Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům...

Ikona teoreticky

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Fyzika

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Daniel Mareš
Anotace: Metodické komentáře ke Standardům vzdělávacího oboru Fyzika, které vám předkládáme, navazují na Standardy pro základní vzdělávání. Zatímco Standardy jsou nastaveny na minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, tento materiál obsahuje ukázky dalších ilustrativních úloh, které by měly vést k dosažení vyšší úrovně než jen minimální. Očekávané výstupy jsou v nich dále rozpracovány ve třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.
Obor příspěvku:Fyzika
Klíčová slova: Fyzika, základní vzdělávání, úlohy, metodické komentáře, Standardy ZV
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. Vzdělávací obor Fyzika, tak jak je zakotvený v RVP ZV, stanovuje očekávané výstupy na konci 9. ročníku jako závazné. Nestanovuje ale, na jaké úrovni tyto očekávané výstupy žáci mají zvládnout. Proto se dále tyto očekávané výstupy konkretizují pomocí indikátorů. Ty stanovují minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky na konci 9. ročníku. Indikátory jsou doplněny o ukázky ilustrativních úloh. Právě tyto indikátory (včetně ilustrativních úloh) jsou obsahem Standardů vzdělávací oblasti Fyzika.

Metodické komentáře, které se nacházejí v příloze tohoto článku, jdou dále a zavádějí tři úrovně (viz níže). Cílem autorů Metodických komentářů bylo vytvořit dokument, který se stane inspirací pro učitele a poskytne jim několik ilustrativních úloh rozpracovaných podle jednotlivých kategorií obtížnosti.

V oblasti afektivní a psychomotorické jsme pro nastavení úrovní nepoužili žádnou ze známých taxonomií. To neznamená, že bychom chtěli tyto oblasti vzdělávání opomíjet nebo podceňovat. Důvodem je skutečnost, že obecné vytyčení úrovní v těchto oblastech není jednoduchou záležitostí. Pro naše účely by to navíc bylo kontraproduktivní. Afektivních a psychomotorických cílů výuky se dotýkáme konkrétním výběrem ilustrativních úloh. Právě těmito úlohami se zvláštním zřetelem na metodu IBSE jsou obě oblasti rozvíjeny přirozenou cestou.

Minimální úroveň

  • Úlohy, které se týkají hlavně pamětní reprodukce a zpracování informací na úrovni jednoduchých myšlenkových operací s poznatky.
  • Vychází ze Standardů vzdělávacího oboru Fyzika.
  • „Nepodkročitelná“ úroveň, které by měli dosáhnout všichni žáci.
  • Tollingerová, zejména kategorie 1.1‒2.9.

Optimální úroveň

  • Úlohy, které se týkají složitějších myšlenkových operací s poznatky, a úlohy, které vyžadují verbální aktivitu žáka.
  • Úroveň, které by měla dosáhnout „většina“ žáků.
  • Tollingerová, zejména kategorie 3.1‒4.2.

Excelentní úroveň

  • Úlohy, které vyžadují tvořivé myšlení na základě zvládnutí předchozích operací, schopnost tyto operace kombinovat do rozsáhlejších celků a dospívat k novým závěrům. Plánování a vymýšlení různých strategií a postupů.
  • Tollingerová, zejména kategorie 4.3–5.5.
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 03. 2017
Zobrazeno: 1764krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAREŠ, Daniel. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Fyzika. Metodický portál: Články [online]. 14. 03. 2017, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21329/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV---FYZIKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.