Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ:...

Ikona prakticky

Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Rýsování

Ikona inspirace
Autor: Alena Ošpesová
Anotace: Text shrnuje základní pravidla pro výuku a hodnocení dovednosti rýsování na 1. stupni.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 2. období » sestrojí rovnoběžky a kolmice
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: trojúhelník, bod, konstrukce, rýsování, pravítko, přímá čára
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Pro mnoho lidí znamená řešení úloh ve školské geometrii rýsování. Jak již bylo řečeno, je na 1. stupni ZŠ toto zjednodušení problematické. Jednak mají žáci většinou objektivní potíže s přesným rýsováním, jednak se vytvářejí nebezpečná zjednodušení pojmů: přímka je čára na tabuli nebo v sešitě, trojúhelník tvoří tři úsečky, krychli šest úseček. Přesto bude rýsování metodou, kterou budeme ve škole používat. Je třeba nechávat žákům na řešení úloh dost času. Při hodnocení by měl učitel tolerovat drobné nepřesnosti.

Zásady správného rýsování rovných čar:

 • dobře ořezaná tužka, případně mikrotužka (čára bude tenká a stejnoměrná)

 • nerozbité a čisté pravítko (neušpiníme papír)

 • pravítko držíme pevně celou plochou dlaně, proto raději používáme trojúhelníky (čára bude přímá)

 • tužku opíráme o spodní hranu pravítka (čára bude přímá)

 • tužku nedržíme kolmo na rýsovanou čáru, ale trochu ji skloníme ve směru pohybu, aby při rýsování "neskákala" (praváci rýsují zleva doprava, leváci zprava doleva)

 • tužku vedeme lehce a pohybujeme celou rukou

 • omezíme gumování

Žáky nejprve necháme rýsovat rovné čáry různými směry, pak rýsujeme přímky procházející jedním bodem, později dvěma body. Některým žáků dělá posledně jmenovaný úkol potíže ještě v 5. ročníku ZŠ. Žák obvykle soustředí pozornost na hrot tužky (nebo na ruku, která rýsuje), bezděčně uvolní pravítko a čára neprochází bodem, případně není rovná.

Na počátku je nutné pozorovat první žákovské pokusy a upozorňovat na chyby. Nutné je vždy najít příčinu chyby. Rýsování by se mělo ve škole používat jen při řešení úloh, kde máme jisté nároky na přesnost.

Při rýsování s kružítkem je nutné dbát na:

 • bezpečnost při manipulaci s kružítkem

 • správné držení kružítka při zabodávání hrotu (držíme rameno s hrotem)

 • správné rozvírání kružítka na daný poloměr (držíme každou rukou jedno rameno)

 • správnou polohu - kružítko držíme jednou rukou za držadlo a mírně je skláníme ve směru pohybu; působíme jen přiměřeným tlakem

 • dobrý technický stav kružítka (šrouby, tuha, délka, správné obroušení a nastavení do směru)

 • při rýsování kružnice otáčíme zleva doprava (praváci, leváci obráceně) a mírně nakláníme kružítko ve směru psaní

 • na závěr necháváme kružítko otevřené, kdybychom měli za úkol narýsovat jinou kružnici stejného poloměru

Na 1. stupni se žáci obvykle naučí řešit tyto úlohy: konstrukce trojúhelníka z daných stran, konstrukce pravého úhlu pomocí trojúhelníka s ryskou a konstrukce rovnoběžek pomocí dvou pravítek.

Samotné rýsování může být pro žáky nezajímavé. Motivací mohou být takové úlohy, kdy žák narýsuje "hezký obrázek" (úloha 1).

Úloha 1.1 - Hezké obrázky

Narýsuj stejné obrázky.1


Obdélník ABCD má rozměry:
AB = 4 cm, BC = 8 cm.

Úloha 1.2 - Počet oblastí

Narýsuj kružnici. Vyznač na ní 4 body. Narýsuj všechny úsečky určené těmito body. Na kolik oblastí se kruh rozdělil?

Narýsuj jinou kružnici a vyznač na ní 5 bodů. Narýsuj úsečky jimi určené a zjisti, na kolik oblastí rozdělí kruh.

Řeš podobný úkol pro 6 bodů.

Řešení

Úloha 1.3 - Rovnoběžky

Narýsuj čtyřúhelník se dvěma rovnoběžnými stranami a čtyřúhelník se dvěma páry rovnoběžných stran. Narýsuj čtyřúhelník se dvěma páry rovnoběžných stran, který nebude čtvercem ani obdélníkem.

Můžeš narýsovat pětiúhelník s jednou dvojicí rovnoběžných stran? Existuje pětiúhelník se dvěma, třemi dvojicemi rovnoběžných stran?

Můžeš narýsovat šestiúhelník s jednou dvojicí rovnoběžných stran?

Existuje rovnoběžník se dvěma, třemi, čtyřmi dvojicemi rovnoběžných stran?

Doplň tabulku maximálních počtů dvojic rovnoběžných stran v n-úhelníku. Narýsuj nebo nakresli některé z těchto tvarů, aby ses přesvědčil, že je to pravda.

Řešení


1 Úlohy jsou převzaty z učebnice Svět čísel a tvarů. Matematika pro 5. ročník (autorů: Hošpesová, A., Divíšek, J., Kuřina, F.) str. 116 úloha 2 a 4.

Poznámka týmu Metodického portálu: Z technických důvodů proběhla opakovaná publikace článku z roku 2009, proto nemusí obsah článku zcela odpovídat požadavkům aktuálního RVP ZV. 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 23. 07. 2014
Zobrazeno: 13991krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OŠPESOVÁ, Alena. Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ: Rýsování. Metodický portál: Články [online]. 23. 07. 2014, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18995/METODY-PRACE-V-GEOMETRII-NA-1-STUPNI-ZS-RYSOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.