Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu...

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.
Příspěvek obsahuje úlohu ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) týkající se fyziky. Tato praktická úloha je zaměřená na tvůrčí přístup při řešení určitého problému.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu, které mají jedno společné: vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úloha - fyzika:
Příloha 1 - Baterie
Příloha 2 - Gumička
Příloha 3 - Magnety
Příloha 4 - Modelína
Příloha 5 - Nádoby

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Organizace řízení učební činnosti individuální
Organizace prostorová školní třída
specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky viz jednotlivé úlohy
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf118 kBBaterie
pdf105 kBGumička
pdf97 kBMagnety
pdf103 kBModelína
pdf85 kBNádoby
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám