Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování...

Ikona informativni

Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy

Autor: Ing. arch. Marie Petrová
Anotace: MŠMT informace pro školy
Pro radnice měst a obcí, realizující Místní Agendu 21, jsou partnery také děti a mládež – ve městech pracují dětské a studentské parlamenty, jsou organizována „mladá fóra“. Školy organizují řadu aktivit a soutěží ve spolupráci s radnicemi. Samozřejmostí pro vedení měst je nezklamat důvěru a využít potenciál mladých lidí. Ti naopak získávají aktivní vztah k místu, kde žijí a které (zanedlouho) mohou také řídit.
Klíčová slova: Místní Agenda 21, MA21, veřejná správa, udržitelný rozvoj, partnerství, strategické řízení

Text článku:

Co je Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (dále MA21) je dobrovolný nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

MA21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 (summit Země, Rio de Janeiro, Agenda 21) jako způsob přístupu místních samospráv k udržitelnému rozvoji. Problematika udržitelného rozvoje měst se aktuálně objevuje v klíčových dokumentech jak globálních – nejnověji v Agendě 2030 Organizace spojených národů jako jeden ze 17 globálních cílů udržitelného rozvoje, tak evropských – např. v Územní agendě EU 2020 a dalších.

MA21 jako nástroj pro implementaci udržitelného rozvoje na místní úrovni je součástí Strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, schváleného vládou v dubnu 2017.

Oficiálním vládním dokumentem je „Koncepce podpory MA21 v ČR“ (schválen 01/2012), akčním dokumentem pro podporu MA21 z národní úrovně je Akční plán 2016–2018 ke Koncepci podpory MA21 v ČR 2012–2020.

MA21 je součástí i řady dalších dokumentů, např. Strategického rozvoje veřejné správy Ministerstva vnitra. MA21 je také metodou kvality uznávanou a oceňovanou Ministerstvem vnitra od roku 2006.

Gestorem a koordinátorem podpory MA21 v ČR je Ministerstvo životního prostředí, které vede a svolává Pracovní skupinu MA21, která je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Zájemci a realizátoři MA21 jsou registrováni v oficiální databázi MA21, kterou spravuje CENIA. Z databáze lze vyčíst informace o pokročilosti jednotlivých municipalit.

MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Cílem je podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.

MA21 nabízí municipalitám udržitelný rozvoj v 10 oblastech a nabízí jim jejich odbornou evaluaci.

Nastavení a evaluace MA21:

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií vzestupně dle pokročilosti „D“ – „A“ a kategorie „Zájemci“. Kritéria jsou nastavena pro následující oblasti:

1. Organizační zázemí, plánování a hodnocení postupu MA21

2. Zapojení veřejnosti, místní partnerství, komunitní plánování ke kvalitě života a UR

3. Strategické řízení k udržitelnému rozvoji, monitorování UR

4. Komunikace, propagace, informovanost, sdílení dobré praxe

5. Financování, motivace v rámci MA21

Audity UR zpracovávají interně pokročilejší municipality v oblastech:

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj

2. Kvalitní životní prostředí

3. Udržitelná spotřeba a výroba

4. Doprava a mobilita

5. Zdraví obyvatel

6. Místní ekonomika a podnikání

7. Vzdělávání a výchova

8. Kultura a místní tradice

9. Sociální prostředí v obci

10. Globální odpovědnost

Zástupci municipalit absolvují akreditované vzdělávání, které poskytuje vedle dalších služeb Národní síť zdravých měst ČR. Přidanou hodnotou systémové implementace MA21 je vzájemná komunikace municipalit a sdílení dobré praxe.

Odkazy:

www.ma21.cenia.cz

www.zdravamesta.cz

www.galerie.udrzitelny-rozvoj.cz  

Kontakty:

Ing. arch. Marie Petrová

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10
E-mail: marie.petrova@mzp.cz
Tel: +420-2-6712-2968

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 03. 2018
Zobrazeno: 774krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MARIE, arch.. Místní Agenda 21 jako nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy. Metodický portál: Články [online]. 01. 03. 2018, [cit. 2018-08-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21715/MISTNI-AGENDA-21-JAKO-NASTROJ-KE-ZLEPSOVANI-KVALITY-VEREJNE-SPRAVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.