Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > František Ferdinand

František Ferdinand

Praktický příspěvek
inspirace
Rozvoj čtenářské gramotnosti na tématu z historie. Žáci hrají roli historika badatele, který musí dohledat různé informace k danému tématu.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

František Ferdinand d´Este

Téma hodiny: Manželství Františka Ferdinanda d´Este

Ročník: 8. ročník

Čas: 45 minut

Předmět: Dějepis

Cíl hodiny: Žák zasadí probíranou látku do historických a jiných souvislostí (nalezne informace v rodokmenu, získá informace čtením textu, orientuje se na mapě)

Žák si je vědom toho, jak důležité je při studiu historie dohledávat potřebné informace, nacházet vztahy a souvislosti.

Čtenářský výstup: 2.2 Nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí, budování celkového porozumění textu

Pomůcky: 

- PL (pro žáky by bylo výhodnější nakopírovat rodokmen na samostatný list, aby s ním mohli pracovat a nemuseli otáčet list),

- zeměpisný atlas nebo internet.

ROZVRŽENÍ HODINY:

Na co se navazuje

Práce se vztahuje k tématu počátku 1. světové války. Žáci by měli mít z minulých hodin informaci, že záminkou k rozpoutání války byl atentát na Františka Ferdinanda d´Este.

Další informace, jako např. proč byl František nástupcem Františka Josefa I., by žáci neměli znát, protože se s nimi pracuje v této hodině.

Hlavním cílem této hodiny je ukázat žákům, jak je důležité dohledávat další informace k tématu. Např. v hodině zazní, že panovník žil na určitém zámku, žák by měl dál s touto informací pracovat a zámek si dohledat.

Práce je rozvržena do tří oblastí:

1) hledání v rodokmenu

2) práce s textem (jednoduché odpovědi na otázky)

3) práce s atlasem (mapou na internetu)

Motivace

Učitel žáky motivuje tím, že si v dnešní hodině zahrají na skutečné badatele – historiky, např. na pracovníky muzea. Nespokojíme se s tím, že se dozvíme informace, kdo byl František Ferdinand a jak byl zabit, ale budeme pátrat v rodokmenu, v textech a dohledávat v dalších zdrojích různé zajímavosti z jeho života.

Rodokmen

Rodokmen je zjednodušen, aby se v něm neztráceli slabší žáci. Učitel vysvětlí žákům, že historikové nemají někoho, kdo by jim všechno důležité řekl, že naopak musí sami pátrat a vyznat se v různých textech.

Žáci samostatně pracují s rodokmenem.

Než se pustí do studia textu, společně zkontrolujeme, zda byli úspěšní.

Text

Text popisuje nelehký vztah Františka a Žofie, končí těsně před tragickou smrtí manželů. Otázky k textu jsou velmi jednoduché, aby žáci za hodinu stihli všechny typy práce. Následuje společná kontrola.

Mapa

Učitel vysvětlí žákům, že pokud se chtějí něco naučit, zapamatovat si informace, musejí udělat důležitý krok – dohledat v dalších zdrojích, čemu nerozumí a o čem se píše. Protože byly v textu zmíněny dva české zámky, žáci je hledají v mapě a zaznamenají jejich polohu ve slepé mapě. Je možné, že si díky tomu vybaví historické souvislosti, až se např. na dovolené u zámku ocitnou.

Zhodnocení své práce

Žáci pomocí jednoduché tabulky zhodnotí, jak byli úspěšní v jednotlivých činnostech. (Informace pro učitele, s čím pracovat příště.)

V závěru by mělo proběhnout alespoň krátké zhodnocení činnosti v hodině. Žáci by se měli vyjádřit k tomu, zda je pro ně výhodnější učit se dějiny, když si dohledají více informací sami.

Také můžeme pohovořit o tom, jak musí být práce historika náročná. (Např. že musí znát nejen dějiny, ale také třeba zeměpis).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc622 kBFrantišek Ferdinand – pracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek