Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Má pedagogika Marie Montessori něco společného...

Ikona informativni

Má pedagogika Marie Montessori něco společného s technologiemi?

Autor: Petra Černá
Tento článek vznikl jako studentská práce
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Článek informuje o možnostech, které dovolují současné technologie využít v souladu se zásadami uplatňovanými v rámci pedagogiky Marie Montessori – poznávání všemi smysly.
Klíčová slova: Montessori, MIT Media Lab, connected technology, Amanda Rosenburg, Tiggly, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Makey Makey
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V dnešní době se dotykové technologie používají stále více ke vzdělávacím účelům. Tato zařízení dokážou udělat výuku na základních školách mnohem zajímavější. Mnoho lidí se ale dosud domnívá, že použití technologií u mladších dětí, zejména předškolních, moc přínosné není. To souvisí i s učením Marie Montessori, která především klade důraz na potřebu pohybu, objevování světa kolem sebe, pokud možno všemi smysly. To klasické počítače, a dokonce ani nejnovější dotyková mobilní zařízení zcela neumožňují. Postrádají dotykovou interaktivitu ve 3D, kdy si děti mohou objekty samy ohmatat. Tradiční výchova podle Marie Montessori proto také varuje před tím, aby technologie využívaly děti v takto útlém věku. Technologičtí konstruktéři se ale na tento nedostatek začali více zaměřovat a vznikl nový přístup nazývaný connected technology (ConnectED) [1]. Jedná se o spojení fyzického objektu (kostka, hračka, robot) s digitálním zařízením (tablet, počítač).

Ke známým vývojářům v této oblasti patří například Amanda Rosenburg, ředitelka vzdělávací sekce výrobce technologických výukových hraček Tiggly. Jak sama uvádí, jedná se o nový způsob vzdělávání dětí v digitálním světě prostřednictvím hraní a učení s hračkami, které jsou v interakci se specializovanými výukovými aplikacemi. Pomocí tabletu a fyzických komponent Tiggly se děti učí tvořit slova, základní počty v matematice nebo poznávat různé tvary. Součástí jsou i metodické příručky pro pedagogy, pracovní sešity nebo nápady na různé aktivity ve třídě. Amanda si vzala za cíl zapojit Tiggly komponenty i do běžných školních aktivit. Jak probíhá vzdělávání pomocí Tiggly, znázorňuje následující video.

Elementary EdTech – Tiggly in the Classroom

Odborníků na problematiku connected technology je pochopitelně více. S tím, jak děti od útlého věku spojit s digitálními technologiemi, přišli také Eric Rosenbaum a Jay Silver. Oba dva vystudovali Ph.D. na MIT Media Lab, vystupují se svými inspirativními nápady na různých konferencích a jsou stoupenci inovativního hnutí DIY (Do It Yourself) a DIWO (Do It With Others). K jejich společným projektům patří například Makey Makey.

Myšlenka je založena na tom, že dětem běžně známé věci lze proměnit v dotykové čidlo. Připojením dvou objektů (např. banán a člověk) pomocí vodičů k Makey Makey desce nastane vodivé spojení, které toto zařízení dokáže rozeznat. Může mít třeba stejnou funkci jako klávesa u počítače (make + key = Makey Makey). Autoři uvádí, že tento vynález je pro každého a rozvíjí zejména představivost, vynalézavost a kreativitu. Od té doby, co se Makey Makey dostalo na trh, strhla se lavina s velmi originálními nápady na jeho využití. Ukázky lze nalézt v galerii na webu.

MaKey MaKey – An Invention Kit for Everyone

Titíž tvůrci odkojení MIT Media Lab a Scratchem vymýšlejí i mnoho dalších podobných nástrojů pro tvůrčí spojení s technologiemi. Je to třeba aplikace Singing fingers (zpívající prsty), která dokáže spojit tažení prstu na dotykové obrazovce se zároveň zaznamenávaným zvukem. Hodně podobným způsobem funguje Drawdio (nakresli audio), kde je tón tvořen pohybem čidla (tužky) v elektromagnetickém poli. V tomto případě se vlastně jedná o předchůdce Makey Makey.

V dnešní době není možné se digitálním technologiím zcela vyhnout. I děti v předškolním věku vlastní mobilní dotyková zařízení. Connected technology umožňuje propojit reálný svět s digitálním a snaží se mezi nimi hledat zajímavé souvislosti. S pomocí zde popsaných zařízení a aplikací lze vzdělávat děti i v předškolním věku a rozvíjet u nich kreativitu, vynalézavost a představivost. Je zřejmé, že i v moderním světě lze nalézt takové technologiemi podporované aktivity, které jsou v souladu se zásadami klasické Montessori školy.

Osobně si myslím, že takové nástroje jako Makey Makey jsou určitě pro děti v předškolním věku přínosné. Děti mohou zajímavě využít každodenní objekty i k něčemu jinému, než k čemu byly určeny původně, a nenásilnou formou se začínají seznamovat s funkcí digitálních technologií. Pozor ale, nesmíme zapomínat na to, že kritici využití technologií ve výuce mají v něčem pravdu. Existují i rizika spojená s nevhodným aplikováním technologií nejen doma, ale i ve škole.

Další otázkou pak je, jaký přístroj je pro který věk nejvhodnější. Ukazuje se, že s dotykovými mobilními zařízeními (chytrými mobily či tablety) nelze dělat úplně všechno a ve vyšších ročnících je třeba uvažovat o nasazení poněkud univerzálnějších přístrojů (laptopů), které mají větší rozsah uplatnění, a to i při kreativní tvorbě (např. viz Donald Clark – Why the tablets in schools debacle is over).

Závěr je jednoduchý. Při plánování výuky s technologiemi je nezbytné vzít v úvahu, co je jejím cílem a jaké máme žáky. Technologie musí být pro splnění těchto cílů přínosem. Zároveň nikdy nesmíme zapomínat, že Maria Montessori měla v mnohém pravdu. Kdo ví, možná že by dnes sama smysluplné nasazení technologií doporučila.

Citace a použitá literatura:
[1] - ROSENBURG, Amanda. What Connected Technology and Maria Montessori Have in Common. 2015. [cit. 2016-6-7]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/news/2015-10-05-what-conne...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 06. 2016
Zobrazeno: 4563krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČERNÁ, Petra. Má pedagogika Marie Montessori něco společného s technologiemi?. Metodický portál: Články [online]. 20. 06. 2016, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/20951/MA-PEDAGOGIKA-MARIE-MONTESSORI-NECO-SPOLECNEHO-S-TECHNOLOGIEMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.