Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > 6 tipů na ledolamky

6 tipů na ledolamky

Praktický příspěvek
inspirace

K čemu jsou ledolamky?

Ledolamky (anglicky icebreakers) jsou seznamovací či rozehřívací hry, které pomáhají aktivizovat žáky a navodit příjemnou atmosféru. Dále také:

 • mohou sloužit k seznámení účastníků;
 • posilují dobré vztahy v kolektivu;
 • uvolňují napětí ve skupině;
 • lze aplikovat na různé věkové kategorie.

1. Hvězdicoví přátelé

Na začátku první hodiny rozdáte každému žákovi jednu hvězdu, vzor viz obrázek.

Autor díla: Pavlína Hublová

Do středu hvězdy napíšete všichni společně všechna jména spolužáků.

Pak požádáte žáky, aby doplnili některá jména do barevných částí podle těchto pravidel:

 1. pokud chci zapsat jméno zvoleného spolužáka do barevného pole, musí on také napsat mé jméno do stejně barevného pole;
 2. pokud mnou zvolený člen nemá volné pole stejné barvy, musím zvolit jinou barvu nebo jiného spolužáka;
 3. cílem každého žáka je napsat do barevných polí jména 6 spolužáků (přičemž těchto 6 lidí bude mít mé jméno ve stejně barevných polích).
Pozn.: Využijete v kolektivu, kde se členové neznají – na semináři, kurzu, nově vzniklé třídě apod.

Jak využijete?

Členové kolektivu se trochu seznámí, promluví spolu a setkají se tváří v tvář. Později, když budete potřebovat vytvořit dvojice, vyzvete žáky, aby si našli partnery pomocí hvězdy, např.: „Přesedněte si ke svému modrému partnerovi a ...“

2. Lidské BINGO

Velmi známá hra, která umožňuje poznatse  blíž v rámci skupiny nebo rozproudit následnou diskuzi v kolektivu, který se schází po nějaké době, např. na začátku školního roku.

Každý žák dostane tabulku s předepsanými charakteristikami, činnostmi apod, viz obrázek a příloha. Všichni chodí po třídě a snaží se co nejdříve vyplnit všechna pole na svém listu jmény svých spolužáků.

Autor díla: Pavlína Hublová

Základní pravidla:

 1. Žádné jméno se nesmí opakovat. Pokud se ve třídě některé jméno opakuje, hráči zapisují jméno + příjmení. Zajistíme tak, že pro každé pole musí hráč najít jedinečného spolužáka.
 2. Žáci se po třídě pohybují klidně a v tichosti. Zdůrazněte, že pokud budou hovořit příliš nahlas, mohou napovědět ostatním hráčům.

3. Slavná osobnost

Základní otázka: Kdybyste se mohli setkat s nějakou slavnou osobností (současnou nebo z minulosti), která by to byla a proč?

Žáci napíší

 1. jméno své osobnosti, 
 2. oblast jejího působení, 
 3. rozmyslí si, proč by se s ní chtěli potkat,
 4. tři otázky, které by jí chtěli položit. 
Následně vytvoří libovolné čtveřice, které se vzájemně podělí o své informace. Můžete také později požádat dobrovolníky, aby se podělili o své zápisky se všemi.

4. Acrostic – slovní korálky

Základní úkol: Sestavte acrostic ze svého jména a představte se tak ostatním.

Slova by tedy měla vyjadřovat charakteristiku nebo vlastnosti každého autora. Následně pak žáci vytvoří čtyřčlenné skupinky a vzájemně se podělí o své poznámky.

Pracovitý

Energický

Pátrající

Omylný

Umíněný

Šílený

5. Třikrát pravda a jednou lež

Základní otázka: Která věta není pravdivá?

Žáci napíší 4 věty o sobě. Pouze tři z nich však budou pravdivé. Doporučte věty označit písmeny nebo čísly.

Postupně členové své věty předčítají. Ostatní tipují, která věta není pravdivá a zapisují si její označení. Následně pak proběhne rychlá kontrola „správných“ odpovědí.

Pozn. Tato ledolamka je vhodná pro kolektiv, který se již trochu zná, např. do třídnických hodin.

6. Koulovaná

Každý napíše 3 věci o sobě (lze přímo zadat z jakých oblastí). Papír nepodepisuje! Pak papír zmuchlá a všichni se začnou koulovat. Po asi minutě pak každý vezme jednu kouli, rozbalí ji a pokusí se najít majitele, se kterým pak o jeho odpovědích může diskutovat.

Pozn.: Jedná se o dost hlučnou aktivitu, při koulování jsou žáci zataženi do „bitvy“. Je dobré předem dohodnout nějaký klidný ukončovací signál, např. zhasnutí světel apod.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc33 kBLidske-bingo
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám