Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodický pokyn ke svazkovým školám

Ikona informativni

Metodický pokyn ke svazkovým školám

Autor: MŠMT
Anotace: Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkové školství“, tedy školy a školská zařízení zřizovaná dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Materiál představuje nezbytnou část metodické podpory určené pro ty, kdo uvažují o založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy.
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/metodicky-pokyn-ke-svazkovym-skolam
Klíčová slova: zřizovatel, svazková škola, školské zařízení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
SPOLUPRÁCE OBCÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLSKÉ SLUŽBY PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA 

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÉ DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ 

Průvodce platnou právní úpravou a metodický návod zejména pro obce a ředitele škol a školských zařízení

Úvod

Tento průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Tento argumentační průvodce představuje tzv. „svazkové školství“, tedy školy a školská zařízení zřizovaná dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Zatímco tento argumentační průvodce je v zásadě stále aktuální a trefný, navazující metodické materiály vydané MŠMT v letech 2009 a 2012 bylo nezbytné zásadním způsobem přepracovat a upravit v souvislosti s legislativními změnami jak v oblasti školských právních předpisů, tak v oblasti obecního zřízení, rozpočtových pravidel či rozpočtového určení daní.

Stále však platí, že tento průvodce a metodický návod představuje tu nezáživnou, ovšem v praxi nezbytnou část metodické podpory určené pro ty, které výše zmíněný argumentační průvodce natolik zaujal, že začali o jeho praktickém uplatnění ve své obci či obcích uvažovat.

Téma spolupráce obcí při zajišťování podmínek pro vzdělávání a školské služby podle školského zákona nabývá stále více na aktuálnosti, a to nejenom v souvislosti s potřebou lépe plánovat a reagovat na demografický vývoj v daném území a efektivně nakládat s veřejnými finančními zdroji, ale také v souvislosti s vývojem a očekávanými změnami v oblasti společného vzdělávání, připravovaným zavedením povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, posilováním důrazu na polytechnické vzdělávání dětí a žáků či komunitní roli škol.

Právě z těchto důvodů v současné době MŠMT zvažuje i zapojení určitých prvků motivace v této oblasti do připravované reformy financování veřejného školství či investičního dotačního programu týkajícího se rozvoje kapacit mateřských a základních škol.

S ohledem na výše uvedené pak také není překvapivé, že téma meziobecní spolupráce v oblasti školství se stalo jednou z klíčových oblastí, které se věnoval projekt Svazu měst a obcí realizovaný v rámci OP LZZ Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Stěžejní výstupy z tohoto projektu jsou v elektronické podobě.

Celý text ke stažení v příloze článku.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/metodicky-pokyn-ke-svazkovym-skolam

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 06. 2016
Zobrazeno: 1804krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT. Metodický pokyn ke svazkovým školám. Metodický portál: Články [online]. 08. 06. 2016, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20963/METODICKY-POKYN-KE-SVAZKOVYM-SKOLAM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.