Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mladí lidé se bouří proti sociálním médi...

Ikona informativni

Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím

Autor: Luboš Řičica
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o docela překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím).
Klíčová slova: sociální média, sociální sítě, Den off-line, HMC, digitální detox, digitální gramotnost, generace Z

Současná generace dětí/dospívajících, někdy nazývaná Generace Z, bývá často charakterizována jejich blízkým vztahem k moderním technologiím, internetu a sociálním médiím. Poněkud překvapivě tak vyznívá nedávný průzkum, který byl realizovaný britským sdružením The Headmasters′ and Headmistresses′ Conference (HMC je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 289 škol) a na kterém se podílela organizace Digital Awareness UK (sdružení mladých uživatelů sociálních sítí snažící se podporovat žáky při jejich bezpečném využívání).

Tech Control

Průzkum provedený mezi více než 5 000 žáky nezávislých a státních škol ukazuje, že mladí lidé mají výrazné výhrady proti současnému stavu sociálních médií, přičemž téměř dvě třetiny (63 %) tvrdí, že by jim nevadilo, kdyby nebyla nikdy vynalezena [1].

Zkoumání bylo provedeno v září 2017 a snažilo se identifikovat digitální trendy u dětí ve věku 9 až 18 let (většina odpovědí pochází od dětí ve věku 9, 10 a 11 let, z toho 57 % byly dívky, 43 % chlapci).

Z hlediska výzkumu emocionálního dopadu sociálních médií na osobní spokojenost respondentů vyšly najevo tyto skutečnosti:

 • 57 % uvedlo, že se setkali s urážlivými komentáři v on-line světě;
 • 56 % pociťovalo, že u nich začíná vznikat závislost;
 • 52 % respondentů potvrdilo, že sociální média jim snižují sebevědomí ohledně vzhledu a uspokojení z vlastního života;
 • Více než 60 % si myslí, že lidé na sociálních sítích přikrášlují svůj mediální obraz (přičemž 85 % věří, že sami tak nečiní);
 • 71 % žáků již podstoupilo „digitální detox“, aby si od sociálních médií odpočinuli, a jsou připraveni k jeho zopakování.

Výzkum se také zajímal o to, co se žákům na sociálních médiích líbí. Mezi nejpopulárnější trendy sociálních sítí patří internetové „memy“ (různé žertíky nebo zajímavosti šířící se internetem) a aplikace typu Snapchat (posílání fotek či videí pořízených v mobilním telefonu, někdy upravených – například funkcí filters/lenses). S oblibou využívanou funkcí je vytváření tzv. Snapchat Stories, tj. kolekcí příspěvků, vytvářejících příběh, případně dokumentujících nějakou událost. Za výhodu této aplikace se považuje na 24 hodin omezená životnost odeslaných příspěvků.

Respondenti také navrhovali změny, které by u sociálních sítí uvítali:

 • Méně reklamy (73 %);
 • Více důvěryhodných stránek, tj. méně dezinformací (61 %);
 • Více kreativního a inspirujícího obsahu (55 %);
 • Větší soukromí (49 %);
 • Další možnosti výdělku na sociálních sítích (33 %).

Komentáře k výsledkům tohoto průzkumu uveřejněné na stránkách HMC zdůrazňují především tři aspekty, které z něj vyplývají:

 1. Pro některé rodiče a učitele může být překvapením, že jejich děti či žáci jsou ve značné míře nespokojeni se světem sociálních médií. Na první pohled se zdá, že internetová generace, přezdívaná „digitální domorodci“, která se narodila do plně digitálního, globalizovaného a multimediálního světa, je se sociálními sítěmi dokonale „srostlá“. Přesto i ona vnímá negativní vlivy tohoto prostředí – například na svůj emocionální život, soukromí či přístup k důvěryhodným informacím. Dokladem může být i dobrovolné podstupování „digitálního detoxu“.
 2. Generace „vychovatelů“ by si měla uvědomit, že sociální média mohou vytvářet značný tlak na mladé lidi. Občas je nutné jim pomoci se od něj oprostit.
 3. S výsledky tohoto průzkumu by se měly seznámit školy a připravovat své žáky na bezpečný a spokojený pohyb v online světě. Učit je používat zdravý úsudek při využívání sociálních médií a pomáhat nalézat optimální rovnováhu pro využívání internetu a sociálních sítí.

Nepřímé potvrzení výsledků tohoto průzkumu lze nalézt i na jiných příkladech. S překvapivě pozitivními ohlasy se například setkala iniciativa „Phone Fest“ na britské škole v Benendenu. S cílem pomoci žákům snížit jejich závislost na digitálních technologiích se dohodli na třídenním „půstu“ od mobilních telefonů a sociálních sítí. Zpětná vazba od žáků byla natolik pozitivní, že má vedení školy v úmyslu tuto akci pravidelně opakovat.

Iniciativu podobnou té britské lze nalézt i u nás. Přišla s ní Základní škola Mládežnická v Trutnově, která už od roku 2015 pořádá tzv. Den off-line. Již se k ní připojilo 5 dalších škol z celé České republiky. Určitě je třeba kladně hodnotit každou iniciativu, která může oslovit další školy a přispívat tak ke zvyšování povědomí o potřebě budovat digitální gramotnost mládeže.

Citace a použitá literatura:
[1] - Young people rebelling against social media, survey reveals. 2017. [cit. 2017-10-27]. Dostupný z WWW: [http://www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 11. 2017
Zobrazeno: 2841krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŘIČICA, Luboš. Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím. Metodický portál: Články [online]. 23. 11. 2017, [cit. 2020-08-04]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21596/MLADI-LIDE-SE-BOURI-PROTI-SOCIALNIM-MEDIIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: E KocourekVloženo: 02. 12. 2017 17:47

Den off-line, geniální! Léčit nerozumné chování dětí na Internetu dočasným absolutním odpojením je podobně mazané jako léčit cukrovku hladovkou.

2.Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 03. 12. 2017 08:01

Vysvětlení normálnímu čtenáři:
Den off-line není léčba závislosti, ale předcházení. Síťová generace vnímá technologie jako přirozenou součást života. Smyslem je jen to, aby si tuto skutečnost uvědomili. Součástí léčby opravdové závislosti (detoxu) je samozřejmě také odpojení, ale den jistě nestačí!

3.Autor: Jan MaršákVloženo: 04. 12. 2017 17:09

Ad: E Kocourek Léčit cukrovku hladovkou jistě nejde. Ale "odpojením se"  např. od konzumace potravin s obsahem cukru (obecně dodržováním určité diety) lze nepříjemné projevy nemoci do značné míry potlačit. A analogické to bude s "dietou" při používání internetu či podobných sítí nebo technologií.

 A jak správně výše uvádí dr. Brdička, léčba každé nadměrné závislosti na něčem vyžaduje odpojení se od zdroje této závislosti. Někdy bude zřejmě postačovat odpojení či odpojování dočasné, někdy bude zapotřebí odpojení celoživotní. 

                  

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.