Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodické příručky k podpoře výuky cizích...

Ikona informativni

Metodické příručky k podpoře výuky cizích jazyků na 1. stupni základních škol

Autor: VÚP Praha
Anotace: Ministerstvo školství v roce 2006 pověřilo v rámci Národního plánu výuky cizích jazyků Výzkumný ústav pedagogický v Praze úkolem vytvořit pro učitele prvního stupně metodické materiály k podpoře výuky cizích jazyků. V průběhu let 2006 a 2007 tak vznikaly dvě metodické příručky: Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ a Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, které byly začátkem ledna 2008 rozeslány zdarma na všechny základní školy.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Ministerstvo školství v roce 2006 pověřilo v rámci Národního plánu výuky cizích jazyků Výzkumný ústav pedagogický v Praze úkolem vytvořit pro učitele prvního stupně metodické materiály k podpoře výuky cizích jazyků. V průběhu let 2006 a 2007 tak vznikaly dvě metodické příručky: Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ a Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, které byly začátkem ledna 2008 rozeslány zdarma na všechny základní školy.

Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ přináší nápady, rady a tipy pro učitele, kteří chtějí prvky jazykové propedeutiky (jazykové přípravky) zařadit do svých hodin. Žáci si prostřednictvím nejrůznějších aktivit rozvíjejí dovednosti, které jim usnadní budoucí učení se cizím jazykům. Společně objevují jazykové a kulturní odlišnosti, seznamují se se zvukovou podobou jazyků, porovnávají mezi sebou česká slova a jejich cizojazyčné ekvivalenty. Podstatným cílem jazykové přípravky je zbavit děti ostychu před cizími jazyky a vzbudit v nich o ně zájem. Učební texty a materiály jsou zpracované tak, aby s nimi mohl pracovat každý učitel prvního stupně základní školy, aniž by měl aprobaci z některého cizího jazyka. Součástí materiálu je CD, které obsahuje elektronickou verzi metodických listů pro učitele
a pracovních listů pro žáky, dále pak interaktivní knížka - pohádka „Čapí cestou přes jazyky
a rovnoběžky" a hrací karty - Kvarteto - pro učitele a žáky.

Metodická příručka Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ nabízí učitelům různé aktivity pro výuku angličtiny či jiného cizího jazyka, při které uplatní metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení). Tato moderní metoda integruje jazykovou výuku a daný vyučovací předmět, to znamená, že žáci získávají poznatky jak ze všeobecného vyučovacího předmětu, tak z cizího jazyka. Nelze ji chápat jako učebnici k výuce různých předmětů v cizím jazyce, ale jako ukázku a zdroj inspirací pro jiný přístup k vyučování a učení se ve dvou či více oblastech. Příručka obsahuje pestrý soubor činností od časově nenáročných až po projekty a program ve škole v přírodě. Její součástí je rovněž CD, které obsahuje elektronickou verzi metodického materiálu, pracovní listy pro žáky a doplňující obrazový a zvukový materiál k jednotlivým úkolům a činnostem.

Pokud máte nějaké dotazy k zmíněným metodickým příručkám nebo vaše škola tyto publikace neobdržela, můžete se obrátit na koordinátorky a spolutvůrkyně obou materiálů Gabrielu Baladovou (baladova@rvp.cz, tel.: 261 341 461) a Kamilu Sladkovskou (sladkovska@rvp.cz, tel.: 261 341 461). V případě zájmu je možné do vyčerpání zásob zaslat učitelům CD k jednotlivým příručkám.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 01. 2008
Zobrazeno: 6317krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Metodické příručky k podpoře výuky cizích jazyků na 1. stupni základních škol. Metodický portál: Články [online]. 24. 01. 2008, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1914/METODICKE-PRIRUCKY-K-PODPORE-VYUKY-CIZICH-JAZYKU-NA-1-STUPNI-ZAKLADNICH-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.