Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu...

Úlohy ze srovnávacího mezinárodního průzkumu úrovně vzdělání TIMSS (Zeměpis)

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Netradiční úlohy z oblasti zdravovědy, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu mají jedno společné - vyžadují tvůrčí přístup při řešení problému. Autoři průzkumu v nich testovali žáky ne podle úrovně znalostí, ale schopnosti logického úsudku. Významnou roli při řešení úloh hraje experiment.

Úloha - zeměpis:

Příloha 1 - Mapa

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
KK pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.
Mezioborové přesahy a vazby Matematika a její aplikace
Organizace řízení učební činnosti Individuální
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristické
Nutné pomůcky a prostředky mapa, pravítko (30 cm)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf111 kBmapa
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám