Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Využití termokamer na 1. stupni ZŠ

Využití termokamer na 1. stupni ZŠ

Praktický příspěvek
zkušenost
V současné době se do škol poměrně často dostává méně obvyklé zařízení – termokamera. Termokameru můžeme využít jako výbornou vyučovací pomůcku na 2. stupni při výuce fyziky, chemie, přírodopisu. Můžeme ji také využít už na 1. stupni při badatelsky vedených hodinách.
Badatelsky orientovaná výuka vychází z pedagogického konstruktivismu. Jde o zapojení žáků do objevování přírodovědných zákonů, propojování zjištěných informací do smysluplného kontextu, rozvíjení kritického myšlení. U bádání je důležité, aby se žák zapojil do práce aktivně a s chutí. Právě už v této motivační fázi je termokamera velkým přínosem.

Cíl výuky

Příspěvek na konkrétní aktivitě realizované se žáky ukáže možnosti využití digitálních technologií, které vedou ke splnění stanoveného vzdělávacího cíle, a především umožní žákům sledovat jevy, které jsou běžným okem nesledovatelné.

Průběh aktivity

Termokamera nám na 1. stupni výrazně obohatí možnosti zvláště otevřeného bádání. Žákům do skupin přidělíme termokameru a vyzveme je, aby se seznámili s obsluhou termokamery a prozkoumali jejich nejbližší okolí během 5 minut.

Po seznámení s termokamerou vyzveme žáky, aby kladli otázky, které je ve spojení s možnostmi termokamery napadají.

Po té žáky upozorníme na naše časové možnosti a necháme je vybrat vědeckou otázku, formulovat hypotézu a naplánovat, jak pokus/pozorování provedou v daném čase.

Pokud některé skupiny mají s formulacemi problém, pomůžeme jim.

Po provedení pokusu/pozorování žáci formulují závěr a potvrdí, či vyvrátí svoji hypotézu.

Dostatek času necháme na prezentace výsledků všech skupin. Při prezentaci necháme každou skupinu prezentovat výzkumnou otázku – hypotézu – provedení pokusu x pozorování – závěr a návrat k hypotéze.

S termokamerou se mi například osvědčily následující aktivity:

  • Pozorování termokamerou spolužáky a jejich jednotlivé části těla – dýchání do roušky.
  • Psaní prstem/gumou na lavici, kde termokamera zaznamená tepelnou stopu.
  • Obtisk ruky na lavici.
  • Stopy chodidel na podlaze a sledování klenby chodidla.
  • Psaní ledem x sněhem na tabuli.
  • Pozorování teplokrevných x studenokrevných zvířat.
  • Sledování hladiny mléka v krabici, pokud jsme ho vyndali z lednice.
  • Sledování jednotlivých barev oblečení venku na slunci.
  • Sledování světla x stínu na chodníku x ulici.
  • Pozorování tepelných úniků domů.
spící kočka
Spící kočka
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Člověk a pes 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Otisk dlaní na stole 
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Led v misce
Autor díla: Andrea Tláskalová
spící kočka
Nápoj v ledu 
Autor díla: Andrea Tláskalová

 

Reflexe

Tuto aktivitu jsem vyzkoušela s termokamerami i při lektorování pedagogů na vědeckém kempu Akademie věd ČR. Termokamery jsem si zapůjčila z projektu „Termokamery do škol“. Kontakt: Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni, Teslova 11, 301 00 Plzeň; edu@labir.cz.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek