Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Nerosty v praxi III

Ikona inspirace
Autor: Klára Kimáková
Anotace: Žáci si v rámci aktivity zpracují materiály, které získali v předchozích hodinách. Výstupem této aktivity je prezentace nebo krátké video. Každá skupina vypracuje pracovní list, který odevzdá v elektronické podobě. Učitel může zdařilé pracovní listy vytisknout, okopírovat a využít ve výuce po prezentování jednotlivých prací.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: tablet (stejný, jako měla daná pracovní skupina žáků v terénu)
Klíčová slova: nerosty kolem nás, význam nerostů, zpracování nerostů, Keynote, iMovie
Vazby článku:
Předchozí díl: Nerosty v praxi II
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

Cílem aktivity je, že žáci zpracují materiál pořízený v předchozích hodinách. Vytvoří prezentaci pomocí aplikace nebo krátké video. Využijí vlastní obrázky. V případě, že nemají dostatek vlastního materiálu, mohou použít obrázky z internetu. Informace čerpají z domácího úkolu, z internetu, z encyklopedie, atlasu nerostů atd. Záleží na tom, jaké tablety má škola k dispozici. Ve škole pracujeme s iPad, proto jsem zvolila následující aplikace.

Cíl výuky:

 • žák kriticky pracuje s informacemi
 • žák umí zpracovat získané materiály
 • žák vysvětluje a popisuje praktické využití nerostů

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

Příprava učitele: Učitel rozdá žákům tablety, se kterými pracovali již v minulé vyučovací hodině.

Postup práce:

 1. Na začátku hodiny učitel kontroluje práci z předchozí hodiny. Pokládá žákům otázky, zda se jim podařilo vyfotografovat vše, co si stanovili, jaká jsou úskalí při práci v terénu, proč tomu tak je apod.
 2. Učitel rozdá do pracovních skupin tablety a připomene žákům zásady správné prezentace. Žáci nekopírují celý text z internetu, v prezentaci jsou informace napsány v bodech nebo v krátkých větách. Na každý slide (snímek) by mělo být maximálně 5 odrážek. Prezentace slouží jako doplňkový materiál, proto ji nečteme, ale doplňujeme ji mluveným komentářem. Všechny animace v prezentaci by měly být jednotné. Není vhodné používat automatické časování. Písmo musí být dostatečně velké, aby se dal text přečíst z jakéhokoli místa v učebně. Obrázky jsou doplněny o popisky. Na konci prezentace je uvedena informace o původu použitých zdrojů.
 3. Žáci používají aplikaci Keynote k vytvoření prezentace. Prezentaci mohou žáci vypracovat i v jiném programu (např. PowerPoint).
 4. K tvorbě krátkého záznamu použijí aplikaci iMovie.
 5. Zpracovaný materiál ukládají pod názvem skupiny nerostů. Použijí aplikaci Dropbox, kde mají vytvořený účet.
 6. Obrázky z tabletu zatím nemažou.
 7. Žáci dokončují práci další vyučovací hodinu.
 8. Pracovní list mohou vytvořit ve škole nebo doma.
Autor díla: K. Kimáková
Autor díla: K. Kimáková

Závěr:

Učitel vybere od žáků tablety. Zkontroluje, že jsou žáci odhlášeni ze svého účtu a připomene žákům, že práci musí další vyučovací hodinu dokončit.

Reflexe:

Možná úskalí aktivity a rady:

 • Doporučuji, aby učitel rozdal žákům tablet ještě před zahájením aktivit. Žáci se tak s tabletem mohou předem seznámit.
 • Učitel by měl žákům založit společný email a účet v aplikaci, kterou použije pro ukládání rozpracovaného a následně dokončeného materiálu.
 • Žáci neumí uložit rozpracovaný materiál a neznají přístupová hesla pro použití aplikace. Učitel může využit tzv. Apple Tv a navigovat tak žáky přes interaktivní tabuli.
 • Žáci si smažou fotky z galerie a nemůžou tak otevřít videozáznam v aplikaci iMovie. Fotografie by žáci neměli mazat, dokud nemají práci hotovou.
 • Je možné místo tabletu použít mobil, fotoaparát a celý úkol zpracovat na PC v počítačové učebně.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Nerosty v praxi.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitppt1836 kBPrvky
doc378 kBPrvky - pracovní list
doc376 kBPrvky - pracovní list - řešení
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 12. 2014
Zobrazeno: 5322krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KIMÁKOVÁ, Klára. Nerosty v praxi III. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2014, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19401/NEROSTY-V-PRAXI-III.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.