Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnost...

Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti

Úroveň zvládnutí dovednosti čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou středem zájmu učitelů a pedagogické veřejnosti po celém světě již několik desetiletí. Tento zájem je oprávněný, vzhledem k tomu, že se jedná o gramotnost klíčovou, která je základním kamenem k budování gramotností v celoživotní perspektivě. Předkládaný text vznikl na základě studia odborné literatury a při hledání odpovědí na výzkumné otázky položené v rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Článek je zaměřen na rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti, tedy na období 1. a 2. ročníku základní školy. Cílem této etapy je položit základy čtení a psaní. Právě označení gramotnost vyjadřuje, že se nejedná pouze o rozvoj počátků těchto dovedností ve smyslu jejich technického zvládnutí a osvojení. Důraz je kladen především na jejich rozvoj z hlediska funkčního využití. Zároveň je širším pojmem než počáteční čtení, protože zahrnuje vedle dovednosti čtení také rozvoj psaní, vyjadřování a aktivního poslechu.

V souvislosti s rozvíjením čtenářské gramotnosti bývá používán termín roviny (složky) čtenářské gramotnosti. Různí autoři přistupují k jejich definování různě. V zásadě se jedná o rovinu techniky čtení a psaní, o rovinu budování vztahu ke čtení, o rovinu doslovného porozumění textu, rovinu vyvozování, rovinu sdílení, rovinu aplikace a rovinu metakognice (uvědomění si). Všechny tyto složky je třeba mít na paměti, žádná z nich by neměla být upřednostňována ani zasunuta do pozadí, i když v 1. a 2. ročníku ZŠ vzhledem ke specifikům toho věkového období není možné dosáhnout jejich plného zvládnutí.

K metodám vhodným pro rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti patří všechny tzv. aktivizující metody. Tedy postupy, které vedou výuku tak, aby stanovených cílů bylo dosahováno na základě vlastní učební činnosti žáků s důrazem na jejich myšlení a vlastní řešení problémů. S ohledem na požadavek komplexnosti a prolínání jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti patří mezi vhodné metody RWCT (Reading Writing Critical Thinking). Podrobnější rozpracování jednotlivých složek čtenářské gramotnosti, čtenářských strategií s příklady vhodných metod a forem práce v kontextu s očekávanými výstupy uváděnými ve školních vzdělávacích programech je uvedeno v přiloženém dokumentu.

Podstatnou součástí výzkumné práce bylo sepsání a ověření konkrétních metod a aktivit a poskytnutí metodické podpory učitelům, kteří chtějí směřovat a podporovat své žáky v rozvoji čtenářské gramotnosti v jejím komunikativním pojetí. Přiložený dokument uvádí 7 aktivit využitelných v 1. ročníku a 11 aktivit pro 2. ročník ZŠ, některé z nich je možné po drobné úpravě realizovat v obou ročnících. Každý námět zahrnuje vytyčený cíl, předpokládanou časovou dotaci, potřebné pomůcky, námět pro motivační úvod, průběh a závěr dané činnosti. Je uveden možný přesah do dalších vzdělávacích oblastí, poznámky k realizaci s uvedením možných rizik a ukázky žákovských prací.

Předkládaný text si neklade za cíl komplexně postihnout problematiku rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Pokud se stane pomocníkem pro konkrétní učitele v konkrétních školách, bude jeho záměr naplněn.

Přílohy:
Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek