Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Využití meteostanice, digitálního teploměru...

Využití meteostanice, digitálního teploměru na 1. stupni

Výuková aktivita Využití meteostanice, digitálního teploměru na 1. stupni je zaměřená na praktické využití digitálních technologií ve výuce. S využitím badatelského přístupu si žáci ověří domněnky, které se týkají problematiky teploty prostředí v létě a možnosti ochlazení prostředí.
Výukovou aktivitu je nutné realizovat v létě za slunného dne.

Cíl výuky

Žák provádí měření teploty prostředí s využitím digitálních technologií, teplotu zaznamenává a vyhodnotí výsledky pozorování a dopad na člověka.

Žák navrhuje vhodná opatření.

Jednoduché meteostanice, digitální teploměry se staly běžnou součástí vybavení v rodinách i ve školách. Můžeme je využít při měřeních ve školách i v okolí školy, jsou vhodné pro záznam vnitřní a vnější teploty, vlhkosti.

Výhodně je můžeme využít i při badatelské výuce.

Průběh aktivity

V úvodu hodiny se za letního slunečného dne zeptáme žáků, zda už slyšeli, že se mají ve městech vysazovat stromy, aby se ochladily ulice. Vyzveme žáky, aby řekli, co si o tom myslí. Po krátké diskuzi žáky rozdělíme do skupin, každé skupině dáme k dispozici meteostanici (digitální teploměr). Vymezíme vhodný prostor s většími listnatými stromy, ve kterém si žáci můžou svoje domněnky ověřit. 

Žáky vyzveme, aby napsali svoji domněnku, jak to s tím ochlazením pod stromy je, naplánovali a provedli pozorování. Žáky necháme odhadnout teploty, které naměří.

Žáky ve skupinách necháme provést měření pod stromy x na volném prostoru a zaznamenat naměřené údaje. Pokud žáci ve skupině mají problém s měřením, využijeme návod, ve kterém je necháme informace vyhledat, případně žákům poradíme.

Po měření se skupiny sejdou a svá měření porovnají.

Skupiny prezentují své výsledky. Při prezentaci necháme každou skupinu prezentovat výzkumnou otázku – hypotézu – provedení pokusu x pozorování – závěr a návrat k hypotéze.

V závěru necháme prostor pro reflexi tématu a „aha momentů“, které je při práci napadly.

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Tip

Další možností je v úvodu hodiny využít informační text, který budeme ověřovat. Např. https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2771156-stromy-ve-mestech-ochlazuji-ulice-o-vic-nez-pet-stupnu-ucinkuji-jeste-lepe-nez-se.

Pokud nemáme v okolí školy vhodné stromy, můžeme se zaměřit na měření teploty pod deštníky – slunečníky x na volném prostoru.

 

Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Další možností je měření teploty v zavřeném automobilu po 5, 10, 15, 20, … minutách. Žáci po měření zhodnotí situaci a vysvětlí, proč nesmíme nechávat v zavřených automobilech děti, zvířata. Opět můžeme využívat v úvodu hodiny práci s textem.

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2493577-staci-60-minut-a-zavrene-auto-je-pro-dite-smrtici-popsala-zatim-nejrozsahlejsi-studie

 

Reflexe

Tato aktivita přirozeně vtáhne účastníky do aktivního měření s meteostanicí, digitálním teploměrem. Zaměřuje se na problémy okolního prostředí, se kterými se v životě potkávají.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek