Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Sudbury Valley School – příklad demokratické...

Sudbury Valley School – příklad demokratické školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek ukazuje na Sudbury Valley School příklad demokratické školy, odhaluje principy a předpoklady demokratické školy. Článek rovněž seznamuje čtenáře se sítí Sudbury School ve světě.

Škola Sudbury Valley School byla založena v roce 1968 ve městě Framingham ve státě Massachuttes v USA. V současné době funguje síť škol nesoucí název Sudbury, které jsou rozmístěny po celém světě. Tyto školy fungují nezávisle na sobě, ale podporují se a tak tvoří volně provázanou síť (Mimsy, Greenberg, 1994; Greeneberg, 2016).

Škola byla založena jako reakce na nespokojenost s tehdejším vzdělávacím systémem a s realizací výukového procesu v klasických školách. S touto myšlenkou vznikají demokratické školy i dnes.

Škola Sudbury Valley School a demokratické školy vůbec jsou založeny na několika hlavních přesvědčeních, kterými jsou (Mimsy, Greenberg, 1994):

 1. Děti, které dosáhly školního věku, již jsou schopné zodpovědného chování, jsou schopné být zodpovědné samy za sebe, dokážou o sobě a své budoucnosti reálně a soudně rozhodovat. Možnost užívat a rozvíjet tuto schopnost jim pomáhá k tomu, že se z nich stanou zodpovědní dospělí, kteří jsou zodpovědnými občany demokratické společnosti.
 2. Děti jsou zvídané a přemýšlivé, proto se chtějí učit a není potřeba je k tomu nutit, ale je potřeba počkat, až samy dospějí k přesvědčení, že se chtějí určitou dovednost naučit, že chtějí získat určité informace.
 3. Nejlepší a nejefektivnější učení je takové, ke kterému má učící se jedinec silnou vnitřní motivaci, sám se rozhodl, že se danému tématu chce věnovat, chce si osvojit danou dovednost, chce získat dané znalosti.
 4. Děti jsou tvořivé, mají výborně rozvinutou představivost, což je třeba ve výuce využívat a dále rozvíjet.  Všichni lidé jsou kreativní, pokud je jim dopřáno rozvíjet svou kreativitu.
 5. Přiznat dětem demokratická práva je nejlepší přípravou na život v demokracii.
 6. Poskytovat svobodu dětem je důležité k tomu, aby jedinec vyrostl v zodpovědného člověka.

Škola Sudbury Valley School stejně jako jiné demokratické školy funguje na několika základních principech (Mimsy, Greenberg, 1994, Greeneberg, 2016):

 1. Studenti nesou plnou zodpovědnost za své chování.
 2. Studenti nesou plnou zodpovědnost za své vzdělání.
 3. Přímá demokracie, která se projevuje v organizaci a řízení školy. Škola funguje na principech samosprávné demokracie. Je řízena a organizována demokratickým školním shromážděním, v rámci něhož rozhodují studenti společně s pracovníky, přičemž jejich hlasy jsou si rovny.
 4. Studenti a pracovníci školy jsou si rovni a mají stejný hlas při rozhodování.
 5. Studenti si svobodně organizují svůj čas, není zde dán rozvrh hodin, kterým by se museli řídit.
 6. Studenti se neučí jen v organizované výuce, ale také, a to především formou běžných zážitku, v rámci každodenního života.
 7. Neexistuje zde žádný školní vzdělávací plán, výuka se neřídí kurikulem, ale zájmy a potřebami jednotlivých žáků, kteří si sami volí, co, kdy a v jakém rozsahu se budou učit.

Pracovníci Sudbury School

Pracovníci, kteří mají v těchto školách mnohostrannou funkci od učitelů po vychovatele, administrativní pracovníky až po údržbáře v jedné osobě, jsou vybíráni demokraticky. Vybírají je stávající pracovníci i studenti školy. [1]

Seznam Sudbury School (List of Sudbury School, online):

 • Belgie (Sudbury School Gent, École Autonome v městě Genval)
 • Brazílie (Casa da Árvore – Comunidade Democrática de Aprendizagem Livre)
 • Česká republika (Základní škola Donum Felix v Buštěhradu)
 • Francie (École Dynamique v Paříži, Sudbury School Paris v Paříži, Le carré libre v městě Quimper, École Démocratique de Paris v Paříži, École Démocratique Anjou v městě Rochefort, Le point d'O ve městě Tours, Ecole Créactive ve městě Montauban, L'école à l'envers ve městě Verfeil, Ecole Pétillante v Montpellier, Skholè ve městě Sophia Antipolis)
 • Německo (Demokratická škola v Berlíně, Nová škola v Hamburku, TING-Schule v Berlíně, Sudbury Schule Ammersee v Mnichově)
 • Irsko (Wicklow Sudbury School v South Dublin)
 • Izrael (Kanaf demokratická škola v Golan Heights, Sudbury Jerusalem v Jeruzalémě, Sudbury Ha Ella Valley ve měste Valley of Elah)
 • Japonsko (Nishinomiya Sudbury School v Nishinomiya, Democratic School Makkuro-kurosuke ve městech Kanzaki a Hyogo, Shonan Sudbury School v Chigasaki, Okinawa Sudbury School ve městě Ginowan-shi, Tokyo Sudbury School ve měste Setagaya, Yatsugatake Sudbury School ve městech Hokuto a Yamanashi, Mikawa Sudbury School seedome ve městech Okazaki a Aichi)
 • Nizozemí (Sudburyschool Harderwijk ve městě Harderwijk)
 • Švýcarsko (FOKUS selbstbestimmt lernen ve městě Bottmingen)
 • JAR (Riverstone Villagev Johannesburgu) 
 • California (Diablo Valley School ve městě Concord, The Open School ve městě Orange County)
 • Colorado (Alpine Valley School ve městě Wheat Ridge, The Boulder Sudbury School ve městě Boulder, Sudbury Ft. Collins ve městě Ft. Collins)
 • Connecticut (Mountain Laurel Sudbury School ve městě New Britain)
 • Delaware (The New School ve městě Newark)
 • Florida (Sunset Sudbury School ve městě Fort Lauderdale, SpringValley School ve městě Palm Harbor)
 • Georgia (Sudbury School of Atlanta ve městě Atlanta)
 • Illinois (Tallgrass Sudbury School ve městě Riverside)
 • Kentucky (Mosaic Sudbury School ve městě Louisville, Stonecote Sudbury School ve městě Louisville)
 • Maryland (Arts & Ideas Sudbury School ve městě Baltimore, Fairhaven School ve městě Upper Marlboro, The Living Water School ve městě Temple Hills)
 • Massachusetts (Sudbury Valley School ve městě Framingham)
 • Montana (The Glacier Lake School ve městě Saint Ignatius)
 • New Jersey (Bergen Sudbury Free School ve městě Bergen County, Jersey Shore Free School ve městě Little Silver, South Jersey Sudbury School ve městě Medford)
 • Severní Karolina (Pathfinder Community School ve městě Durham)
 • New York (Longview School ve městě Brewster, Hudson Valley Sudbury School ve městě Kingston)
 • Ohio (Kokosing Valley School ve městě Gambier)
 • Oregon (Eugene Sudbury School ve městě Eugene)
 • Pennsylvania (The Circle School ve městě Harrisburg, Philly Free School ve městě Philadelphia, Three Rivers Village School ve městě Pittsburgh)
 • Texas (Clearview Sudbury School ve městě Austin, Makarios Community School ve městě Dallas, Houston Sudbury School ve městě Houston, Monarch Village Sudbury School ve městě Beaumont)
 • Utah (Alpine Valley Academy ve městě Lehi, Sego Lily School ve městě Salt Lake City)
 • Virginia (Jefferson Sudbury School ve městě Fairfax, Shenandoah Valley Community School ve městě Harrisonburg)
 • Washington (The Clearwater School ve městě Bothell)
 • Západní  Virginie (The Highland School ve městě Highland)[2]

Sudbury School v České republice (Donumfelix, online)

Základní škola Donum Felix – příklad české demokratické školy

Základní škola Donum Felix je základní, svobodná, demokratická škola.

Donum Felix znamená šťastný dar a tato slova jsou mottem základní školy, která si klade za cíl vytvářet školu jako šťastný dar.

Škola Donum Felix je soukromá škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Škola se řídí školním vzdělávacím programem respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy. Což je rozdíl v porovnání se zahraničními verzemi demokratické školy, jako jsou známý Summerhill, Sudbury Valley School, jejichž výuka se neřídí národními kurikulárními dokumenty.

Škola vychází z následujících hodnot:

 1. vzájemná úcta a respekt,
 2. uznání rozdílnosti lidí a jejich autonomie,
 3. potřeba celoživotního vzdělávání založeného na vnitřní motivaci.

Charakteristické rysy základní školy Donum Felix:

 1. Výuka probíhá ve věkově heterogenních skupinách. Věkově heterogenní skupiny jsou používány proto, že pomáhají rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi dětmi a umožňují přirozené učení dětí navzájem, kdy starší rozvíjí mladšího, je pro něj stimulem, motivací, vzorem. Společná výuka mladších a starších dětí, podpora jejich vzájemné spolupráce napomáhá také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je významnou prevencí výskytu šikany.
 2. Důležitým prvkem je individualizované vzdělávání, které je charakteristické pro demokratické školy všude ve světě. Individualizované vzdělávání umožňuje dětem soustředit se na jimi zvolenou činnost po jimi zvolenou dobu. Umožňuje dětem, aby si přizpůsobily výuku svým potřebám a zájmům. Díky individualizované formě vzdělávání děti snadněji v porovnání s tradiční výukou objeví učební styl, který jim vyhovuje, a mohou jej plně využívat při učení. 
 3. Ve výuce je plně podporována aktivita dětí, rozvíjena jejich samostatnost, tvořivost a zodpovědnost za vlastní vzdělávání. 
 4. Učitelé jsou především pomocníky na cestě ke vzdělání, pomáhají dětem při učení, nemají dominantní funkci ve výuce.
 5. Při učení je důležitá vnitřní motivace dětí, proto škola používá různé vzdělávací přístupy postavené na vnitřní motivaci dětí a k tomu využívá různorodé způsoby a formy práce.

Organizace učení

Učení  je postaveno na společných aktivitách dětí v heterogenní sociální skupině, při níž žáci při skupinové výuce, skupinové práci řeší problémové úlohy, učí se, tvoří. Učení je postaveno také na individuálních aktivitách, při kterých žáci samostatně pracují, samostatně řeší problémové úlohy, samostatně tvoří a samostatně se učí a zpracovávají a vyhledávají informace. Výuka probíhá v učebně, která je bohatě vybavena vyučovacími pomůckami a didaktickým materiálem, ke kterému mají děti volný přístup po celou výuku, neboť mají možnost volného pohybu při výuce. Ve výuce je plně podporována spolupráce mezi dětmi.

Hodnocení

Je zde používáno slovní hodnocení, které děti dostávají v pololetí a na konci školního roku. Podporováno a rozvíjeno je také sebehodnocení.

Učitelé

Škola vybírá své učitele dle následujících kritérií:

 • je plně kvalifikovaný pro práci na dané pozici,
 • je pozitivně naladěný a empatický,
 • v dětech vidí plnohodnotné lidské bytosti, které respektuje tak, jako respektuje dospělé,
 • jsou pro něj důležité kvalitní partnerské vztahy,
 • staví na nenásilné komunikaci,
 • chce být součástí nového typu učící se a respektující školy,
 • uvědomuje si důležitost osobního a profesního rozvoje a má potřebu se dále osobnostně i profesně rozvíjet,
 • pociťuje stálou potřebu učit se novým věcem,
 • dokáže si stále osvojovat nové principy v neustále se měnícím prostředí,
 • chce být inspirátorem,
 • chce být empatickým podporovatelem dětí,
 • chce respektovat potřeby dětí,
 • chce dětem věnovat přející pozornost a podporu,
 • je přesvědčen, že pravidla je možné nastavit a realizovat společně s dětmi.

Organizace výuky

Výuka začíná každý den v 8.30 hod. Školní družina funguje od 7.30 do 8.30 hod. a poté po vyučování až do 17 hod.[3]


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek