Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Historická studie: Opozice ve Výmarské republice...

Historická studie: Opozice ve Výmarské republice (obrazy George Grosze)

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Petr Albrecht
Spoluautor: Roman Anýž, Peter Sokol, Adam Strom
V této aktivitě zkoumají žáci některé výtvarné práce německých autorů výmarského období, především obraz Agitátor George Grosze, a pokouší se je interpretovat, aby tak hlouběji pochopili politické, ekonomické a sociální napětí té doby. Žáci také zkoumají, jakou roli může hrát umění a umělci ve společnosti.

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. V případě, že jste o situaci v Německu po skončení První světové války již hovořili, zopakujte základní informace a souvislosti (Versailleská smlouva a její vnímání německou veřejností, ekonomické a sociální otřesy a politický neklid). Pokud nikoli, věnujte nějaký čas přednášce, výkladu, studiu z učebnice (PowerPoint prezentace o Výmarské republice např. na roman.anyz.googlepages.com).

2. Použijte obrazy německých umělců (viz příloha nebo jakékoli jiné vhodné, které naleznete v literatuře či na internetu) a metodou „think-pair-share" (samostatné zamyšlení do deníků, sdílení zapsaného s jedním partnerem a sdílení s větší skupinou) je prozkoumejte. Úkol může být zadán takto: Popište, co každý obraz říká o životě ve Výmarské republice.

3. Pokračujte zaměřením se na jednoho z umělců - George Grosze. Můžete žákům poskytnou biografické informace (zdrojem může být např. www.artmuseum.cz). Zaměřte se na jednu z jeho nejznámějších prací Agitátor (viz příloha nebo např. na www.artinthepicture.com/artists/George_Grosz/paintings.php). Podle jednoho z hlavních životopisců „Agitátor zobrazuje Hitlera, před kterým Grosz neúnavně varoval. (Agitátor) slibuje zástupům, že jejich materiální potřeby budou uspokojeny, ale jeho sliby doplňují gumové obušky, vysoká vojenská bota a hákové kříže." (Ivo Kranzfelder, George Grosz, Benedikt Taschen, 1994).

4. Vyzvěte žáky, aby analyzovali obraz (mohou pracovat samostatně ve dvojici nebo v malých skupinách). Nejprve ať vytvoří seznam všech věcí, které na obraze vidí, a zdrží se komentářů a soudů. Poté je vyzvěte, aby si všimli detailů na zobrazených předmětech a popsali podrobněji jejich vzhled. Nakonec by se měli pokusit spojit obrazy s informacemi, které získali o životě ve Výmarské republice.

Příklady žákovských interpretací:

  • boty - síla, vojenská tradice, pořádek a právo
  • buben - propaganda, vojenská výstraha
  • tři barvy (černá-rudá-žlutá) - barvy imperiálního Německa
  • krocan a víno - slib dostatku jídla, dobré časy
  • hrad - starobylá ochrana a tradice
  • barevné tváře - klauni
  • šedé tváře - konformita, uniformita
  • řehtačka - upoutání pozornosti
  • pára stoupající z agitátorovy hlavy - horká hlava
  • obličej vpravo nahoře - stereotypní představa Žida

5. Vyzvěte každého, aby využil vytvořených interpretací a pokusil se napsat do deníku několik vět nebo krátký odstavec o tom, co chtěl George Grosz svým obrazem říci, co zobrazoval, před čím varoval... Opět nechte žáky sdílet své práce minimálně ve dvojicích. Dobrovolně mohou zaznít i v plénu. Pokud předem uvedete kritéria hodnocení, můžete tuto krátkou interpretaci/historickou analýzu obrazu ohodnotit.

6. Celou lekci/hodinu ukončete diskusí v komunitním kruhu. Vysvětlete žákům, že George Grosz se často obracel na své umělecké přátele a žádal je o angažovanost. Napsal např.:

„Co je dnes vaše tvůrčí vlažnost a abstraktní řeči jiného než absurdní, nesmyslný hazard, hloubání o věčnosti... Vaše štětce a pera, která by měla být zbraněmi, nejsou nic než stébla trávy."

Vyzvěte žáky k diskusi na téma: Jakou roli ve společnosti přisuzoval Grosz umělcům? Souhlasili by s ním? Umělci mohou chránit demokracii, ale mohou ji jistě také ničit a naopak pomáhat režimům nedemokratickým (viz propaganda). Má být umění angažované, nebo nezávislé?

Přílohy - obrazy německých malířů výmarského období
(zdroj obrázků: www.facinghistory.org):


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf47 kBGeorge Grosz - Agitátor
pdf63 kBGeorge Grosz
pdf71 kBBruno Voigt
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek