Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Učit se být

Ikona odbornost
Autor: Josef Valenta
Anotace: Metodiky a praktické aktivity k poznání sebe sama a kolektivu. Použití konkrétních aktivit není omezeno pouze na školní prostředí či věk školou povinných dětí. Své zde jistě naleznou i dospělí.
Téma příspěvku:Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, mezilidské vztahy, komunikace, reflexe, poznání sama sebe, praktické aktivity, psychohygiena, výchova k sociálním dovednostem
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Text je určen pedagogům základních a středních škol a všem, kteří se zajímají o Osobnostní a sociální výchovu a kteří chtějí získat nejen základní přehled a informace o tématech, jimiž se Osobnostní a sociální výchova zabývá, ale seznámit se rovněž s metodami a technikami, které je vhodné při realizaci tohoto průřezového tématu, ať již jako samostatného předmětu, projektu, či integrované součásti dalších vyučovacích předmětů uplatnit. Přináší i řadu praktických aktivit k sebepoznání, k rozvoji sociálních dovedností a komunikace, dovedností pro řešení konfliktních i jiných situací, k ovlivnění vztahu v žákovském kolektivu či kolektivu dospělých, k psychohygieně, k nastolování otázek praktické morálky.

Obsah textu se zabývá jednotlivými tematickými okruhy vztahujícími se jak k osobnostnímu, sociálnímu, tak morálnímu rozvoji a zároveň pro jejich aplikaci nabízí ukázky metod a obsahovou skladbu jednotlivých lekcí.Tím, že členění jednotlivých tematických okruhů je shodné s jejich členěním v RVP ZV, umožňuje učitelům rychlou orientaci i okamžitou metodickou pomoc při začlenění Osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů.

Text byl vydán občanským sdružením AISIS jako podpůrný metodický materiál pedagogického projektu "Dokážu to?". Informace o knize je možné najít i na www.aisis.cz, www.dokazuto.cz a www.mujnet.cz


Učit se být aneb Témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu v ZŠ (SŠ)

Josef Valenta
AISIS Kladno - Ag. STROM Praha
2003
2. vydání
(s úpravami pro elektronické publikování na Metodickém portálu VÚP v r. 2004)

Obsah:

Úvodní poznámka

 1. kapitola - Základní obecná východiska

 2. kapitola - Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy

  1. Vstupní témata na počátku kursu/předmětu a závěrečná na jeho konci
  2. Témata opakující se obvykle ve více lekcích
  3. Celkový přehled témat OSV
   • Témata spíše pro osobnostní rozvoj
   • Témata spíše pro sociální rozvoj
   • Témata spíše pro morální rozvoj
   • Aplikační témata (rolově situační - specifické aplikace)
 3. kapitola - Některé důležité otázky didaktiky/metodiky osobnostní a sociální výchovy

  • Východiska metodiky osobnostní a sociální výchovy
  • Didaktická struktura lekcí
  • Komentář k metodám (v textu i obecně) a upozornění
 4. kapitola - Ukázky metod ve vazbě na tématické okruhy osobnostní a sociální výchovy a odkazy na literaturu

  1. Vstupní témata na počátku kursu/předmětu a závěrečná na jeho konci
  2. Témata opakující se obvykle ve více lekcích
  3. Celkový přehled témat
   • Témata spíše pro osobnostní rozvoj
   • Témata spíše pro sociální rozvoj
   • Témata spíše pro morální rozvoj
   • Aplikační témata (rolově situační)

Závěrečná poznámka

Seznam literatury


 

O autorovi:

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
nar. v roce 1954 v Brandýse nad Labem

Studoval latinu, dějepis, pedagogiku na FF UK v Praze, později v doplňujícím studiu výchovnou dramatiku na DAMU. V obou ústavech rovněž vyučuje. Od roku 1998 je spolupracovníkem projektu „Dokážu to?“. V současné době se věnuje pedagogice osobnostního a sociálního rozvoje dětí i dospělých, dramatické/divadelní výchově a přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých. Je externím spoluautorem RVP ZV (podkladové texty průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova) a pilotní verze RVP GV (též Osobnostní a sociální výchova).

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 03. 2005
Zobrazeno: 14093krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VALENTA, Josef. Učit se být. Metodický portál: Články [online]. 23. 03. 2005, [cit. 2020-08-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/201/UCIT-SE-BYT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.