Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Plickers

Informativní příspěvek
Autor David Lukáš
Popis zajímavé, volně dostupné aplikace, která umožňuje jen s jedním přístrojem během pár vteřin realizovat zpětnou vazbu celé třídy na libovolnou otázku s výběrovou odpovědí (jedna správná z max. 4 variant).

Existuje mnoho aplikací, které realizují jednoduchou interakci se žáky přímo ve třídě. Většinou je lze použít i na tvorbu kvízů a na jejich vyhodnocení. Jedná se buď o samostatně stojící produkt (např. Formative), o součást nějakého většího LMS (např. Edmodo), nebo přímo o hardwarové spojení hlasovacího zařízení s vlastním programem, třeba s využitím interaktivní tabule. Všechna tato řešení však vyžadují, aby každý respondent měl vlastní nebo zapůjčené zařízení k hlasování, případně připojení k internetu.

Aplikace Plickers pro svou činnost nutně nevyžaduje internet ani elektronické zařízení v rukách každého žáka. Postačí jim papírová karta s QR kódem, která vhodným otočením vyjadřuje odpověď ABCD, a v učitelových rukou mobilní zařízení schopné ji sejmout. Program je velmi jednoduchý z hlediska správy i obsluhy. Má 2 součásti – internetovou a mobilní, obě jsou v současné době zdarma. V internetové aplikaci se provádí základní nastavení a aplikace pro mobilní zařízení slouží ke snímání odpovědí z karet. Z pohledu užití se jedna bez druhé neobejde.

Internetová aplikace

Aplikace vyžaduje přihlášení Google účtem nebo prostřednictvím vlastního e-mailu. Ovládá se přes libovolný internetový prohlížeč bez nároků na rozlišení zobrazovacího zařízení (možno použít i mobil). Pro svůj běh tedy nutně potřebuje síť internet. Učitel zde konfiguruje třídu, knihovnu otázek, generuje karty s QR kódem, umožňuje okamžité zobrazení výsledků, tzv. „LIVE VIEW“.

Karty

Jak již bylo řečeno, žáci k hlasování užívají jen papírové karty obsahující QR kód (dále již jen karty), které lze tisknout na běžné tiskárně. Jejich generování najdeme v záložce „CARDS“. Prvním z parametrů, které můžeme u karet sledovat, je velikost 1xQR na A4 nebo 2xQR na A4. Druhým pak velikost třídy 40 nebo 63 žáků.

Ukázka QR karty

Třída

V záložce „CLASS“ vytváříme třídu (kontejner, složku) pro jednotlivé žáky. Při zakládání je možné třídu pojmenovat, vybrat jí reprezentativní barvu v aplikaci, určit předmět a  ročník. Do vygenerované třídy lze pak vložit požadovaný počet žáků (1–63) stiskem tlačítka „ADD ROSTER“. Vkládání příjmení a jména je ve formě prostého textu a nabízí se možnost importu obsahu tříd ze školních systémů jako Bakaláři apod. Každému žákovi je automaticky přiřazeno nejnižší volné číslo karty. Pokud chceme přiřadit jiné číslo karty, pak stačí tažením přetáhnout ze seznamu volných karet na stávající číslo karty u žáka.

Knihovna

Prostřednictvím „LIBRARY“ lze vytvářet testové otázky, které mohou být kategorizovány do stromové struktury. Otázka může mít dvě podoby: ABCD nebo True/False. V obou případech lze do otázky vložit obrázek a také určit správnou odpověď k automatickému vyhodnocení. V knihovně lze otázku přiřadit konkrétní třídě tlačítkem „+ ADD to QUEUE…“. U otázky je zobrazena barva třídy, a pokud již na ni bylo odpovězeno, tak i reakce.

Výsledky

Výsledky nalezneme na kartě „REPORTS“. Jsou rozděleny na dvě podzáložky, jedna „QUESTION HISTORY“ a druhá „SCORESHEET“. V první z nich je vidět aktuálně proběhlé testy včetně grafického, číselného a procentuálního vyjádření úspěšnosti odpovědí. Druhá možnost nabízí tabulkový pohled, kdy v řádcích jsou žáci a ve sloupcích odpovědi vč. jejich znění. V záhlaví sloupců najdete tzv. „check box“, s jehož využitím lze otázku vyřadit z celkového hodnocení testu, které je vyjádřeno v procentech. Správné odpovědi jsou zvýrazněny zelenou barvou a špatné červenou barvou a ohraničeny rámečkem.

V podzáložkách lze filtrovat výsledky podle tříd a ve „SCORESHEET“ zobrazit historii testů dle data, exportovat je do CSV anebo tisknout individuální výsledky (každý žák má svou stránku se zněním otázky, možnostmi, volbou a označením správnosti včetně procentuálního vyjádření úspěšnosti v testu).

Živý pohled (LIVE VIEW)

Slouží k zobrazení otázky, na kterou se má odpovídat. Žáci na zobrazovacím zařízení (televizor, projektor) vidí nejen otázku, ale mohou si též zkontrolovat, zda byla jejich odpověď zaznamenána. Učitel může zobrazit výsledky i konkrétní odpovědi všech žáku.

Snímání karet s QR kódy 

Mobilní aplikace

Existuje pro operační systémy Android a iOS. Slouží především pro skenovaní (fotografování) karet s QR kódy pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení. Při spuštění je vyžadováno přihlášení. Na displeji se ukáže seznam tříd. Po výběru konkrétní třídy se zobrazí již připravený test. V případě potřeby lze sestavit test přímo v mobilní aplikaci výběrem otázek z knihovny, či vytvořit nové, které se zařadí do knihovny s označením mobilní. Takto si učitel může připravit test přímo na mobilním zařízení.

Pak již jen z připraveného testu stačí vybrat konkrétní otázku a provést pod symbolem fotoaparátu její zachycení. Při tomto pohledu je vidět aktuální stav hlasování žáků. Po uzavření hlasování této jedné otázky zmizí ze seznamu a učitel vidí už jen zbývající nepoužité otázky.

Mobilní zařízení nepotřebuje být trvale připojeno k síti internet. V momentě připojení si program synchronizuje výsledky testování, nové přidané otázky, ale i připravené otázky pro konkrétní třídu.

Použití v praxi

Aplikaci jsem ověřil při praktickém nasazení do běžné výuky na SŠ. První reakcí žáků byl údiv nad schopností ovlivnit užitou technologii papírovou kartou. Žáci se díky tomu začali zajímat o funkci QR kódu.

V počátcích se objevovala chyba při snímání, která byla způsobena zakrytím kousku QR kódu prsty, nebo šikmým ukázáním karty proti mobilnímu zařízení s fotoaparátem. Správné nasnímání karty ihned odhalí žákům „LIVE VIEW“.

Užitím aplikace Plickers lze získat velmi snadno a rychle zpětnou vazbu. Hodí se při vysvětlování nového učiva i při opakování. Jako kontrolu pozornosti lze občasné otázky zařadit kdykoli v průběhu hodiny.

Ze strany žáků byla tato aktivita hodnocena pozitivně. Učitelé většinou vnímají kladně hlavně snadnou kontrolu nad užívanou technikou a možnost rychlého získání výsledků. Výhodou by bylo, kdyby aplikaci používalo více učitelů školy. Pak by žáci mohli své karty používat v rámci různých předmětů dlouhodobě, čímž by odpadla nutnost je rozdávat a sbírat.

Závěr

Z výše uvedeného popisu je patrné, že program Plickers je skutečně velmi jednoduchý. Proto jej může použít i technicky méně zdatný učitel. Další nespornou výhodou je nezávislost na síti internet a nízké nároky na vybavení každého žáka (papír s QR kódem). Učitel tak zbytečně neztrácí čas s ovládnutím techniky a může se věnovat cílům své výuky. Každá karta má jiný kód, což přirozeně brání opisování. Rychlejšímu snímání napomáhá klasické uspořádání lavic do řad, neboť učitel si může stoupnout tak, aby měl všechny karty v jediném záběru fotoaparátu, snímání pak trvá pár vteřin. Lze ho samozřejmě provést i pohybem fotoaparátu třídou po kartách, pak to trvá déle. Důležitá pro bezproblémovou funkci je také volba vhodné velikosti karty pro danou skupinu žáků (počet) a dobré osvětlení učebny.

Tabulka výhod/nevýhod

Výhody Nevýhody
 • jedno mobilní zařízení v rukách učitele
 • připojení k internetu není při hlasování nutné
 • žák má jen papírovou kartu a jejím otáčením zadává svou odpověď
 • kontrola nasnímání všech požadovaných karet v reálném čase na mobilním zařízení
 • automatické vyhodnocení výsledků
 • použitelnost i pro rozsáhlé skupiny (až 63 žáků)
 • snadná a bezplatná dostupnost mobilních aplikací
 • sestavit lze jen jeden souhrn otázek (test) pro jednu třídu, další až po odhlasování
 • aplikace jsou jen v anglickém jazyce
 • delší čas při snímání v problematickém prostoru (kruh) a se špatným osvětlením
 • chybí aplikace pro mobilní zařízeni s Windows

 How to Use Plickers in the Classroom

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek