Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Evropské fórum inovativních učitelů

Evropské fórum inovativních učitelů

Informativní příspěvek
Zajímavé informace a zkušenosti z pátého ročníku ITF (European Innovative Teachers Forum), které se konalo na začátku března v Záhřebu.
Evropské fórum inovativních učitelů

European Innovative Teachers Forum (ITF) je označováno za největší setkání evropských učitelů, kteří inovativním způsobem využívají informační a komunikační technologie ke zkvalitnění vzdělávání a zlepšení učení žáků. Letošní, již pátý ročník ITF, se konal od 6. do 8. března 2008 v chorvatském hlavním městě Záhřebu a sešlo se na něm přes sto padesát učitelů z více než čtyřiceti zejména evropských států.

Projekt Moderní učitelé - Innovative Teachers Network je celosvětová iniciativa společnosti Microsoft, jejímž cílem je propojení komunit pedagogických pracovníků, kteří mají společný zájem zlepšit výuku žáků pomocí moderních technologií. Projekt probíhá v rámci iniciativy Partneři ve vzdělávání, který byl podpořen i českým MŠMT. ITF je jakýmsi celoročním vyvrcholením činnosti tohoto projektu.

Tato akce je jistým způsobem výjimečná - aktivity obdobného zaměření a rozsahu probíhají většinou díky finanční podpoře státu nebo Evropské unie. Microsoft je v České republice jednou z mála společností, která má vlastní program (se zajímavým rozpočtem) pro podporu technologií pro regionální, tedy základní a střední školství.

ITF = veletrh nápadů

ITF je jedním velkým veletrhem nápadů. V každé evropské zemi, která je do iniciativy inovativních učitelů zapojena, vytvářejí spolupracující učitelé komunitu, v rámci které se snaží zveřejňovat nápady dobré praxe, označované jako VCT, tzn. Virtual Classroom Tour. Tyto metodické nápady, popisující nejčastěji konkrétní návody na úspěšně realizované projektové vyučování, umisťují do společného on-line prostředí. V České republice je takovým prostředím sekce Moderní učitel na portálu Moderní výuka.

V Záhřebu se sešli nominovaní učitelé z jednotlivých států. Popsat celou třídenní akci je vzhledem k jejímu rozsahu poměrně obtížné, a tak se zaměřím na body, které mne nejvíce zaujaly. Určitě mezi ně patří samotná prezentace vybraných námětů v reálném prostředí, nikoli tedy pouze on-line v rámci portálu Moderních učitelů příslušné země. Ve velkém sále Chorvatského státního archivu jich bylo prezentováno přes osmdesát, každý na zvláštním paravánu. U každého byl přítomen i autor námětu, tak bylo možné přímo konzultovat a nechat se přesvědčovat o přínosech a výsledcích konkrétních projektů.

Účastníci byli pečlivě vybraní učitelé úspěšných VCT a lze konstatovat, že naprostá většina námětů projektů byla zajímavá a bezesporu inovativní. Není bez zajímavosti, že organizátor nenutí učitele používat softwarové vybavení společnosti Microsoft. Vzhledem k rozšířenosti těchto produktů obecně k tomu v mnoha případech dochází. Občas jsou využívány programy této společnosti, které jsou tak trochu neprávem zatlačeny do pozadí zájmu veřejnosti nejrozšířenějšími aplikačními programy, tedy kancelářským balíkem MS Office. Jedná se například o program MovieMaker určený k vytváření klipů a filmů, poznámkový blok OneNote nebo službu Popfly k vytváření tzv. „míchanic" (Mashup).

Středem zájmu se stal například projekt řeckých učitelů, kteří v oblíbené počítačové hře typu RPG (Role-playing game) s názvem Neverwinter Nights vytvořili díky vestavěnému editoru prostředí pro učení zaměřené na přiblížení díla italského vědce Galilea Galileie. Adolescenty tolik oblíbený typ on-line počítačových her RPG je sám o sobě velmi lákavý, a právě propojení tohoto světa se školou je směr, kterým se moderní pedagogika snaží kráčet.

Jiným příkladem je projekt z Holandska. Za použití kooperativního učení se žáci učili o druhé světové válce. Učitel jim k tomu dal k dispozici systém wiki, který umožňuje uživatelům přidávat obsah podobně jako v internetových diskusích, ale navíc jim umožňuje měnit stávající obsah. Skupinka žáků tak může společně pracovat na jednom tématu a vzájemně se doplňovat či opravovat. Do textů může zasahovat i učitel.

Pokud by někdo měl zájem seznámit se blíže s obdobnými projekty, v terminologii Microsoftu již zmíněnými Virtual Classroom Tours, má několik možností. Nejjednodušší je registrace na českém portálu Moderní výuka. V současné době je obsah spíše ve stádiu testování, proto může být zajímavější nahlédnout za hranice. Všechny portály sítě Innovative Teachers Network fungují obdobně. Na zmíněné stránce je odkazovník na jednotlivé vzdělávací portály států po celém světě. Jazykově nejbližší je pro české učitele slovenský portál Moderný učiteľ. Jeho výhodou je i to, že je bez registrace možné si prohlédnout ukázky ze všech tří kategorií VCT, tedy projektového vyučování, vyučovacích hodin i tipů a návodů.

Řečníci měli co říct

Jiným zajímavým odborným bodem programu byla zahajovací řeč Jana Mühlfeita, který má na vizitkách uvedeno Chairman Europe Microsoft a často je v médiích označován za nejvýše postaveného Čecha v komerčním světě. Jeho prezentace se věnovala společnosti znalostí a jejímu vztahu ke vzdělávání, resp. změnám, které nové uspořádání světa přináší. Samotná účast manažera tohoto formátu naznačuje, jakou váhu nadnárodní korporace iniciativě Moderních učitelů přisuzuje.

Z didaktického hlediska patřila mezi nejzajímavější příspěvky show profesora Ivana Kalaše z Univerzity Komenského v Bratislavě. Nepíši záměrně prezentace, protože Ivan Kalaš mimo jiné předváděl nástroje na on-line spolupráci žáků, takže se promítalo na dvě plátna pomocí dvou projektorů - na jednom byla plocha jeho počítače, na druhém spolupracujícího žáka. Rozhodně tedy nešlo o obyčejný příspěvek. Navíc ještě donesl reálné propriety z pedagogické praxe, jejichž ukázkami prokládal prezentace svých zajímavých myšlenek.

Velice aktuální byl příspěvek, který přednesl Karl Hopwood ze Semley Church of England Voluntary Aided Primary School. Tento zkušený učitel, jenž spolupracuje s mnoha vládními i neziskovými organizacemi, se zabývá problematikou bezpečností dětí na Internetu. Poutavá prezentace doplňovaná videoukázkami a spoustou příkladů z reálného života ve škole měla učitelům přiblížit aspekty, které dospělí často při práci s Internetem podceňují.

Kdo pojede na ITF 2009?

Příští ročník ITF se bude konat ve Vídni. Za českou kantorskou obec by měli být nominováni učitelé, pro které slovo inovace není pouze floskulí, ale používaným způsobem práce s žáky. Nezbývá než si přát, abychom takových učitelů měli co nejvíce.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek