Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Didaktická videa – bezobratlí

Ikona prakticky

Didaktická videa – bezobratlí

Ikona zkusenost
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál obsahuje sadu didaktických videoklipů, které představují jednotlivé skupiny bezobratlých.
Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Cíl výuky:

Žák se orientuje v systému bezobratlých. Žák dokáže zařadit živočichy do správných kategorií (třída, řád, rod, druh). Žák dokáže charakterizovat jednotlivé skupiny bezoratlých.

 
 
 

Didaktická videa – bezobratlí

Připravili jsme pro Vás sadu didakticky zpracovaných videí k problematice bezobratlých živočichů. Stačí kliknout na název skupiny a budete přesměrování na video.

Videa můžete použít dle svého uvážení. Obsahují většinou charakteristiku skupiny a vybrané zástupce, takže je možné je použít na úvod výkladu a poté shrnout, nebo je pustit a žákům rozdat na doplnění pracovní list, který lze po zhlédnutí videa snadno vytvořit.

 1. Žahavci – základní charakteristika a zástupci
 2. Plži – základní charakteristika a zástupci
 3. Mnohoštětinatci – základní charakteristika a zástupci
 4. Opaskovci – základní charakteristika a zástupci
 5. Pavoukovci – základní charakteristika a zástupci
 6. Korýši – základní charakteristika a zástupci
 7. Stonožkovci – základní charakteristika a zástupci
 8. Hmyz – základní charakteristika a zástupci
 9. Vážky – základní charakteristika a zástupci
 10. Rovnokřídlí – základní charakteristika a zástupci
 11. Ploštice – základní charakteristika a zástupci
 12. Stejnokřídlí – základní charakteristika a zástupci
 13. Síťokřídlí – základní charakteristika a zástupci
 14. Motýli – základní charakteristika a zástupci
 15. Noční motýli – základní charakteristika a zástupci
 16. Blanokřídlí – základní charakteristika a zástupci
 17. Dvoukřídlí – základní charakteristika a zástupci
 18. Brouci – základní charakteristika a zástupci
 19. Ostnokožci – základní charakteristika a zástupci

Reflexe:

V tomto metodickém listu lze nalézt odkazy na didaktická videa do výuky, pomocí kterých lze žákům a studentům pomoci s obtížnou systematikou bezobratlých.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 15. 01. 2020
Zobrazeno: 504krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Didaktická videa – bezobratlí. Metodický portál: Články [online]. 15. 01. 2020, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22359/DIDAKTICKA-VIDEA---BEZOBRATLI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.