Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Herní výukový systém GlassLab

Herní výukový systém GlassLab

Informace o zajímavém americkém portálu, který nabízí volně dostupný systém umožňující učitelům aplikovat výukové hry a analyzovat výsledky jednotlivých žáků.

Objevuje se stále více her, jejichž primárním cílem je hráče něco naučit. Anglicky se jim říká serious games, to znamená, že zábava je u nich až na druhém místě. I počítačová hra, která má didaktický podtext, je pro děti velkým lákadlem. Kolikrát ani samy netuší, že se ve skutečnosti vzdělávají. Existuje jeden docela zajímavý americký portál, který s podporou Gates FoundationMacArthur Foundation komplexně realizuje nasazení tohoto typu her do výuky. Nazývá se GlassLab.

Tento portál organizuje výukovou činnost prostřednictvím her a slouží žákům, učitelům i rodičům. Pozoruhodná a zatím zcela ojedinělá je skutečnost, že již disponuje funkcí zvanou „analýza výukových výsledků“. To znamená, že nabízí učiteli možnost okamžitě zjistit, co se žák během výukové činnosti, která má formu hry, naučil. Učitel si zde vytvoří třídu, jejímž prostřednictvím se žáci k výukovým hrám dostávají. Má ihned zpětnou vazbu o tom, co žák hrál a s jakými úspěchy se během hry setkal. Zpětnou vazbu ale dostává i žák, který má též komplexní přehled o všech svých výsledcích.

K vytvoření účtu stačí pouze emailová adresa. Poté si můžete vygenerovat kód třídy a přidávat do ní své žáky. Žáci si musí zapamatovat jméno a heslo pro přihlášení. To jim umožní hrát hry, které si vy jako učitel (správce) zavedete do své třídy. Všechny, kromě SimCity, jež se instaluje, jsou online. Hry jsou zdarma a velmi rychlé.

Nabídka her GlassLab

Název

Věková kategorie

Popis hry Platforma
SimCity EDU
„Vaše město, vaše pravidla“
10 - 15 let -  ovládání a výstavba měst
-  různé role
-  komunikace, porovnání
-  schopnost konkurence
-  rozhodování a řešení následků
-  dopady reálného světa (nezaměstnanost, ekologie, průmysl, životní prostředí)
-  reálné nabídky a poptávky
-  tvořivost
-  spolupráce
PC a Mac
Argument Wars
„Válka argumentů“
10 – 15 let -  reálné případy nejvyšších soudů
-  přesvědčovací schopnosti
-  argumenty a obhajoba
-  různé role hráče
-  podpora anglického jazyka
-  podpora společenskovědních oborů
-  mezioborová provázanost
Flash / Prohlížeč
Mars Generation One:
Argubot Academy EDU
10 – 13 let -  dobrodružství
-  nová planeta
-  propracovaný příběh
-  rozvoj přesvědčovacích schopností
-  logické myšlení
-  vůdčí schopnosti
-  dovednost činit velká rozhodnutí
-  důraz na argumenty
-  bojový systém proti nepřátelům
-  kulturní, technologické a občanské problémy
iOS, iPad

 

Argubot Academy Overview

Učitel si vybere hru a žáky, u nichž chce vidět zpětnou vazbu. Hned uvidí, co studenti dělají dobře a kde jim je třeba pomoci. Žák má ve hře okamžitou zpětnou vazbu, zda jsou jeho postupy správné, a to prostřednictvím získaných bodů, či jejich ztrátou. Učitel může pomocí vyhodnocovací tabulky ihned vidět, jakým způsobem žáci ve hře přemýšlejí a jak reagují na konkrétní zadávané úkoly. Například ve hře „Arguments wars“ může pozorovat, kolik argumentů zadal žák správně, či zda vybíral správné námitky v rámci daného případu. Ve výuce pak může učitel provést rozbor jeho odpovědí, a společně tak mohou dospět ke správnému řešení.

Ukázka zpětné vazby pro učitele či rodiče, kterou poskytuje portál GlassLab.

I když jsou tyto hry určeny americkému kulturnímu prostředí (snad kromě Simcity), celý systém fungování GlassLab je pro nás vynikajícím příkladem, jak by mohlo nasazení výukových aplikací podpořené analýzou výsledků v blízké budoucnosti vypadat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám