Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Nerosty v praxi I

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Klára Kimáková
Článek popisuje úvod k tématu nerosty v praxi. Aktivita je zaměřena na poznávání nerostů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti a možné praktické využití nerostů.

Úvod

Aktivita má část teoretickou a praktickou. Žáci se seznámí s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů. Ověří si některé vlastnosti nerostů a vyplní pracovní list, který jim slouží jako zápis k danému tématu. Před začátkem hodiny učitel nachystá do každé skupiny pomůcky a úkoly.

Cíl výuky

 • žák vysvětlí rozdíl mezi minerálem a horninou
 • žák zná základní fyzikální a chemické vlastnosti nerostů
 • žák určí nejběžnější druhy minerálů

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (laboratorní práce, 2 hodiny po sobě)

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ

Předchozí příprava učitele:

 • příprava a očíslování vzorků různých nerostů do jednotlivých skupin;
 • příprava kádinky, pipety a HCl pro každou ze skupin;
 • vytisknutí pracovního listu pro každého žáka.

Postup práce:

 1. Na začátku hodiny učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Buď jsou žáci rozděleni libovolně učitelem, nebo si každý žák vylosuje papírek s názvem nerostu, a vytvoří tak skupinu se stejným názvem nerostu. Učitel na tabuli napíše pojem ,,Nerosty“ a zadá žákům úkol, aby vytvořili ve skupině pojmovou mapu na dané téma. Žáci jsou limitováni časem 5 minut. Učitel žáky vyzve, aby mu řekli, na co ve skupinách přišli. Nápady zapisuje na tabuli.
 2. Učitel žákům objasní pojem nerost a hornina. Vychází z informací, které již žáci znají a které jsou zapsány na tabuli. Může využít i prezentace.
 3. Učitel rozdá žákům pracovní list a vyzve je, aby jej postupně vyplňovali.
 4. Učitel žáky seznámí s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů (opět může využít prezentace).
 5. Na lavici mají žáci nachystané očíslované nerosty, Mohsovu stupnici tvrdosti, podložní sklíčko, porcelánovou destičku. U každé skupiny nerostů mají žáci napsaný úkol. Všechny pracovní skupiny mají stejné nerosty. 
  Autor: Klára Kimáková
 6. Než začnou žáci pracovat, učitel je poučí o bezpečnosti práce a rozdá jim kádinky se zředěnou HCl, skleněné pipety a dvě Petriho misky s kalcitem a křemenem.
 7. Žáci vypracovávají první úkol v pracovním listu podle pokynů učitele, všechny skupiny najednou.
 8. Po prvním úkolu učitel od žáků vybere kádinky s HCl a pipety.
 9. Žáci pokračují dalšími cvičeními v pracovním listu.
 10. Žáci zkoumají tvrdost, průhlednost a průsvitnost, barvu pomocí vrypu a magnetické vlastnosti. 
  Autor: Klára Kimáková
 11. Učitel s žáky zkontroluje pracovní list a ponechá žákům prostor na případné otázky (10 minut před koncem hodiny).
 12. Žáci si opravený pracovní list vlepí do sešitu - poslouží jim jako zápis.

Závěr:

Učitel žáky na závěr rozdělí do pracovních skupin (2 - 4 žáků). Je vhodné, aby v každé skupině byl alespoň jeden žák, který ovládá práci s tabletem. Každá ze skupin bude mít na starosti jednu ze skupin nerostů podle mineralogického systému (prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany). Za domácí úkol si žáci vyhledají informace o praktickém využití nerostů z dané skupiny podle mineralogického systému (např. grafit na výrobu tužek, světlá slída - muskovit na výrobu žáruvzorných okének ,,amerických kamen" apod.). Žáci si musí též zjistit, zda se v okolí školy nacházejí místa a obchody, kde by si mohli vyfotit příklady praktického využití daných nerostů.

Reflexe

Možná úskalí aktivity:
 • žáci pracují s kyselinou, takže je potřeba dodržovat pravidla bezpečnosti práce;
 • žáci neumí efektivně pracovat v týmu;
 • žáci mají problém vytvořit pojmovou mapu;
 • v případě ,,živější" třídy se může stát, že se žáci dostatečně nesoustředí na úvodní teoretickou část;
 • časová náročnost aktivity (2 vyučovací hodiny, ideálně spojené).
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt4887 kBPrezentace - minerály a horniny
doc19 kBPracovní list
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek