Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Orientace pomocí SMS v anglickém jazyce

Orientace pomocí SMS v anglickém jazyce

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Eva Boháčová
Příspěvek nabízí zajímavou aktivitu, jak je možné využít mobilní telefon a SMS k procvičení znalostí žáků z anglického jazyka.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Organizátoři – 1 učitel + 2 žáci z vyššího ročníku
Cíl hodiny:
  • schopnosti: přínosné využití mobilních telefonů, podpora samostatnosti a efektivní využití - vyhledávání informací
  • jazyk: výrazy týkající se směrů a cestování (take a bus..., turn to the left...), jídla + druhy zvířat a jejich život
Průběh aktivity:
  1. Ke vzbuzení zájmu zaslat odpoledne před dnem D každému žáku SMS v anglickém jazyce s informací, jaké jídlo si má vzít s sebou (které využije v utajovaném pikniku) - ham, sausage, apple, bar of chocolate....
  2. Žáci jsou den předem upozorněni na možné výchozí (3 - 4) startovní body ve městě; v danou dobu se žák ozve pomocí SMS (I am in front of the supermarket TESCO...) a vyučující s pomocníky zadává směr po určitých etapách, žák se vždy na daném místě nahlásí SMS (take a bus 13, go to the square, cross the street...).
  3. Nakonec se všichni žáci dostanou do tajného místa č. 1 - knihovny.
  4. Aby učitel zadal žákovi hlavní úkol pomocí SMS, žák musí zodpovědět vstupní, obecnou otázku - např.: What is the capital of Finland? - pokud dvojice neví, musí vyhledat odpověď v knihovně, až pak se může dožadovat hlavní otázky/zadání, týkající se zvířat.
  5. Každá dvojice tak obdrží zadání typu: Zjisti základní údaje o žirafě (budeš informovat spolužáky v rozsahu 5 - 8 minut v anglickém jazyce).
  6. Po splnění úkolu se studenti opět ohlásí a dostanou pokyn dostat se k ZOO - 2. tajnému místu.
  7. V ZOO proběhne prohlídka (možnost využití vyšších ročníků, které též v rámci projektových dnů mohou provést areálem mladší žáky a informovat je v AJ/ČJ o zajímavostech. V místě, kde se dostanou k některému ze zadaných zvířat, informuje dvojice ostatní, co zjistila v knihovně o daném zvířeti.
  8. Na závěr piknik, konzumace přineseného jídla (dle situace - možnost procvičení výrazů týkajících se jídla a stolování (Can you pass me ..., Can I try your cake?...).
Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence KK k učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
KK komunikativní - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení do společenského dění/využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikace s okolním světem.
KK sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
Organizace řízení učební činnosti Skupinová
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová Blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní - kooperativní učení, učení v životních situacích
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, knihy o zvířatech, potraviny
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek