Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Čadské jezero

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Ústav pro informace ve vzdělávání
Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho především jako inspiraci pro práci se žáky při rozvoji dovedností v oblasti čtenářské gramotnosti.
<p><em>Úloha je převzata z publikace</em><em> </em><em>ÚIV</em><em> KRAMPLOVÁ, I. a kol: Netradiční úlohy aneb čteme s porozuměním. Praha: ÚIV, 2002. Publikace se věnuje čtenářské gramotnosti z pohledu výzkumu PISA, který proběhl v roce 2000. Podrobněji proto popisujeme sledované dovednosti a jejich úrovně obtížnosti, dále typy úloh, které nejsou v našich učebnicích zrovna obvyklé, a rovněž způsob vyhodnocování různých typů úloh. Tato publikace si sice klade za cíl seznámit učitele s novými trendy hodnocení a s výsledky našich žáků ve výzkumu PISA, avšak především by měla sloužit jako inspirace pro konkrétní práci v hodinách a jako učební materiál, ve kterém se učitelé naučí některé nové věci a budou mít příležitost si je vyzkoušet. Důležitou součástí publikace jsou cvičení pro učitele.</em></p> <h5>Text pro žáka 1</h5> <p><strong>Graf 1 </strong>ukazuje změny hladiny Čadského jezera na Sahaře v severní Africe. Čadské jezero zcela zmizelo v době asi 20 000 let před naším letopočtem, během doby ledové. V době asi 11 000 let před naším letopočtem se znovu objevilo. Dnes je jeho hladina asi taková, jaká byla v roce 1 000 našeho letopočtu. <table id="obr_1" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2240/1.jpg?153736u" alt="Graf " align="center" /></td> </tr> <tr> <td>1. Graf</td> </tr> </tbody> </table> </p> <p align="center"><img src="/soubor/02240-1.jpg" border="0" alt=" " /></p> <p><strong>Graf 2</strong> ukazuje saharské skalní kresby (starověké kresby nebo malby nalezené na stěnách jeskyň) a měnící se strukturu živých organismů. <table id="obr_2" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/2240/2.jpg?153806u" alt="Graf " align="center" /></td> </tr> <tr> <td>2. Graf</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </p> <h5>Text pro žáka 2</h5> <p>Použij informace o Čadském jezeře na předcházející straně k zodpovězení následujících otázek:</p> <h5>Otázka 1:</h5> <p>Jaká je hloubka Čadského jezera dnes? <br /><br />A Asi dva metry. <br />B Asi patnáct metrů. <br />C Asi padesát metrů. <br />D Již zcela zmizelo. <br />E Tato informace v článku není. <br /><br />Zakroužkuj správnou odpověď.</p> <h5>Otázka 2:</h5> <p>Ve kterém roce přibližně začíná Graf 1</p> <p>...........................</p> <h5>Otázka 3:</h5> <p>Proč autor zvolil toto datum jako počátek grafu?</p> <p>..............................................................................................................</p> <p>..............................................................................................................</p> <h5>Otázka 4:</h5> <p>Graf 2 je založen na předpokladu, že:</p> <p>A Zvířata na skalních kresbách se zde vyskytovala v době, kdy byla nakreslena.<br />B Tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, byli vysoce zruční.<br />C Tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, mohli hodně cestovat.<br />D Zvířata zobrazená na skalních kresbách se nikdo nepokusil ochočit.</p> <h5>Otázka 5:</h5> <p>K zodpovězení této otázky potřebuješ sjednotit informace z Grafu 1 a Grafu 2. Ke zmizení nosorožců, hrochů a zubrů ze saharských skalních kreseb došlo <br /><br />A Na počátku poslední doby ledové. <br />B Uprostřed období, ve kterém byla hladina Čadského jezera nejvýše. <br />C Poté, co hladina Čadského jezera již více než tisíc let klesala. <br />D Na počátku nepřetržitého období sucha.</p> <p>Zakroužkuj správnou odpověď.</p> <h5>Vyhodnocení otázek a další informace pro učitele</h5> <p><strong>Otázka 1: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 2 <br />Dovednost: získávání informaci <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi</p> <p>* Jaká je hloubka Čadského jezera dnes? <br /><br />A Asi dva metry. <br />B Asi patnáct metrů. <br />C Asi padesát metrů. <br />D Již zcela zmizelo. <br />E Tato informace v článku není. <br /><br />VYHODNOCOVÁNÍ otázky 1 <br />Správná odpověď: odpověď A</p> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>65,1 %</p> </td> <td> <p>67,7 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>65,5 %</p> </td> <td> <p>66,1 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>65,0 %</p> </td> <td> <p>69,4 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 2: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 3 <br />Dovednost: získávání informací <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: uzavřená</p> <p>* Ve kterém roce přibližně začíná Graf 1</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 2 <br />Úplná odpověď:<br />11 000 př. n. l. (nebo přibližný odhad pohybující se v období let 12 000 až 10 500 př.n.I., případně jiná odpověď, ze které vyplývá, že žák odvozoval údaj ze stupnice)</p> <ul type="disc"> <li>11000 </li> <li>11 000 př. n. l. </li> <li>10 500 př. n. l. </li> <li>Těsně před rokem 10000 př. n. l. </li> <li>Okolo 12 000 </li> <li>Okolo 11 000 př. n. l. </li> </ul> <p>Nevyhovující odpověď <br />Jiné odpovědi včetně šipek směřujících k počátečnímu bodu grafu</p> <ul type="disc"> <li>10 000 př. n. l. (Chybné odvození ze stupnice)</li> <li>20 000 př. n. l.</li> <li>8 000 př. n. l (Podíval se do špatného grafu) </li> <li>11 000 př. n. l. 4 000 př. n. l. (Přeškrtnuté odpovědi si nevšímejte]</li> <li>0 </li> </ul> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>50,9 %</p> </td> <td> <p>57,2 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>53,6 %</p> </td> <td> <p>59,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>48,4 %</p> </td> <td> <p>55,6 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 3: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 4 <br />Dovednost: posouzení <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: otevřená <br /><br />* Proč autor zvolil toto datum jako počátek grafu? <br /><br />VYHODNOCOVÁNÍ otázky 3 <br />Úplná odpověď:<br />Zmiňuje se o znovuobjevení jezera. Odpověď může být přitom hodnocena jako úplná i tehdy, je-li odpověď na předchozí otázku nesprávná.</p> <ul class="unIndentedList"> <li>Čadské jezero se znovu objevilo 11 000 let př. n. l. poté, co zcela zmizelo asi 20 000 let př.n.I. </li> <li>Jezero zmizelo v průběhu doby ledové a poté se v této době objevilo znovu. </li> <li>V té době se znovu objevilo. </li> <li>Asi 11 000 let př. n. I. se vrátilo zpět. ¨</li> <li>V té době se jezero znovu objevilo poté, co na 9 000 let zmizelo. </li> </ul> <p>Nevyhovující odpověď <br />Jiné odpovědi, včetně šipek směřujících k počátečnímu bodu grafu.</p> <ul class="unIndentedList"> <li>Tehdy se objevila zvířata. </li> <li>V době 11 000 př. n. l. lidé začali tvořit skalní kresby. </li> <li>V době 11 000 př. n. l. se jezero objevilo (poprvé). ¨</li> <li>Protože v té době bylo Čadské jezero úplně vysušeno. </li> <li>Protože to byl první posun na grafu. </li> </ul> <p>Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>36,9 %</p> </td> <td> <p>43,1 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>34,9 %</p> </td> <td> <p>40,9 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>39,2%</p> </td> <td> <p>45,3%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 4: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 1 <br />Dovednost: vytvoření interpretace <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi <br /><br />* Graf 2 je založen na předpokladu, že <br /><br />A zvířata na skalních kresbách se zde vyskytovala v době, kdy byla nakreslena. <br />B tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, byli vysoce zruční. <br />C tvůrci, kteří kreslili tato zvířata, mohli hodně cestovat. <br />D zvířata zobrazená na skalních kresbách se nikdo nepokusil ochočit.</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 4 <br />Správná odpověď: odpověď A</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>77,3 %</p> </td> <td> <p>80,4 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>75,6 %</p> </td> <td> <p>80,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>79,2%</p> </td> <td> <p>81,0%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Otázka 5: ČADSKÉ JEZERO </strong><br />Obtížnost: úroveň 3 <br />Dovednost: vytvořeni interpretace <br />Obsah: nesouvislý text (grafy/diagramy) <br />Situace: veřejná <br />Otázka: výběr odpovědi</p> <p>* K zodpovězení této otázky potřebuješ sjednotit informace z Grafu 1 a Grafu 2. Ke zmizení nosorožců, hrochů a zubrů ze saharských skalních kreseb došlo:</p> <p>A na počátku poslední doby ledové. <br />B uprostřed období, ve kterém byla hladina Čadského jezera nejvýše. <br />C poté, co hladina Čadského jezera již více než tisíc let klesala. <br />D na počátku nepřetržitého období sucha.</p> <p>VYHODNOCOVÁNÍ otázky 5 <br />Správná odpověď: odpověď C <br />Pro srovnání:</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tbody> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p>Mezinárodní úspěšnost</p> </td> <td> <p>Úspěšnost českých žáků</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>celkem</p> </td> <td> <p>56,7 %</p> </td> <td> <p>59,3 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>chlapci</p> </td> <td> <p>55,7 %</p> </td> <td> <p>56,0 %</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>dívky</p> </td> <td> <p>57,9 %</p> </td> <td> <p>62,6 %</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr size="2" />
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám