Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni...

Ikona teoreticky

Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ

Ikona odbornost
Autor: Daniela Trojovská
Anotace: Jádrem příspěvku jsou pracovní listy, které usnadňují žákovi hodnocení vlastní práce a pokroku v učení.
Téma příspěvku:Hodnocení žáků
Klíčová slova: sebehodnocení, hodnocení, evaluace, autoevaluace, týdenní plán
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíle:

  • naučit žáky hodnotit vlastní práci
  • stručně a výstižně vyjádřit hodnocení
  • výsledky hodnocení využívat pro zlepšení vlastní práce

Hodnocení a sebehodnocení žáků jsou významnou součástí inovačního procesu současného vzdělávacího systému. Zamýšlím se nad ním již dlouho, a to hlavně ze dvou důvodů:

  1. Podle mého názoru je nezbytné, aby každý uměl hodnotit svoji práci, svůj pokrok. Je důležité, aby dokázal posoudit, co umí dobře, v čem je potřeba se zlepšit a co pro to může udělat. Je nutné umět své pokroky pojmenovat.
  2. V současné době mám ve 3. třídě 32 žáků. Hledala jsem způsob, jak co nejčastěji a nejlépe informovat rodiče o práci jejich dětí.

Z těchto důvodů požívám v letošním školním roce:

  • týdenní plán (Cesta za poznáním)
  • měsíční sebehodnocení žáka
  • hodnocení školní práce za čtvrtletí
Týdenní plán

Na přední stranu píši učivo, které v daném týdnu budeme probírat, stránky v učebnici a pracovním sešitě. Informace - místo pro zprávy rodičům (např. návštěva divadla, změny v rozvrhu). Do spodní části si žáci zapisují domácí úkoly. Zadní strana je určena k vlastnímu sebehodnocení za týden.

Každý týden začínáme v kroužku. Povídáme si o uplynulém víkendu. Pak následuje seznámení s tím, co nás čeká. Každý si vezme týdenní plán, podepíše si ho. K náplni týdne mají děti možnost se vyjádřit.

Poslední vyučovací hodinu v týdnu v rámci hodiny českého jazyka věnujeme sebehodnocení. Nejprve si zkontrolujeme, zda jsme stihli, co je na plánu. Pak si žáci na přední straně vybarví smajlíka u jednotlivých předmětů podle toho, jak si myslí, že danému učivu rozumí, a na druhé se straně zamýšlí nad sebou samými. Učíme se konkrétně pojmenovat úspěchy - např. „umím vyjmenovat násobky, ale ještě je nedokážu rychle použít". Na tuto činnost potřebujeme asi 20 minut. Pak se sejdeme opět v kroužku a diskutujeme o sebehodnocení. Žáci si plány odnesou domů a rodiče je podepíší.

V pondělí mi žáci plány odevzdají a já si přečtu případné zprávy od rodičů. Týdenní plán si pak žáci uloží do šanonu (svého portfolia).

Týdenní plán - Cesta za poznáním

Měsíční sebehodnocení žáka

Věnujeme mu poslední hodinu českého jazyka v měsíci. Společně si připomeneme, co jsme se učili - pomohou nám týdenní plány. Každý se pak sám zamyslí nad svým pokrokem a napíše vlastní sebehodnocení. Snaží se jasně a stručně formulovat. Procházím mezi žáky, a pokud potřebují, pomůžu jim s formulací. Když je žák hotov, podepíše se a sebehodnocení mi odevzdá. Já pak píšu své hodnocení - jak žák pracuje, jak se chová v kolektivu. Hodnocení pošlu rodičům a ti je podepíší. Pokud mají dotazy, mohou mi zavolat nebo napsat e-mail.

Měsíční sebehodnocení žáka

Legenda:
U - umím
Č - umím částečně
P - umím s pomocí
N - neumím

Hodnocení školní práce za čtvrtletí

Tomuto hodnocení se věnujeme vždy před konzultacemi nebo třídními schůzkami. Opět tomu věnuji hodinu českého jazyka.

Přední strana se nemění a je určena žákům pro poznámky v uvedených oblastech. Na zadní stranu zapisuji učivo za dané čtvrtletí a žáci pak čárkou označí, jak jej umí. Navrhnou si známku z předmětu.

Já pak ohodnotím žáka - pokud mám jiný názor na hodnocení než žák, udělám čárku v jiné kolonce. Navrhuji známku, a pokud potřebuji napsat ještě nějaký komentář, využiji k tomu místo pod tabulkou.

Hodnocení školní práce za čtvtletí

Uvedené listy mi slouží při jednáních s rodiči. Rodiče si je oblíbili a oceňují dostatek konkrétních informací o práci svých dětí.

Použitá literatura a zdroje:
www.otevrene-vyucovani.cz
Kritické listy č. 13

Přílohy:
Anotované odkazy:
Otevřené vyučováníZákladní informace k otevřenému vyučování včetně návodů, jak tuto didaktickou koncepci realizovat. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je věnována pozornost zejména vzdělávacím cílům a obsahům.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 05. 2008
Zobrazeno: 15209krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TROJOVSKÁ, Daniela. Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2008, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2305/HODNOCENI-A-SEBEHODNOCENI-ZAKU-NA-1-STUPNI-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.