsah: souvislý text (popis)
Situace: pracovní
Otázka: otevřená

Úplná odpověď
Kód 1: Zmiňuje OBA následující způsoby:
(1) Hrají roli prostředníka zaměstnanců NEBO zprostředkování.
(2) Pomáhají s nalezením nového místa.
Odpovědi typu „Databanka volných míst", „Poradenství", „Kurzy" nebo „Projekty pro změnu povolání" jsou považovány za nepřijatelné.

 • prostředník
  pomáhá s nalezením nového místa, pokud je potřeba
 • vystupuje jako prostředník
  pomáhá vám najít nové místo

Nevyhovující odpověď
Kód 0: Jiné odpovědi

 • 1. Prostředník 2. Projekty pro změnu povolání
 • projekty pro změnu povolání
  kurzy
 • sledování / hledači zaměstnání / vytváření pracovních míst
  prostředník
 • žádost nebo pohovor u poradce na osobním oddělení

Mezinárodní
úspěšnost

Úspěšnost
českých žáků

celkem

31,3 %

25,6 %

chlapci

27,8 %

23,4 %

dívky

34,9 %

27,7 %


Úloha je převzata z publikace ÚIV KRAMPLOVÁ, I. a kol: Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002. Publikace se věnuje čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu PISA, který proběhl v roce 2000. Podrobněji proto popisujeme sledované dovednosti a jejich úrovně obtížnosti, dále typy úloh, které nejsou v našich učebnicích zrovna obvyklé, a rovněž způsob vyhodnocování různých typů úloh. Tato publikace si sice klade za cíl seznámit učitele s novými trendy hodnocení a s výsledky našich žáků ve výzkumu PISA, avšak především by měla sloužit jako inspirace pro konkrétní práci v hodinách a jako učební materiál, ve kterém se učitelé naučí některé nové věci a budou mít příležitost si je vyzkoušet. Důležitou součástí publikace jsou cvičení pro učitele.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám