Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Školství v roce 2030

Školství v roce 2030

Informace o zajímavé zprávě HolonIQ Education in 2030, která používá pro předpovídání budoucnosti ty nejmodernější postupy založené na sběru obrovského množství dat umocněné umělou inteligencí.

Zdaleka nejsme sami, kdo se dnes již nestará o to, co jsme chtěli před deseti lety. Zato to, co bude za deset let, o tom se píše skoro pořád. Pravděpodobně jste si všimli, že se u nás doma soustředíme na Strategii 2030+. Jinde ve světě se dělá mnoho podobných plánů na rozvoj školství. Leckdes si již všimli, že právě vzdělávání má klíčový význam pro budoucí prosperitu celé země. V pozadí takových vizionářských plánů, co dělat, jsou obvykle předpovědi budoucího vývoje. Spomocník v minulosti sledoval hlavně asi nejhodnotnější zprávu tohoto typu, a sice Horizon Report. S předpovědí budoucnosti se setkáváme ale mnohem častěji, v posledním období to byl např. Vývoj vzdělávacích technologií v roce 2018, 5 ISTE trendů pro tento školní rok.

Přesto, když mě Stephen Downes upozornil na nejnovější zprávu HolonIQ Education in 2030 [1], ani na okamžik jsem nezaváhal a rozhodl se vás s ní seznámit.

HolonIQ je think-tank poskytující podporu vedoucím představitelům školské politiky na celém světě. O vysoké míře sebevědomí svědčí úvodní sdělení z jeho webu: „HolonIQ je nejlepším světovým zdrojem inteligentních vzdělávacích rozhodnutí, která mají smysl.“ Nutno ovšem přiznat, že má výsledky. Založen byl v roce 2017 jako inciativa spojující zájmy veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit zájmy lidstva v přicházejícím období, v němž bude vývoj stále více ovlivňován technologiemi. Filozofii jeho činnosti naznačuje samotný název, který prostřednictvím řeckého slova holon naznačuje chápání našeho světa jako komplexního systému, kde každá věc může být zároveň celkem i součástí něčeho jiného. Jen připomínám, že záměr HolonIQ je téměř shodný s podobným snažením (Team Human) Douglase Rushkoffa (Ovládej, abys nebyl ovládán!).

HolonIQ šel na věc skutečně vědecky s využitím nejnovějších metod. Autoři k identifikaci trendů provedli analýzu širokého spektra zdrojů z 50 tisíc organizací, 500 tisíc aplikací, milionů škol z celého světa a jednotlivých odborníků – článků, blogů a komentářů. Použili nástroje na analýzu hlasu včetně strojového učení. Vznikla velice přehledná taxonomie trendů dokonale mapující celé vzdělávací prostředí – Global Learning Landscape.

Zpráva Education in 2030 je nadstavbou této „zdola“ budované taxonomie uplatňující též „shora“ vedený pohled nejlepších expertů. Svým podtitulem „5 scénářů budoucnosti vzdělávání a talentu“ trochu připomíná starší studii OECD CERI Schooling for Tomorrow [2], která popisuje též 5 možných cest budoucího vývoje školství. Autoři se však neinspirovali jen u OECD, nýbrž např. též u Světové banky a dalších prognostikou se zabývajících institucí.

Výsledkem je komplexní pohled s pěti vzájemně se prolínajícími hlavními směry vývoje ovlivňovanými politikou vlád, trhem, výzkumem a dalšími faktory.

 1. Vzdělávání jako vždycky
  Tradiční vzdělávací instituce zůstanou důvěryhodným zdrojem poznání a tím nejefektivnějším nástrojem dopomáhajícím k prosperitě a získání zaměstnání. Vysoké školy budou konsolidovány a objeví se nové platformy rozvíjející talent. Hlavním zdrojem financování školství zůstane státní rozpočet (vlády).
 2. Regiony na vzestupu
  Regionální sdružení podporovaná strategickou a politickou spoluprací budou v soutěži vzdělávacího prostoru dominovat. Spojené úsilí poskytovat vzdělávání a podporu rozvoje talentu díky koordinaci místních aktivit (třeba na úrovni kontinentu) umocní schopnost lidí uspět na trhu práce.
 3. Globální hráči
  Díky volnému trhu se dále bude zvyšovat vliv velkých globálních korporací s nepřehlédnutelnou značkou a schopností dosáhnout značné efektivity a síly.
 4. Peer to Peer
  Dominovat bude bohaté personalizované online vzdělávání založené na kontaktu mezi lidmi, zvláště u VŠ studia a doplňkových kvalifikací. Blockchain zásadně změní postupy při udělování certifikátů a pomůže rozvoji kreativity a intelektuálního vlastnictví učitelů.
 5. Robo revoluce
  Umělá inteligence bude přítomná ve virtuálních tutorech a mentorech nastavujících cesty učení, hodnotících výsledky, poskytujících zpětnou vazbu a zapojujících živého učitele. Bude-li třeba, dojde k úplnému převrácení rolí v tom, kdo vzdělávací proces řídí.

HolonIQ opravdu umí upoutat pozornost. Svou zprávu doprovází odhadem, že globální vzdělávací trh dosáhne do roku 2030 velikosti 10 trilionů dolarů. Určitě stojí za to se s ní seznámit blíže. Třeba prostřednictvím přednášky ředitele Patricka Brotherse na konferenci v Tel Avivu, na níž přítomní hlasovali, který scénář považují za nejpravděpodobnější. Jasně zvítězila Robo revoluce.

Patrick Brothers, HolonIQ: The global education market is set to reach $10T by 2030

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek