Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Od doby kamenné do doby slovanských hrad...

Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Aisis o.s.
Příspěvek obsahuje námět, jak obohatit výuku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Žáci se účastní interaktivní výstavy. Zapamatování důležitých poznatků je podpořeno jak interaktivností aktivity, tak vyplňováním pracovních listů k tématu výstavy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Pracovní list Městského muzea v Poličce je průřezem učiva vlastivědy 4. ročníku a dějepisu 5. ročníku ZŠ. Materiál vznikl jako pomůcka k absolvování interaktivní výstavy. Je psán přitažlivou formou kvizů, časových řad, příkladů a doplňovacích úkolů. Spolu s prohlídkou hmotných exponátů může iniciovat samostatnou poznávací aktivitu žáka. Pomáhá tak k trvalejšímu uchování poznatků.

Záměr výstavy
Základním smyslem interaktivní výstavy Městského muzea v Poličce bylo přiblížit žákům učivo s pomocí muzejních exponátů. Naprostá většina předmětů je určena k dotýkání, aby žáci mohli vyzkoušet jejich materiálové vlastnosti - váhu, povrchovou úpravu, někdy i funkčnost (zčásti se jedná o odolné originály, zčásti o kvalitní repliky).
V expozici věnované časovému úseku od doby kamenné do doby slovanských hradišť mohou žáci vzít do ruky kamennou, bronzovou a železnou sekyru, srp, prohlédnout si bronzový meč, keltský a velkomoravský štít, soubor pravěké keramiky či oděv ženy z doby bronzové. Vyzkouší si repliku pravěkého vrtáku a sekyry, tkaní na vertikálním stavu, drcení obilí na třecích kamenech a podle abecedy v pracovních sešitech i psaní hlaholským písmem. Zájem je také o další exponáty ve vitrínách - stoličky mamuta, skleněné a jantarové náhrdelníky.

Organizace aktivit
Žáci v muzeu nejprve dostanou pracovní sešity. Zčásti je vyplňují na místě, zčásti ve škole a doma. Návštěva trvá 45 minut, nejdéle jednu hodinu. Výjimkou mohou být odpolední návštěvy výtvarných kroužků - jejich návštěvy zpravidla přesahují i dvě hodiny.

Autoři a partneři programu
Autor vzdělávacího programu muzea: David Junek.
Spolupráce na programu: Středisko experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově, Dům dětí a mládeže v Poličce, brněnská muzea.
Spolupráce při přípravě pracovních listů: Jitka Junková (ZŠ TGM, Polička) a Jaroslav Jan Glose (ZŠ Na Lukách, Polička).

Program je realizován díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha.

Příloha 1 - Pracovní list Od doby kamenné do doby slovanských hradišť

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence občanská – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
individuální
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová do 45 minut
blok více hodin
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky Pracovní list (viz příloha 1)
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám