Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce...

Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Tento článek pojednává o portálu www.etwinning.net, na kterém si lze založit profil a vyhledat si partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů.

Cíl výuky

ICT cíle:

 • Používání nástrojů pro videokonference
 • Komunikace v online komunitách
 • Vyhledávání informace na internetu
 • Sdílení informací pomocí aplikací
 • Práce se sdílenými dokumenty
 • Tvorba prezentací

Jazykové cíle:

 • Rozvoj komunikačních dovedností (psaní, porozumění textu, mluvení, poslech)
 • Rozvoj aktivity psaní – charakteristika osoby, vyprávění, výměna emailů, řešení společných úloh)
 • Porozumění textu v cizím jazyce – vyhledávání a zpracování informací, hry, kvízy, pracovní listy
 • Mluvení – on line konference a chatovací místnosti, komunikace v mezinárodních skupinách a týmech
 • Poslech – videa a videokonference na zadané téma, řešení specifické slovní zásoby
 • Rozšíření slovní zásoby – dle zvoleného tématu

Přínos aktivity:

atraktivní výukové prostředí, autentická komunikace, zapojení všech žáků ve třídě, bezpečné on line prostředí určené ke sdílení výstupů a komunikaci mezi žáky (Twinspace)

Rizika aktivity:

funkční internetové připojení, nutná příprava učitele a rozdělení rolí mezi žáky

Časová dotace:

flexibilní - dle zvážení a potřeb vyučujícího, možnost zapojení do hodiny, kroužek, družina, konverzační hodiny

Průběh aktivity:

Učitel prostřednictvím portálu www.etwinning.net založí profil pro sebe a svou školu a dostane možnost vyhledávat partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů, kteří jsou registrováni v eTwinningu. eTwinning funguje jako sociální síť pro učitele a školy.

Každý projekt získává samostatnou virtuální třídu Twinspace, která slouží ke komunikaci a sdílení výstupů a projektových aktivit. Nabízí možnost on line komunikace - https://vimeo.com/ - (chat, videokonferenci), sdílení materiálů - http://pic-collage.com/ - (dokumenty, obrázky, videa a on line obsah), nástroje pro off line komunikaci (blog, deník) a možnost sdílení webových aplikací -https://www.google.com/intl/cs_cz/forms/about/ - (Padlet, Socrative, Quizlet, ebook, Voki, googledocs and forms, atd.) Jedná se o nabídku cloudových služeb, které mohou žáci zdarma využívat pod vedením učitele.

Partnerské školy spolu vzájemně komunikují, stanoví si program, výstupy a časový harmonogram projektu a dle možností škol (technické vybavení) a vyučujících společně řeší úkoly. Výstupem projektu mohou být sdílené on line časopisy a noviny, žáci mohou vést diskusi o kulturním životě zemí (sdíleno pomocí blogu v Twinspace), žáci získávají evropský pohled na různá témata, je podpořena reálná komunikace v cizím jazyce, seznámí se s národními jazyky.

Zdroje a materiály:

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek