Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > V nakladatelství Portál vyšla kniha Po stopách...

V nakladatelství Portál vyšla kniha Po stopách Karla IV. určená dětskému čtenáři a využitelná i ve školní výuce

Praktický příspěvek
inspirace
Kniha z nakladatelství Portál vychází při příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Obsahuje vše podstatné, co je třeba říci dětským čtenářům o jeho osobnosti, životě a díle.

Letošní výročí 700 let od narození velké historické osobnosti, českého, německého, lombardského (italského) a burgundského krále a římského císaře Karla IV. (14. května 1316) je vhodnou příležitostí k publikačním aktivitám také českých knižních nakladatelství. V tomto roce si připomíná významné výročí osobnosti Karla IV. staronová i nová řada publikací. Mezi ně patří i počin nakladatelství Portál, věnovaný speciálně mladším čtenářům. Jedná se o zábavnou, naučnou a výtvarně bohatě ilustrovanou knížku autorky Lenky Pecharové: Po stopách Karla IV. (Portál, s. r. o., Praha 2016, ISBN 978-80-262-1022-1). Na celkem 144 textových stránkách s četnými vtipnými ilustracemi Michaely Bergmanové se v jednotlivých 12 kapitolách rozvíjí téměř vše podstatné, co je třeba dětským čtenářům říci o osobnosti Karla IV. a o době 14. století, ve které on žil, vládl a budoval:

 • Karlův rodokmen
 • Procházka životem „Otce vlasti“
 • Manželky a děti velkého vladaře
 • Vzdělávání a zákony
 • Praha roste do krásy
 • Císař Karel na cestách
 • Karel IV. v kronikách, pověstech i hudbě
 • Věřil Bohu i lidem
 • Císař Karel a příroda
 • Středověké slavnosti, korunovace, turnaje i móda
 • Peníze v době Otce vlasti
 • Karel IV. kam se podíváš

Texty jednotlivých kapitol obsahují řadu informací v přehledné, věku a mentalitě dětí přístupné formě. Aniž by si děti všimly, že se učí, dozvědí se o osobnosti Karla IV., jeho rodině, okolním prostředí a jeho době zajímavá fakta, proložená rébusy, hádankami a doprovodnými obrázky. Složitější odborné pojmy a další okolnosti k vybrané tematice jsou srozumitelně vysvětleny v modře vybarvených rámečcích v jednotlivých kapitolách. Přední a zadní předsádka knížky je využita k deskovým hrám (hra „Rok za rokem, krok za krokem“ a hra „Korunovační cesta aneb Abeceda Karla IV.). V závěru publikace je uvedena i další doporučená četba určená již starším čtenářům.

Knížku Po stopách Karla IV. mohou velmi dobře využít ve školní praxi učitelé vlastivědy na 1. stupni základní školy a učitelé dějepisu na 2. stupni základní školy, případně v prvních třídách víceletých gymnázií. Učitelům vlastivědy se nabízí pracovat s vybranými textovými pasážemi knihy a s jejími vyobrazeními ve vzdělávací oblasti a oboru RVP ZV Člověk a jeho svět. Konkrétně v tematickém celku „Lidé a čas“ k očekávanému výstupu pro 2. období (4.–5. ročník):

žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Obdobně může být knížka Po stopách Karla IV. využita i při výuce dějepisu na 2. stupni základní školy v 6.–7. ročníku v tematickém celku RVP ZV „Křesťanství a středověká Evropa“. Konkrétně při realizaci očekávaného výstupu:

žák ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury (učivo: struktura a kultura středověké společnosti).

Z didaktického hlediska lze učitelům doporučit volný výběr pasáží z jednotlivých kapitol jmenované knížky a jejich neformální včlenění do výuky o středověké době za vlády Karla IV. K využití pro zadání otázek na dobu Karla IV. a odpovídání na ně se nabízejí i vlastní obrázkové ilustrace knížky. Pro odlehčení učiva jsou dobře využitelné hádanky, kvíz mladého historika a obě jmenované deskové hry.

Jako přílohu knížky Po stopách Karla IV. přikládáme ukázku části kapitoly „Vzdělávání a zákony“ (str. 42–46). Knížka vyšla s podporou hlavního města Prahy.

Čtenáře těchto řádků odkazujeme na další materiály publikované na Metodickém portálu RVP.CZ k 700. výročí narození Karla IV.:

Dále čtenáře těchto řádků upozorňujeme na další aktuální knižní tituly, publikované k osobnosti Karla IV. v roce 2016:

 • BAUER, J.: Karel IV. Císař král. Nakladatelství Brána, a. s., Praha 2016. První vydání. ISBN 978-80-7243-838-9
 • NOVÁK, J. A.: Karel IV. Mystik a čaroděj. Nakladatelství Alpress, s. r. o., Frýdek-Místek 2016. První vydání. ISBN 978-80-7543-047-2
 • KAVKA, F.: Karel IV. Královské sňatky. Čtyři ženy Otce vlasti. Nakladatelství XYZ ve společnosti Media, a. s., 2016. 1. vydání (reedice). ISBN 978-80-7505-354-1

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Po stopách Karla IV.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek