Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční Matematika pro všechny II.

Finanční Matematika pro všechny II.

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Eva Zelendová
Spoluautor: Mgr. Jana Plíšková
Článek představuje tři příklady dobré praxe pro rozvoj finanční gramotnosti na základních a středních školách.

Jak již bylo uvedeno v článku Finanční matematika pro všechny, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz zveřejněn před rokem, je projekt Matematika pro všechny Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a Společnosti učitelů matematiky (SUMA) zaměřen na potřeby žáků základních a středních škol (převážně těch, kteří v matematice dosahují slabších výsledků, případně nemají matematiku příliš v oblibě). Na webových stránkách projektu http://home.pf.jcu.cz/~math4all/ jsou zveřejněny aktivity/úlohy, které mohou žáky zaujmout svou tematikou i možnostmi řešení.

V rámci projektu byla pozornost věnována i rozvoji finanční gramotnosti, která je s matematikou neoddělitelně spjata. Se souhlasem hlavního řešitele projektu doc. Eduarda Fuchse jsme vybrali další tři aktivity, které rozvíjejí finanční gramotnost na základní škole. Pro potřeby příkladů dobré praxe byly aktivity upraveny a předány učitelům matematiky a společenských věd z praxe k posouzení a ověření ve výuce. Postřehy z pilotáže připravila členka Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti NÚV Mgr. I. Brožová a dlouholetá spolupracovnice NÚV Mgr. Jana Plíšková.

Ověřené příklady dobré praxe jsou podrobně zpracovány v přílohách tohoto článku. U každé aktivity je uveden:

  • autor námětu,
  • zařazení dle Standardu finanční gramotnosti pro základní nebo střední školu,
  • předpokládané znalosti z matematiky,
  • zadání aktivity,
  • možný postup řešení s metodickými poznámkami,
  • postřehy z pilotáže.

V následující tabulce uvádíme přehled vybraných aktivit pro žáky druhého stupně základní školy a jejich zařazení k tématům dle Standardu finanční gramotnosti.

 

Název aktivity

 

Téma

Zařazení dle Standardu FG

Odkaz na stránky projektu Matematiky pro všechny

1

Šetříš – šetříme

Spotřeba vody v rodině

Hospodaření domácnosti

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/download/M_uloha_1307_SU.pdf

2

Inzerát

 

Výpočty k určení serióznosti půjčky

Finanční produkty

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=30

3

Cena nákupu

 

Zaokrouhlování cen při nákupu

Peníze

http://home.pf.jcu.cz/~math4all/aktivity_u_s.php?akt_id=1024

Všechny aktivity byly jak učiteli, tak žáky při pilotáži přijaty kladně. Velkou motivací žáků při řešení úkolů bylo zřejmé spojení aktivit s praxí.

Chyby, kterých se žáci při výpočtu dopouštěli, často vznikaly nedůsledným čtením zadání. S matematickými výpočty neměla nadpoloviční většina žáků zásadní problémy. Při řešení úloh byl patrný vliv zkušeností žáků s řešením problémů a se situacemi běžného života v závislosti na věku.

Další podrobnosti k předkládaným aktivitám naleznete v připojených přílohách.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek