Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > „To byl rok 1968“

„To byl rok 1968“

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Mgr. Václava Korcová
Cílem aktivity je představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme, zároveň poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na minulost i budoucnost a v neposlední řadě posílit čtenářskou, matematickou a ICT gramotnost.

Cíl výuky

Cíl aktivity

  • představit žákům rok 1968 z různých pohledů v rámci „osudových osmiček“, které si v roce 2018 připomínáme;
  • poukázat na aktuálnost těchto událostí a na jejich vliv na minulost i budoucnost;
  • posílit čtenářskou, matematickou a ICT gramotnost.

 

Aktivita je vhodná pro žáky devátého ročníku nebo žáky kvarty víceletého gymnázia. Učitel v úvodu vyučovací hodiny vyzve žáky, aby jmenovali významné „osudové osmičky“ v našich dějinách. Jednotlivé letopočty + události zapisuje učitel nebo žáci na tabuli (metoda brainstorming). Návodnými otázkami vede žáky, aby na seznamu letopočtů objevili všechny podstatné „osudové osmičky“. Letopočty lze zapisovat do tabulky (podle století, ve kterém se událost odehrávala). 1348, 1618–1648, 1848, 1918, 1938,1948, 1968, …Chybějící letopočty může v závěru motivace doplnit učitel sám a vyzvat žáky k doplnění událostí, které se k jednotlivým letopočtům vztahují. Lze postupovat i opačně – jmenovat událost a nechat žáky vyhledat letopočet. Učitel směřuje žáky k tomu, že se ve vyučovací hodině zaměří na rok 1968. Následně rozdá žákům upravený (dle konkrétní třídy) pracovní list „osudové osmičky“ – ROK 1968. Pracovní list je rozdělený do 7 bloků, které mohou fungovat samostatně (pracovní list je možné rozstříhat) nebo jako celek.

Blok A – časová osa – vhodný jako motivace v rámci evokace, navazuje na úvodní motivaci učitele

Blok B – Jaromír Jágr – vhodný jako motivace v rámci evokace

Blok C – MS v ledním hokeji 1969 – vhodný jako motivace v rámci evokace u nadaných žáků a u žáků se zájmem o sport

Blok D – Winston Churchill – železná opona vhodný jako motivace v rámci evokace

Blok E – rozhlasové vysílání – v rámci fáze uvědomění vhodné jako doplnění informací z učebnice či jiných zdrojů

Blok F – List pamětníka – v rámci fáze uvědomění vhodné zadat jako domácí úkol

Blok G – Myšlenková mapa 60. let – vhodné zadat ve fázi reflexe jako skupinovou práci

Doporučení pro individualizaci výuky (SVP, nadaní, žáci-cizinci)

Aktivitu lze upravit dle potřeb konkrétní třídy. Pracovní list lze rozstříhat, protože jednotlivé bloky pracovního listu fungují i jako samostatné úkoly.

Nadaní žáci – počet letopočtů lze rozšířit např. o významné „osudové osmičky“ z evropských i světových dějin. Nadaný žák může sám navrhnout a obdobným způsobem zpracovat „osudovou osmičku“ dle svého vlastního výběru. Nadaný žák se může plně realizovat zejména v bloku F a G.

Žáci se SVP – je možné aktivitu naopak zredukovat na 2–3 letopočty v motivační části a z pracovního listu následně vybrat jen tu část, kterou žák zvládne.

Reflexe

Vyplněný pracovní list je možné zařadit do žákovského portfolia. Získané doplňující materiály (List pamětníka) či materiály o jiných „osudových osmičkách“ je vhodné zveřejnit na nástěnce včetně obrázků. Aktivitu jde rozšířit na dvě vyučovací hodiny. Žáci si na druhou vyučovací hodinu přinesou potřebné materiály a vyplněný List pamětníka. List pamětníka je možné využít k propojení s informacemi, které žáci uvedli v myšlenkové mapě 60. let.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc76 kB1968 – pracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek