Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ:...

Ikona prakticky

Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Kreslení a vybarvování

Ikona inspirace
Autor: Alena Ošpesová
Anotace: Další díl seriálu Metody práce v geometrii na 1. stupni nabízí vybarvovací aktivity s různými typy podkladového papíru.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: kreslení, geometrická představivost, geometrie, rýsování, čtverečkovaný papír
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Kreslení a vybarvování jsou také přirozenými aktivitami dětí mladšího školního věku a používají se tradičně v geometrickém vyučování tam, kde chceme zdůraznit, že útvar je částí roviny. Tím, že "vyplníme" část roviny (viz Kuřina, 2001), zdůrazníme, že útvar obsahuje kromě svých stran i další body.

Kreslení v geometrii se učitelé dost často obávají, protože předpokládají, že je nutné pracovat přesně. Přesnosti kreslení můžeme napomoci tím, že budeme používat čtvercovou (čtverečkovaný papír), trojúhelníkovou nebo bodovou síť.

Předlohy pro kopírování jsou v přílohách 1, 2, 3, 4, 5, 6

Úloha 2.1 - Vybarvování vzorů

Přelož několikrát čtverec papíru úhlopříčně, vodorovně i svisle. Vybarvuj vzniklé plochy dvěma barvami tak, aby vznikly hezké obrázky.
Příklady řešení

Úloha 2.2 Vybarvi polovinu čtverce

Vyznač ve čtvercové síti (příloha 2) několik čtverců (4krát 4 čtverce sítě). Vybarvi polovinu těchto čtverců.
Příklady řešení

Úloha 2.3 Vzory v pětiúhelníku

Vybarvi části pětiúhelníku (příloha 5) tak, aby vznikl hezký obrázek.1
Příklady řešení

Úloha 2.4 Písmena a číslice

Nakresli písmena E, F, H a L na čtverečkovaném papíře (příloha 2).
Nakresli písmena P, D, U a Z na čtverečkovaném papíře.
Můžeš nakreslit písmeno E, které se skládá z 10 čtverců? Můžeš nakreslit jiná písmena, která se skládají z 10 čtverců?
Která písmena jsou souměrná? (O souměrnosti se můžeš přesvědčit tak, že papír s písmenem přeložíš nebo přestřihneš.)
Kresli číslice.

Úloha 2.5 - Trojúhelníky v šestiúhelníku

Vyznač různé trojúhelníky v šestiúhelníku na obrázku ( příloha 6).
Řešení

Úloha 2.6 - Trojúhelníky v pětiúhelníku

Vyznač různé trojúhelníky v pětiúhelníku (příloha 5).
Řešení

Úloha 2.7 Trojúhelníky v bodové síti

Nakresli v bodové síti (příloha 3) trojúhelník, uvnitř kterého není žádná tečka.
Nakresli trojúhelník s jednou, dvěma, třemi tečkami.
Příklady řešení


1 Pětiúhelníkové papíry pro žáky připraví učitel.

Poznámka týmu Metodického portálu: Z technických důvodů proběhla opakovaná publikace článku z roku 2009, proto nemusí obsah článku zcela odpovídat požadavkům aktuálního RVP ZV. 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 07. 2014
Zobrazeno: 6494krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OŠPESOVÁ, Alena. Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Kreslení a vybarvování. Metodický portál: Články [online]. 23. 07. 2014, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18997/METODY-PRACE-V-GEOMETRII-NA-1-STUPNI-ZS-KRESLENI-A-VYBARVOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.