Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > 20 otázek k Agresi Německa, Itálie a Japonska...

20 otázek k Agresi Německa, Itálie a Japonska za II. světové války

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Žáci získají nové a trvalejší vědomosti z období II. světové války aktivní formou. Aktivita oživí výuku při získávání nových informací prací ve skupinách.
Kupka plná otázek

Metoda se mi osvědčila ve výuce dějepisu a matematiky. Její předností je zapojení žáků do vzájemného učení v rámci pracovní skupiny, možnost odlišit množství a úroveň řešených úkolů podle individuálních schopností. Žáci mají šanci na uplatnění při společné práci a na osobní úspěch. Seznamují se s různými typy odborných historických publikací, orientují se v odborném textu, dokáží formulovat sdělení svými slovy, nestydí se prezentovat svou práci.
Metodu mám ověřenou při výuce žáků 2. stupně základní školy. Osvědčilo se použít spíše menší počet úkolů a hodnocení a reflexi provést ještě v téže vyučovací jednotce, protože žáci mají to, co se jim povedlo nebo s čím měli potíže, v živé paměti.

Činnost učitele

Před hodinou připraví lístky s úkoly, arch papíru pro lepení otázek a zapisování odpovědí a pro jistotu lepidla.
Na začátku hodiny připomene pravidla práce ve skupině a pomůže rozdělit žáky do pěti vyvážených skupin. Každé skupině přidělí barvu, kterou žáci budou zapisovat své odpovědi. Na volnou lavici položí společný záznamový arch a rozprostře lístky s úkoly zadáním dolů, načež vyzve zástupce každé skupiny, aby si přišli pro čtyři úkoly. V další části hodiny pozoruje práci skupin a upozorňuje na nedostatky v organizaci jejich práce, kontroluje čas. Aktivitu ukončí po dvaceti minutách.

Činnost žáků

Žáci se s pomocí učitele rozdělí do skupin. Ve skupině si rozdělí role tak, aby nikdo nebyl vyloučen ze společné práce nebo se práci nevyhnul. Na pokyn učitele zástupci skupin vyberou z kupky čtyři úkoly, které pak řeší celá skupina. Žáci ve skupině kooperují při čtení a rozboru úkolů, určení zdroje informací, prací se zdrojem informací, výběru, třídění a porovnávání informací z různých zdrojů, porovnávají si názory, sestavují odpovědi. Nalepí otázku na společný záznamový arch a pod ni napíší svou odpověď.

Jakmile je aktivita ukončena, ve spolupráci s učitelem každá skupina seznámí ostatní se svými zjištěními a společně doplňují nebo opravují ty odpovědi, u nichž došlo k chybě nebo je odpověď neúplná. Po ukončení celé aktivity je záznamový arch vyvěšen na nástěnce.

Reflexe:

  • Ohlídat, aby se někdo příliš nezačetl!
  • Byl problém získat nějakou informaci?
  • Kdo ve vaší skupině řídil činnost?
  • Kdo se snažil „ulejvat"?
  • Komu práce ve skupině vadila?
  • Chtěli byste ve stejné skupině pracovat i příště?

Pro žáky je získávání nových informací ve skupině přijatelnější než samostatná práce, také diskuse ve skupinách o správnosti odpovědí je pro žáky přínosná, často přerůstá i v diskusi mezi skupinami.

Dějepis: 9. ročník
Druhá světová válka - Agrese Německa, Itálie a Japonska

1. Od kdy do kdy trvala 2. světová válka?
2. Které státy a kým byly okupovány během září 1939?
3. Proti kterým státům směřoval německý útok na jaře 1940?
4. Proč Němci na jaře 1940 zaútočili severním směrem?
5. Co byl Dunkerqueský zázrak?
6. Kdo byl Petain?
7. Jak reagovali francouzští námořníci na kolaboraci J-Francie s Německem?
8. Jak dlouho trvala letecká bitva o Anglii?
9. Jak se do Anglie dostali čeští letci?
10. Kdo rozpoutal válku v S-Africe?
11. Co byl Afrikakorps a kdo byl E. Rommel?
12. Kde leží El Alamain a co se u něj stalo?
13. Vojáci kterých zemí bránili Němcům k přístupu k blízkovýchodní ropě?
14. Kdo a kdy napadl Řecko a Albánii?
15. Které státy tvořily Commonwealth?
16. Kdy a kým byla okupována Jugoslávie?
17. Co byl plán Barbarossa?
18. Kdy a proč do války vstoupil SSSR?
19. Kde leží a komu patří Pearl Harbor?
20. Proč 7. 12. 1941 Japonci zaútočili na Pearl Harbor?

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek