Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování...

Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy

Informativní příspěvek
Autor Ing. arch. Marie Petrová
MŠMT informace pro školy
Pro radnice měst a obcí, realizující Místní Agendu 21, jsou partnery také děti a mládež – ve městech pracují dětské a studentské parlamenty, jsou organizována „mladá fóra“. Školy organizují řadu aktivit a soutěží ve spolupráci s radnicemi. Samozřejmostí pro vedení měst je nezklamat důvěru a využít potenciál mladých lidí. Ti naopak získávají aktivní vztah k místu, kde žijí a které (zanedlouho) mohou také řídit.

Co je Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (dále MA21) je dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

MA21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 (summit Země, Rio de Janeiro, Agenda 21) jako způsob přístupu místních samospráv k udržitelnému rozvoji. Problematika udržitelného rozvoje měst se aktuálně objevuje v klíčových dokumentech jak globálních – nejnověji v Agendě 2030 Organizace spojených národů jako jeden ze 17 globálních cílů udržitelného rozvoje, tak evropských – např. v Územní agendě EU 2020 a dalších.

MA21 jako nástroj pro implementaci udržitelného rozvoje na místní úrovni je součástí Strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, schváleného vládou v dubnu 2017.

Oficiálním vládním dokumentem je „Koncepce podpory MA21 v ČR“ (schválen 01/2012), akčním dokumentem pro podporu MA21 z národní úrovně je Akční plán 2016–2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2012–2020.

MA21 je součástí i řady dalších dokumentů, např. Strategického rozvoje veřejné správy Ministerstva vnitra. MA21 je také metodou kvality uznávanou a oceňovanou Ministerstvem vnitra od roku 2006.

Gestorem a koordinátorem podpory MA21 v ČR je Ministerstvo životního prostředí, které vede a svolává Pracovní skupinu MA21, která je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Zájemci a realizátoři MA21 jsou registrováni v oficiální databázi MA21, kterou spravuje CENIA. Z databáze lze vyčíst informace o pokročilosti jednotlivých municipalit.

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Cílem je podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

MA21 nabízí municipalitám udržitelný rozvoj v 10 oblastech a nabízí jim jejich odbornou evaluaci.

Nastavení a evaluace MA21:

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií vzestupně dle pokročilosti „D“ – „A“ a kategorie „Zájemci“. Kritéria jsou nastavena pro následující oblasti:

1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21

2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR

3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR

4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe

5. Financování, motivace v rámci MA21

Audity UR zpracovávají interně pokročilejší municipality v oblastech:

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

2. Kvalitní životní prostředí

3. Udržitelná spotřeba a výroba

4. Doprava a mobilita

5. Zdraví obyvatel

6. Místní ekonomika a podnikání

7. Vzdělávání a výchova

8. Kultura a místní tradice

9. Sociální prostředí v obci

10. Globální odpovědnost

Zástupci municipalit absolvují akreditované vzdělávání, které poskytuje vedle dalších služeb Národní síť zdravých měst ČR. Přidanou hodnotou systémové implementace MA21 je vzájemná komunikace municipalit a sdílení dobré praxe.

Odkazy:

www.ma21.cenia.cz

www.zdravamesta.cz

www.galerie.udrzitelny-rozvoj.cz  

Kontakty:

Ing. arch. Marie Petrová

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10
E-mail: marie.petrova@mzp.cz
Tel: +420-2-6712-2968

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek