Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Gramotnosti.pro léto – ohlédnutí za letní...

Ikona informativni

Gramotnosti.pro léto – ohlédnutí za letní školou PPUČ

Autor: Mgr. Adéla Zehringerová
Spoluautor: Mgr. Hana Splavcová
Anotace: V následujícím textu vám nabízíme stručné ohlédnutí za letní školou projektu PPUČ, která byla realizována začátkem letních prázdnin v termínu 2.– 4. 7. 2018. Účelem akce bylo vytvořit příležitost k učení, spolupráci, síťování a aktivnímu odpočinku.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Klíčová slova: letní škola, PPUČ, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální gramotnost
 

Letní školy projektu PPUČ pořádané v krásném zámeckém prostředí Kostelce nad Černými lesy se zúčastnilo v průběhu tří dnů 114 lidí. Setkali se zde zástupci pilotních i dalších škol, odborníci na daná témata, pracovníci projektu, hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zaměstnanci Národního ústavu pro vzdělávání.

Veškeré vzdělávací aktivity probíhaly pod taktovkou zkušených lektorů. Již z přímých ohlasů na místě bylo patrné, že odvedli skvělou práci. Účastníci měli možnost se do každého programu zapojit nejen účastí, ale také aktivními vstupy. Využili tak okamžitého sdílení vlastních zkušeností a předávání dobrých myšlenek dál.

Nádvoří zámku v Kostelci nad Černými lesy
Foto od spokojených účastníků letní školy

Projektový tým věnoval velkou péči výběru lektorů s ohledem na cílovou skupinu a charakter akce. Pro účastníky bylo mnohdy těžké vybrat si v daném čase vždy pouze jeden seminář. Výhodu měli ti, kteří přijeli ve větším zastoupení z jedné školy. Semináře si rozdělili a následně vyměňovali dojmy. Měli možnost se v průběhu letní školy setkat s Tomášem Janíkem, Petrem Najvarem, Růženou Blažkovou, Michaelou Kaslovou, Romanem Anýžem a dalšími skvělými lektory.

Labyrinty Michaely Kaslové pro předškolní vzdělávání
R. Blažková, J. Rozehnal, J. Fidrmuc: Blok matematické gramotnosti

Na rozjezd garanti gramotností připravili bloky věnované základním gramotnostem – čtenářské, matematické a digitální, v rámci kterých kladli otázky: Co je gramotnost? Jak ji můžeme u dětí/žáků rozvíjet? Jak postupovat napříč stupni vzdělávání od předškolního k 2. stupni základního vzdělávání?

E. Fanfulová a D. Růžičková (NÚV) k tématu digitální gramotnosti

Pro regionální a školní koordinátory gramotností byl připraven každý den speciální program zaměřený na profesní rozvoj. Cílem bylo posílit jejich kompetence potřebné k zastávání role koordinátora propojujícího projekt se školou.

Úvod do mentoringu a koučingu (lektoři: Anna Doubková a Karel Tomek)
Vytváření učící se komunity ve škole (lektor: Miroslav Kubíček, Pomáháme školám k úspěchu)

V rámci programu se uskutečnila tři ze dvanácti setkání vznikajících společenství praxe, která vnímáme jako příležitost ke sdílení společné vize pro rozvoj gramotností dětí a žáků napříč vzdělávacími oblastmi. Celá letní škola se stala jedním velkým setkáním společenství praxe – prostorem pro sdílení zkušeností, dobré praxe a vzájemné obohacení.

Společenství praxe ICT (ukázka beebotů a ozobotů)
Společenství praxe pro předškolní vzdělávání (lektoři: M. Kaslová, H. Splavcová)

Kromě zmíněných vzdělávacích aktivit jsme nezapomněli na různé formy aktivního odpočinku. Každý si mohl vybrat z pestré nabídky přírodovědných, kulturních i sportovních činností. První večer byl věnován promítání filmu Duch úlu, který byl pozvánkou na 44. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Nechybělo ani neformální setkání s kytarami a zpěvem, do kterého se s chutí vlastní všem hudebníkům zapojil i hlavní manažer projektu Petr Naske.

Badatelské aktivity v přírodě s Kateřinou Čihákovou
Večer s kytarami a zpěvem (s hlavním manažerem projektu)

 Podrobnosti z letní školy, prezentace lektorů a další výstupy budeme postupně doplňovat.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 07. 2018
Zobrazeno: 2949krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZEHRINGEROVÁ, Adéla. Gramotnosti.pro léto – ohlédnutí za letní školou PPUČ. Metodický portál: Články [online]. 18. 07. 2018, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21806/GRAMOTNOSTIPRO-LETO---OHLEDNUTI-ZA-LETNI-SKOLOU-PPUC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.