Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > 117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností...

117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce

Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních předmětů a „jádra vzdělávání“. Umožňují přemýšlet o učení žáků jako o rozvoji praktického uplatnění znalostí v rozmanitých životních situacích, což je v projektu Podpora práce učitelů vyjádřeno heslem „Gramotnosti pro život – Učíme v souvislostech“.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Představujeme vám publikaci, která pro každý stupeň vzdělání (PV, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) přináší karty s výukovými aktivitami pro děti nebo žáky. Můžete je využít plánovaně, ale třeba také ve chvíli, kdy jdete do třídy, která není tak úplně „vaše“.  

Karty nabízejí nejen popis toho, co byste mohli s dětmi nebo žáky dělat, ale také pracovní listy nebo obrazový materiál. Všechny předkládané aktivity jsou nositelem rozvoje jedné ze tří gramotností – čtenářské, matematické nebo digitální. Čtvrtý typ aktivit propojuje rozvoj více gramotností zároveň. 

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností a zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.  

Celou publikaci pro mateřské školy si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-predskolni-pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro kolegy z prvního stupně základních škol jsme připravili publikaci nazvanou „49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti“. Kromě krátkého textu, vysvětlujícího podrobněji odlišnosti a společné průniky zmíněných tří základních gramotností, v ní naleznete také doporučení a rady, na co se při vzdělávání zaměřit a jak postupovat. Stěžejní část publikace tvoří karty učebních aktivit pro různé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Každá z karet je koncipována tak, aby bylo možné ji ve výuce hned využít, nebo ji jednoduchým způsobem upravit. 

Celou publikaci pro 1. stupeň ZŠ si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-1stupen-pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro druhostupňové kolegy přinášíme podrobně zpracované a v praxi ověřené výukové aktivity, ve kterých napříč všemi předměty podpoříte rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Obsahují inovativní prvky do výuky, kterými zapojíte žáky do samostatného řešení úloh s vlastní reflexí naučeného. Usnadníte jim tímto vstup do současného rychle se vyvíjejícího světa a jeho udržitelné budoucnosti. 

Celou publikaci pro 2. stupeň ZŠ si můžete stáhnout na adrese: https://gramotnosti.pro/publikace-2stupen-pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli bychom velmi rádi, kdyby pro vás publikace byla nejen užitečným rádcem a pomocníkem, ale i nevšedním, objevným a radostným zpestřením výuky. Nejen pro vás, ale především pro vaše žáky. 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf60157 kBPublikace_predskolni_vzdelavani.pdf
pdf56280 kBPublikace_1_stupen
pdf30999 kBPublikace_2_stupen
Mgr. Jitka Jarníková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek