Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Katalog materiálů pro rozvoj finanční gr...

Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek

Proč katalog vznikl

Finanční gramotnost si v posledních letech získala pevné místo ve školách, a to nejen mezi žáky a učiteli. Výuka finanční gramotnosti se stala předmětem zájmu také rodičů. Jedná se o téma aktuální i atraktivní zároveň. Materiálů pro výuku finanční gramotnosti je na trhu dostatek. Možná právě proto můžeme stále častěji slyšet otázku, co je vhodné vybrat pro výuku finanční gramotnosti na základní a střední škole. Finanční gramotnost je interdisciplinární povahy a pedagogové jsou mnohdy zvyklí sledovat publikace pouze ve svém oboru. Avšak materiály k finanční gramotnosti jsou často na pomezí společenských nebo ekonomických věd a matematiky nebo informačních technologií. Cílem katalogu je proto pomoci s orientací v dostupných materiálech a podpořit tak kvalitní výuku finanční gramotnosti ve školách. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů.

Vymezení finanční gramotnosti 

Finanční gramotnost je vymezena v Národní strategii finančního vzdělávání takto: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.“1Pro školy jsou pak určující Standardy finanční gramotnosti2, které vymezují cílový stav finančního vzdělávání, a to pro základní školy (zvlášť pro 1. a pro 2. stupeň) a pro střední školy. Finanční gramotnost je představena prostřednictvím výsledků a obsahů vzdělávání, a to v následujících okruzích: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva spotřebitele. Důležitým faktem je také to, že se finanční gramotnost postupně od roku 2009 dostává do rámcových vzdělávacích programů3 a že se tedy stává povinnou součástí výuky.

Pro koho je katalog určen

Katalog je určen především pro učitele základních a středních škol, kteří mají realizaci finanční gramotnosti na starosti. Může se jednat o učitele více i méně zkušené, i o učitele různých aprobací. Katalog mohou samozřejmě využít také zájemci z řad široké veřejnosti.

Co v katalogu najdete

V katalogu najdete anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů vhodných pro podporu finanční gramotnosti, které jsou prezentovány prostřednictvím bibliografických údajů. Materiály můžete vyhledávat třemi způsoby: podle anotace, podle typu materiálu nebo podle autorů. Podle typu materiálu jsou zdroje roztříděné do několika oddílů: strategické dokumenty, učebnice a pracovní sešity, odborné a populárně-naučné publikace, další didaktické a metodické materiály, slovníky pojmů a ostatní. Materiály byly vybírány na základě následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost4, kvalita, osobní dobrá zkušenost a v neposlední řadě také dostupnost. Proto je potřeba zdůraznit, že katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti.

KATALOG MATERIÁLŮ PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOST JE PŘIPOJEN JAKO PŘÍLOHA.[1] Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2010 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z: http://www.psfv.cz/assets/cs/media/PSFV_Narodni-strategie-financniho-vzdelavani.pdf. Str. 11.

[2] Viz Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO [online]. Praha, 2007 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z: http://www.psfv.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf. Str. 12–14.

[3] Pro úplnost doplňujeme, že finanční gramotnost je součástí upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od 1. 9. 2013.

[4] Přednostně jsme se zaměřili na materiály od roku 2007 do současnosti.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám