Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Tvoříme vlastní květináč pomocí videonáv...

Ikona prakticky

Tvoříme vlastní květináč pomocí videonávodu

Ikona inspirace
Autor: Lucie Tůmová
Anotace: Článek se zaměřuje na tvorbu vlastního květináče prostřednictvím digitálních technologií v podobě videonávodu na internetovém serveru youtube.com. Podle tohoto návodu dokáží pracovat i žáci 1. stupně ZŠ, jelikož je video natočeno dvěma youtuberkami a hovoří k žákům jazykem, který jim je blízký.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Konstrukční činnosti » 2. období » pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
  2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Konstrukční činnosti » 2. období » dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: květináče, tvoření, pracovní činnost, Člověk a svět práce, digitální technologie, videonávod, YouTube, malba, závěsný květináč, konstrukční činnost

Ročník: 3., 4., 5. ročník ZŠ

Rozsah vyučovací hodiny: 3–4 vyučovací hodiny

Pomůcky: internetové připojení, PC

k motivaci: rozstříhané lístečky s větami týkajícími se výsevu rostlinky

k tvorbě: květináč, páska, akrylová barva, štětce, lano (provázek), květina

Oborový cíl:

Žák pracuje podle videonávodu.

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií.

Žák tvoří vlastní květináč.

Žák respektuje ochranu zdraví při práci s materiálem.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup vytvořeného květináče.

Úvod a motivace

V této části by bylo vhodné využít vlastních vypěstovaných květin (např. afrikánů), popř. si žáci na hodinu připraví květinku, kterou donesou z domova.

Učitel žáky vyzve k vzájemné diskuzi na téma „pracovní postup“. „Setkali jsme se někdy s nějakým pracovním postupem? Kdy? Kde? Už jste podle nějakého pracovali? aj.“

Následně žákům předloží rostříhané papírky s větami. Žáci se pokusí ve skupině seřadit pracovní postup týkající se výsevu rostlinek (správně seřazený postup jsem zařadila do přílohové části).

UKÁZKA LÍSTEČKŮ

Výsev rostlinky

Semínka si nejprve nasyp do dlaně a pak je rovnoměrně vysej do výsevníku (není nutno použít všechna semínka).

Poté řádně oros rozprašovačem, přiklop plastovým víkem a postav na parapet k oknu s dostatečným světlem.

Budu potřebovat:

  • 1 výsevník s poklopem (lze použít i krabičku od polárkového dortu)

  • zahradnický substrát 5 l

  • 1 pytlík semínek afrikánů

  • kousek prkénka na „uťapťání“

  • rozprašovač

Po výsevu plochu mírně „pocukruj“ substrátem a opět jemně urovnej prkýnkem.

Naplň výsevník do 2/3 substrátem.

Urovnej do roviny prkýnkem substrát.

Po vysazení rostlinky stále udržuj ve vlhkosti, až vzejdou, otevři ventilaci na víku a při výšce rostlinky okolo 0,5 cm sundej víka úplně a zalévej konvičkou.

Následně proběhne společná kontrola a diskuze. Na tomto jednoduchém postupu si žáci ujasní, jak je důležité, aby se nepřeskočil žádný krok při tvorbě, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly.

Učitel žákům vysvětlí, že se můžeme setkat s různými druhy pracovních postupů (recepty, tvoření, spuštění el. spotřebičů aj.) a i s různými formami těchto pracovních postupů (obrázky, text, videonávod).

Hlavní část

Žáci se pokusí pomocí videonávodu vytvořit vlastní květináč. Učitel žáky vyzve k tomu, aby si rozebrali tablety a zadali si tuto internetovou stránku: https://www.youtube.com/watch?v=zBdqg6txC-w.

Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků. 

Autor díla: Lucie Tůmová
Autor díla: Lucie Tůmová

Závěrečná část

Poté, co žáci dokončí svou tvorbu, se učitel žáků ptá, jak se jim tvořilo. Porovnávají výhodnost či nevýhodnost videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit a tak dále.

Žáci také zhodnotí svá díla, zasadí do květináče květinu a mohou ji darovat rodičům (např. Den matek).

Reflexe:

Tuto hodinu ještě nemám se žáky vyzkoušenou, ale květináč jsem jako učitelka tvořila dle videonávodu sama, proto mě tento námět motivoval k sepsání tohoto článku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf74 kBVýsev rostlinky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 10. 2020
Zobrazeno: 609krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Lucie. Tvoříme vlastní květináč pomocí videonávodu. Metodický portál: Články [online]. 06. 10. 2020, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22584/TVORIME-VLASTNI-KVETINAC-POMOCI-VIDEONAVODU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 10. 2020 15:06
Příspěvek je pěknou ukázkou využití digitálních technologií ve výuce. Žáci si mohou v konkrétní situaci (výroba podle videonávodu) uvědomit, že tyto technologie mohou být využívány smysluplně a účelně.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.