Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového...

Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu III

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Petra Pšeničková
Příspěvek nabízí aktivity na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou slova podřazená a nadřazená, synonyma, homonyma. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu.

Článek představuje 3. díl pětidílného seriálu na procvičování slovní zásoby a jazykového citu. Představuje témata slova podřazená a nadřazená, synonyma, homonyma.

Materiál je vhodný pro všechny žáky 2. až 3. ročníku ZŠ, pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky-cizince či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí i ve vyšších ročnících. Naopak po drobných úpravách mohou s materiálem pracovat i prvňáčci.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Doporučuji dodržet pořadí aktivit 1–4. 

1. Slova nadřazená, podřazená – motivační hra

Žáci pracují v pohybu. Učitel rozdá žákům názvy nápojů (pošeptá  do ucha): limonáda, malinovka, voda, čaj, pivo, Coca-Cola, kakao, káva apod. Vždy je více žáků nositeli jednoho slova.

Cílem hry je potkávání se nositelů stejného nápoje = hledají se limonády, čaje, kakaa, ... Poznávají se popisem – žák chodí po místnosti a popisuje: „Jsem sladké pití, můžu být pomerančové, jahodové...“ Hra končí, když se všichni najdou. Společně s učitelem pak popíší všechny typy slov jedním slovem = nadřazeným pojmem = pití/nápoje.

Učitel pro tuto aktivitu uzpůsobí prostor, domluví bezpečnostní pravidla.

Obměna: Učitel rozdá žákům slova napsaná/namalovaná na obrázku. Někteří žáci během hry zapomenou, co představují.

Obměna: Při opakování aktivity učitel změní téma, např. nábytek, oblečení, ovoce, zelenina, dopravní prostředky, barvy, geometrické tvary, nářadí, hračky, zvířata, plyšáci, sladkosti, drogerie, sporty, byliny, koření apod. 

2. Slova nadřazená, podřazená – skupinová práce  témata: potraviny, drogerie

Žáci pracují ve skupinách. Z domova si přinesli letáky z obchodů s potravinami, drogerií. V zahajovacím kolečku učitel vede žáky k zamyšlení a roztřídění jednotlivých potravin, drogerie z letáků. Shodnou se na několika skupinách (slovech nadřazených)  pečivo, sladkosti, nápoje, ovoce, zelenina, chlazené jídlo (patřící do lednice), drogerie apod. Tato slova učitel jako vzor nadepíše na tabuli do sloupců a ke každému nadřazenému slovu zapíše jeden nebo dva příklady.

V další části skupiny pracují samostatně. Na velký arch papíru nadepíší podle vzoru na tabuli jednotlivá témata do sloupců. Poté vyhledávají a vystřihávají z letáků slova podřazená a třídí/lepí je na správné místo. Jako bonus skupiny mohou ze zbylých obrázků v letáku vytvořit novou skupinu (např. maso, sypké potraviny apod.).

Závěrem probíhá ukázka prací ostatním skupinám a zároveň kontrola učitelem. Výčet podřazeným slov (vystříhaným obrázků) se u skupin bude lišit typem letáků, které žáci donesli.

3. Slova nadřazená, podřazená – skupinová práce – ostatní témata

Žáci pracují ve skupinách. Rozstříhají  karty z přílohy – pracovní list ke cvičení 3, následně důkladně promíchají. Slova psaná hůlkovým tučným písmem představují slova nadřazená a slova psaná běžným písmem představují slova podřazená. Členové skupiny (zapojují se všichni) přiřazují slova podřazená ke slovům nadřazeným.

Učitel průběžně kontroluje práci žáků. Závěrem zástupci skupin představují (předčítají) vždy jedno téma ostatním žákům. Zástupce první skupiny představí např. dopravní prostředky, zástupce druhé skupiny představí koření apod.

Ukázka: 

DOPRAVNÍ

PROSTŘEDKY

HRAČKY

KVĚTINY

NÁBYTEK

ZVÍŘATA

BARVY

letadlo

panenka

růže

stůl

pes

červená

auto

kostky

narcis

skříň

žirafa

bílá

loď

domino

tulipán

židle

kočka

modrá

autobus

houpací

koník

sněženka

komoda

slon

černá

ponorka

dětská kuchyňka

pampeliška

sedací souprava

myš

zelená

vrtulník

chrastítko

sedmikráska

křeslo

mravenec

fialová

metro

plyšový

medvídek

bledule

dveře

opice

žlutá

4. Slova nadřazená, podřazená – samostatná práce

Každý žák má k dispozici svůj pracovní list. Učitel vybere/vysloví nadřazené slovo (např. květiny), žák si slovo květiny zapíše do pracovního listu a v daném časovém limitu zapisuje co nejvíce květin, které zná. Časový limit může být 1 minuta, podle potřeby učitel upraví. Aktivita pokračuje výčtem dalších podřazených slov ke slovům nadřazeným.

Při kontrole není nutné hodnotit počet vypsaných květin. Jeden z žáků představí své květiny, a má-li někdo další jinou květinu, tak doplní.

Obměna: Žáci zapisují slova na svůj vlastní pracovní list, avšak poté utvoří skupiny a výčet podřazených slov sepisují dohromady. Skupiny si závěrem slova představí.

Obměna: Učitel nadiktuje žákům 5 nadřazených slov. Žáci si samostatně slova přepíší na pracovní list a vymýšlí k nim slova podřazená. Aktivita není časově limitovaná. 

5. Slova stejného významu = synonyma

Žáci pracují ve skupinách. Pracovní list ke cvičení 5 z přílohy rozstříhají na jednotlivé karty. Podle citu přiřazují k sobě slova, která k sobě patří. Závěrem učitel s žáky shrne, že jedno slovo v češtině můžeme říci i jinak (např. dívka je také holka, děvče, dívenka, děvenka atd.). S žáky vymýšlí další podobné příklady.

Obměna: Učitel podpoří přílohu obrázky osob, které se v příloze vyskytují.

Obměna: Obdobným způsobem učitel zpracuje i slovesa = Co kdo dělá? (pádí = utíká, žene, běží, spí = chrupe, chrní, chrápe, spinká, ...).

Ukázka:

holka

paní

kluk

hoch

pán

 

děvče

žena

chlap

chlapec

dívka

 

muž

ženská

hajný

kantor

učitel

 

doktor

hasič

řidič

šofér

myslivec

 

pedagog

lékař

požárník

nimrod

 

 

6. Slova stejného zvuku, ale různého významu = homonyma

Žáci pracují ve skupinách. Učitel pomocí obrázků nebo reálných předmětů připraví směs obrázků/předmětů, z které žáci podle citu třídí to, co k sobě patří. Kontrolu učitel provede hromadně se všemi žáky. Vymýšlí společně další podobné příklady.

Nabídka slov: koza – sportovní náčiní, koza – zvíře; oko – lidské, oko – v polévce, oko – na punčoše; koruna – stromu, koruna – mince, koruna – královská; vlna – na pletení, vlna – v moři, kohoutek – vodovodní, kohoutek – zvíře apod.

Obměna: Obdobným způsobem zpracuje i slovesa (např. sní jablko, sní o dovolené, válí těsto, válí se v peřinách, ...).

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 (Zdroj: Stará, E., Žvanda a Melivo, s. 34, Euromedia Group, Praha 2013)

 Doporučená literatura:

  • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4  Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-658-6.
  • HAVLÍČKOVÁ, J., EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7  Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
  • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
  • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo  cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
  • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám