Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Vize moderního učitele

Ikona informativni

Vize moderního učitele

Autor: Jitka Rohelová
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek přináší informaci o tom, jak americká Global Digital Citizen Foundation popisuje základní kompetence učitele.
Klíčová slova: kompetence, vlastnosti, dovednosti, vzdělávací technologie, vize, schopnosti, Global Digital Citizen Foundation
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Global Digital Citizen Foundation nedávno v příspěvku Six Essential Modern Teacher Skills (and Why You Need Them) [1] nabídla jeden z možných pohledů na to, jaké vlastnosti má mít „moderní“ učitel (podrobněji o této neziskové organizaci zaměřené na oblast školství jsme již informovali – Aplikace podle Digitální občanské nadace). Z nepřeberného množství schopností a dovedností, které by měl učitel mít, autoři vybrali jen ty nejdůležitější.

Jak vybrat šest klíčových vlastností, když učitel musí každý den zvládat velké množství úkolů a rolí? Svůj pracovní čas dělí nejen mezi studenty, jejich rodiče, svoje kolegy či nadřízené, ale měl by dbát i o svůj osobní rozvoj. Do toho je nucen čelit měnící se realitě světa. Nové technologie pronikají do života studentů a mění způsob jejich myšlení, čímž ovlivňují i učení samotné. Co tedy vystihuje učitele, který má být schopen naplnit moderní představy a očekávání? Které kompetence jsou pro něj zásadní a proč je vlastně potřebuje?

Přizpůsobivost

Digitální věk by se dal jedním slovem charakterizovat jako „změna“. Téměř neustále se vyvíjí nové edukační technologie. Navíc každý student má vlastní tempo i způsob učení. Proto je třeba, aby učitel dokázal pružně reagovat na soustavné změny, které tento digitální věk přináší. Aby s jistotou čelil novým výzvám a zdolával je s patřičným nadhledem.

Zvídavost

Ruku v ruce s flexibilitou jde touha dozvědět se něco nového. Učení je běh na dlouhou trať a učitel by se měl studentům stát dobrým průvodcem. Musí hledět vpřed, mapovat terén a mít neustále přehled o aktuální situaci nejen ve vlastním oboru, ale i jinde (Integrace technologií podle modelu TPCK). Jen tak dokáže studenty připravit na realitu globálního trhu, kde úspěch závisí na ochotě jedince na sobě neustále pracovat. Technologie hrají v tomto procesu svoji nezastupitelnou roli.

Sebedůvěra

Ať už jde o sebedůvěru nebo o důvěru v ostatní, pro učitele jsou obě nepostradatelné. Člověk se totiž musí dokázat postavit tváří v tvář vlastní zranitelnosti i najít poučení v uvědomění si vlastních nedostatků a slabých stránek, pak se stane silnějším. Když si učitel věří a vydává ze sebe to nejlepší, dokáže překonat i těžká období, kdy je nucen čelit vlastním chybám, pochybnostem okolí čí blížícím se termínům.

Spolupráce

Spolupráce se studenty, kolegy či rodiči je pro učitele, už z podstaty jeho profese, každodenní rutinou. Bez nadání pro práci v týmu se moderní učitel neobejde. Navíc problémy se už dnes neřeší jen tváří v tvář, ale díky technologiím se prostor rozšířil i o možnosti, které nabízí online prostředí. Svým přístupem učitel ovlivňuje jak klima ve třídě, tak ve škole. Řešení úkolů v menších či větších skupinách nebo práce na projektech se pozitivně promítají do výuky. Schopnost spolupráce a její rozvíjení hraje v profesním životě učitele klíčovou roli.

Charisma

Tato výjimečná vlastnost osobnosti, dar probudit v ostatních to nejlepší se projevuje mnoha různými způsoby. Například empatií či schopností povzbudit druhé k pozitivnímu myšlení. Takový učitel ostatní inspiruje a motivuje k lepším výkonům. Jeho myšlení je pokrokové a snaží se studentům ukázat, že svět je skvělé místo pro život.

Globální myšlení

Technologie mění náš pohled na svět i na vzdělávání samotné. Jak se ale stát součástí dnešního digitálního světa, který k nám díky internetu přišel na vzdálenost jediného kliknutí? Úkolem učitele je ukázat žákům nejen moře jeho nepřeberných možností, ale i rizika a nebezpečí, která v něm číhají. Moderní učitel se proto snaží u studentů rozvíjet dovednosti jako třídit a organizovat informace nebo hledat souvislosti (Specifikace informační gramotnosti NIQES).

Jaká je vaše vize? Je už váš názor jasně daný, nebo stále ještě váháte, co je onou esencí modernosti?

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Vize GDC.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Six Essential Modern Teacher Skills (and Why You Need Them). 2016. [cit. 2016-7-5]. Dostupný z WWW: [https://globaldigitalcitizen.org/six-essential-mod...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 29. 08. 2016
Zobrazeno: 6365krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ROHELOVÁ, Jitka. Vize moderního učitele. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2016, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21007/VIZE-MODERNIHO-UCITELE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.